.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

Rastimo u Gospodinu u zajdeničkoj molitvi s drugima 

 

Rana crkva redovito se sastajala kako bi naučila apostolsku nauku, lomila kruh i molila se zajedno (Djela 2,42), a to je uslijedilo odmah nakon Isusova uskrsnuća (Djela 1,14) i nastavlja se do danas. Kada se molimo zajedno s drugim vjernicima, posljedice mogu biti vrlo pozitivne. Zajednička molitva nas izgrađuje i ujedinjuje dok sudjelujemo u zajedničkoj vjeri. Isti Sveti Duh koji prebiva u svakom vjerniku potiče naša srca da se raduju dok slušamo zahvale našem Gospodinu i Spasitelju i veže nas zajedno u jedinstvenu sponu zajedništva koju ne nalazimo nigdje drugdje. Onima koji su možda usamljeni i bore se sa životnim poteškoćama, slušati kako ih drugi podižu pred prijestolje milosti može biti veliko ohrabrenje. Ujedno nas to izgrađuje u međusobnoj ljubavi i skrbi dok posredujemo za njih. Zajednička molitva također uči mlađe vjernike molitvi i dovodi ih u prisno zajedništvo Kristova tijela. U isto vrijeme, zajednička molitva samo će biti odraz srcâ pojedinaca koji u njoj sudjeluju. Bogu trebamo pristupiti ponizno (Jakov 4,10), u istini (Psalam 145,18) i poslušnosti (1. Ivanova 3,21-22), sa zahvaljivanjem (Filipljanima 4,6) i pouzdanjem (Hebrejima 4,16). Nažalost, zajednička molitva može postati i podij onima čije riječi nisu usmjerene Bogu već onima koji ih slušaju. Isus nas je upozorio na takvo ponašanje u Mateju 6, 5-8, gdje nas potiče da u svojim molitvama ne budemo upadljivi, opširni ni licemjerni, nego da se molimo u tajnosti naše sobe kako bismo izbjegli tom iskušenju.

Primjer prve molitvene zajednice nakon Isusova Uskrsnuća.
Onda se vratiše u Jeruzalem s brda zvanoga Maslinsko, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili: Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev – svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom. (Djela 1,12-15).

Zajednička molitva je važan dio života crkve, zajedno sa štovanjem, zdravom naukom, Gospodnjom večerom i zajedništvom.
Što dakle braćo? Kad se skupite te poneki ima hvalospjev, poneki ima nauk, ima otkrivenje, ima jezik, ima tumačenje – sve neka bude radi izgrađivanja. (l Kor 14,26). Molitvena zajednica (grupa) koja se tjedno sastaje pomaže članovima da sve više rastu u Božjoj ljubavi i ljubavi i služenju bližnjemu. Na molitvenom skupu treba skupljati milostinju i pomagati siromašne, misije, djela evangelizacije, itd. molitvena grupa treba biti poput kopije molitvenih zajednica prvih kršćana (Djela 2,42; 4, 32-35; Filipljanima 4,11-20; l Kor 16,1-4).  

Advertisements

Zašto molitvena zajednica?

Molitvena grupa 2Zajednička molitva je višestruko važna. Isus je rekao: «ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.» (evanđelje po Mateju, 18. poglavlje, 19. i 20. redak) Ovdje vidimo Isusov jasan poticaj na zajedničku molitvu. Često su problemi neke župe, regije ili kraja preveliki da bi pojedinac izmolio različita rješenja za njih. Problemi se kako u naravnom području tako i u nadnaravnom području lakše rješavaju zajednički i organizirano. Apostoli i prvi kršćani odmah su to shvatili. Tako nalazimo u Djelima apostolskim 12,12 «(Petar) se zaputi u kuću Marije, majke Ivana zvanog Marko. Ondje se MNOGI bijahu sabrali i molili.»

