.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Najnovije

KOLIKO ČINIMO ZADOVOLJŠTINU ZA SVOJE GRIJEHE?

. GRIJEH je UVREDA Bogu, a za uvredu se zaslužuje KAZNA. POKORA činimo da nadoknadimo za počinjenu štetu. Da bismo bolje razumjeli značenje pokore i pokore, moramo shvatiti što se događa kada griješimo. A događaju se dvije stvari: U skladu s tim, lakše možemo vidjeti značenje pokore i pokore. Božanska logika je jednostavna. Ili ćemo se kajati […]

Preporučujemo

Fra Jozo Zovko: GOSPA TRAŽI OD NAS DA ČITAMO BIBLIJU SVAKI DAN

. Od prvih dana Gospinih ukazanja u Međugorju, Gospa poziva na molitvu uz čitanje Božje riječi, post, krunicu, svetu misu, ispovijed. Čak u jednoj poruci kaže da je to kamenje protiv Golijata. Vidimo da je danas svijet u velikoj krizi. Većina ljudi ima u svojoj duši pojačanu svijest da nešto nije u redu u cijelome […]

DJEČICE MIR JE U OPASNOSTI I OBITELJ JE POD NAPADOM – Gospina poruka 24.6.2024.

. Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti, 25.06.2024. „Draga djeco! Radujem se s vama i Bogu zahvaljujem da mi je dozvolio da sam s vama da vas vodim i ljubim. Dječice, mir je u opasnosti i obitelj pod napadom. Pozivam vas ,dječice, vratite se molitvi u obitelji. Stavite sveto pismo na vidljivo mjesto i čitajte ga […]

Zanimljive teme

PAPA FRANJO O ČETIRI STOŽERNE KREPOSTI

. Čitanje: Kol 1, 3-5 [Braćo,] zahvaljujemo Bogu, Ocu Gospodina našega Isusa Krista, svagda za vas moleći. Jer čuli smo za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav koju gajite prema svima svetima poradi nade koja vam je pohranjena u nebesima. U tekstu koji slijedi uključeni su i nepročitani dijelovi koje se također donosi kao da […]

FRA PETAR LJUBIČIĆ: PRIMJERI KOJI POTIČU I PRIVLAČE

KAD SAM VIDIO OZDRAVLJENJE SLIJEPE DJEVOJČICE, OBRATIO SAM SE

Kako sam se obratio i kako je slijepa osoba progledala Maksimilijan s Bodenskoga jezera priča o svom iznenadnom obraćenju tijekom posjeta Međugorju. Priznaje da od vjenčanja nije bio u Katoličkoj crkvi. Jedino je djeci za ljubav bio na njihovoj prvoj pričesti. Njegova žena, koja nije bila krštena, željela je primiti krštenje u Međugorju. On ju […]

Kolumne

FRA PETAR LJUBIČIĆ: ISUS NAS POZIVA U OSAMU

U evanđelju prošle nedjelje čuli smo kako je Isus slao apostole da propovijedaju Veselu vijest spasenja, da zovu na obraćenje, na promjenu života. Današnje evanđelje izvješćuje: Apostoli se vratili sa svoga posla i svome Učitelju podnose izvješće što su učinili. Izvijestili su ga što su za jednomjesečnoga djelovanja činili i govorili. Propovijedali su obraćenje, izgonili […]

Pater Arek Krasicki: Neobičan odmor (Mk 6, 30-34)

. U današnjem evanđeoskom odlomku Isus poziva apostole na odmor. Mnogi su dolazili k njima i oni su ih neumorno poučavali. Stoga im Isus kaže da se odmore. Moglo bi se učiniti na prvi pogled da je posrijedi običan odmor koji se inače nudi po cijelome svijetu. Doista, tako su čitanja posložena da se taj […]

OBAVJESTI I NAJAVE