Starozavjetni primjer također nam govori o snazi zajedništva: «Bolje je dvojici nego jednome, jer imaju bolju plaću za svoj trud. Padne li jedan, drugi će ga podići; a teško jednomu! Ako padne, nema nikoga da ga podigne.» (Propovjednik 4, 9-10). Znanstveno istraživanje je isto tako pokazalo da je zajednička fizička snaga veća nego zbroj snaga pojedinaca. Tako npr. dva magarca mogu zajedno povući daleko veći teret nego što je zbroj težine tereta koji mogu povući svaki sam. Zajednička molitva u zajednicama donosi dobru priliku da pojedinac bude potaknut na izgradnju ili oblikovanje svoje osobne molitve kad čuje različite oblike molitve drugih pojedinaca. To jako pridonosi međusobnom usavršavanju. Molitvene zajednice rade kao mali duhovni generatori blagoslova, slično kao što jedna složna obitelj koja njeguje zajedničku molitvu može posvjedočiti brojna uslišanja. Molitvene zajednice mogu također svjedočiti kako su njihove konkretne molitve uslišane.

Molitvenim zajednicama nije cilj samo molitva, tu su i druga djela koja činiš za druge i za Boga.
Kad su ljudi pitali Isusa što im je činiti nakon pokajanja, rekao im je: tko ima dvoje haljine, neka podjeli s onim ko nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako (Luka 3, 11). Isus je svakako imao na umu da današnji novac treba dijeliti onima koji nemaju. Davati potrebitima znači davati Gospodinu. Zaista, kažem vam što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste (Matej 25,40). Postoji dvojako siromaštvo: materijalno i duhovno. Nekima treba materijalno pomoći , a nekima možda treba Biblija, duhovno štivo, savjetovanje odlaska na duhovnu obnovu ili seminar a nekima i molitva. Zato je pomaganje u evangelizaciji također pomaganje potrebitima. Kad dijelimo sa potrebitima Bog nama otvara vrata blagoslova (Mahalija 3, 10). Svi oni koji žele rasti u Gospodinu moraju biti spremni pomagati potrebite.

Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete, i za me, da mi se otvore usta i dade riječ hrabro obznaniti otajstvo evanđelja (Efežanima 6,18-20).
U zajednici treba moliti molitve zagovora tj. moliti za druge. Ponekad će ljudi tražiti naše molitve, ponekad ćemo sami znati potrebe za koje treba moliti. Bog i danas traži posrednike kao što su bili patrijarsi i proroci. Zaista, zaista, kažem vam: dolazi čas sad je! – kada će mrtvi čuti glas Sina Božjega i koji čuju, živjet će (Ivan 5, 25). Kao zajednica smo pozvani moliti za duše pokojnika. Prema kršćanskom vjerovanju nitko ne umire, oni koji su otišli s ovoga svijeta samo spavaju u Gospodinu. Sve do posljednjega suda dušama se može pomoći (molitvama, postom, Svetim Misama,..) u njihovu očišćenju, jer ništa nečisto ne može ući u nebo (Otkrivenje 22, 14-15). Sve provjeravajte: dobro zadržite, svake se sjene zla klonite! (Solunjanima 5, 21-22). U novom životu s Gospodinom ne smije biti mjesta za loše štivo, videokasete ili glazbu, moraš ozbiljno paziti na uporabu televizije i interneta. Možeš ih rabiti ali ne zlorabiti. Ne daj drugima priliku za grijeh.  Sine moj, pazi na moje riječi, prigni uho svoje mojim besjedama. Ne gubi ih nikad iz očiju, pohrani ih usred srca svoga. Jer su život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovu. A svrh svega, čuvaj svoje srce, jer iz njega izvire život. Drži daleko od sebe lažna usta i udalji od sebe usne prijevarne. Nek’ tvoje oči gledaju u lice i neka ti je pogled uvijek prav. Pazi na stazu kojom kročiš i neka ti svi putovi budu pouzdani. Ne skreći ni desno ni lijevo, drži svoj korak daleko oda zla.

Audio/Video – Svjedočanstvo – fra Zvjezdana Linića

 Preko molitvene zajednice susreo sam živoga Boga Isusa Krista

 

Ako želite u svojem mjestu osnovati molitvenu zajednicu ili se želite pridružiti već postojećoj zajednici u vašem mjestu, javite nam se i mi ćemo vam pomoći: Kliknite ovdje

 

 


Podijelite ovo s prijateljima!