.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

Krunica je po svojoj naravi kontemplativna molitva koja najbolje djeluje kada se moli pojedinačno ili zajednički. U moljenju krunice počinjemo od razmatranja da bismo došli do jednostavna mirovanja u Bogu. Možda tijekom molitve osjećamo kako nas nešto iznutra vuče da se smirimo u Gospinoj prisutnosti dok razmatramo otajstva – osjećaj Božje blizine i Gospine prisutnosti, to je „mirovanje u Bogu“.

Neka nas prema Isusu kroz ova otajstva krunice vodi Blažena Djevica Marija Puna milosti. Uđimo u kontemplaciju otajstva Svjetla tj. Isusovog javnog djelovanja u svijetu. Budimo s Isusom i Marijom na Isusovom krštenju na Jordanu, zatim budimo s njima na svadbi u Kani, na gori Taboru,…

Otajstva Svjetla se mole četvrtkom

 

OTAJSTVA SVIJETLA

Advertisements

Vjerovanje
Oče naš
Zdravo Marijo (Koji neka nam umnoži vjeru)
Zdravo MArijo (koji neka nam učvrsti ufanje)
Zdravo Marijo (koji neka nam usavrši ljubav)
Slava Ocu

1. DESETAK
OČE NAŠ
10 X ZDRAVO MARIJO (Koji je na rijeci Jordanu kršten bio)
SLAVA OCU

2. DESETAK
OČE NAŠ
10 X ZDRAVO MARIJO (Koji nam se na svadbi u Kani objavio)
SLAVA OCU

3. DESETAK
OČE NAŠ
10 X ZDRAVO MARIJO (Koji nam je kraljevslvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao)
SLAVA OCU

4. DESETAK
OČE NAŠ
10 X ZDRAVO MARIJO (Koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio)
SLAVA OCU

5. DESETAK
OČE NAŠ
10 X ZDRAVO MARIJO (Koji nam se u otajstvu euharistije darovao)
SLAVA OCU

 

 KRUNICA OTAJSTVA SVJETLA NA DRUGI NAČIN

1. U prvom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je na Gospodina našega Isusa Krista na krštenju u Jordanu sišao Duh Sveti, a Otac ga proglasio  svojim ljubljenim Sinom.

2. U drugom otajslvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin  nas Isus Krist u Kani Galilejskoj Marijinim posredovanjem pretvorio vodu u vino i pobudio vjeru učenika.

3. U trećem otajslvu svje­tla ramatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist navijestio kraljevstvo Božje i pozvao na obraćenje za oproštenje grijeha.

4. U četvrtom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako se Gospodin naš Isus Krist pred učenicima na gori preobrazio, a Otac ih pozvao da ga slušaju.

5. U petom otajstvu svjetla ramatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist ustanovio euharistiju u kojoj nas hrani svojim tijelom i krvlju pod prilikama kruha i vina.

 

 KRUNICA OTAJSTVA SVJETLA NA TREĆI NAČIN

1. Koji je u krštenju svjetlom Očevim obasjan bio.
2. Koji je u Kani Galilejskoj ljude svjetlom radosti i vjere obdario.
3. Koji je svjetlo Božjega kraljevstva i naviještao.
4. Koji se, preobražen, u nebeskom svjetlu očitovao.
5. Koji je u kruhu i vinu svjetlom ljubavi postao.

 

KRUNICA OTAJSTVA SVJETLA NA ČETVRTI NAČIN

 

1) OTAJSTVO – Krštenje na Jordanu

1. … kojega je Ivan kao jačega od sebe navjestio

2. … koji se na Ivanovo propovjedanje pojavio

3. … koji je, da ga Ivan krsti, na Jordan došao

4. … koji se na Ivanovo odvraćanje nije povukao

5. … koji je volju Božju došao ispuniti

6. … koji je nakon krštenja iz vode izišao

7. … nad kojim se nebesa iznenada otvoriše

8. … nad kojega se Duh Sveti kao golub spustio

9. … kojega glas s neba Sinom ljubljenim priznade

10. .. koji će Duhom Svetim i ognjem krstiti

 

2) OTAJSTVO – Samoobjavljenje u Kani

1. … čija majka na svadbi u Kani Galilejsoj bijaše

2. … koji na svadbu s učenicima pozvan bijaše

3. … kojega je majka upozorila da vina nemaju

4. … koji je rekao da njegov čas još nije došao

5. … koji je zapovjedio neka posude vodom napune

6. … koji je vodu u vino pretvorio

7. … koji je vino ravnatelju stola odnijeti naredio

8. … koji je, na Marijin zagovor, svoja čudesa počeo

9. … koji je čudom u Kani slavu svoju objavio

1o… u kojega tako učenici njegvoi povjerovaše

 

3) OTAJSTVO – Navještaj Kraljevstva

1. … koji je Radosnu vijest propovijedati došao

2. … koji je dolazak kraljevsta Božjega navjestio

3. … koji je kraljevstvo u prispodobama prikazivao

4. … koji je na oraćenje i vjeu u Evanjđelje pozvao

5. … kojemu su bolesne da ih ozdravi donosili

6. … do kojega, zbog mnoštva, dolaziti nisu mogli

7. … koji je vjeru onih koji su mu pristupali gledao

8. … koji je grijehe s pouzdanjem obraćanima opraštao

9. … koji grijehe i nama u sakramentu oprašta

10… koji službu milosrđa u svojoj Crkvi nastavlja

 

4) OTAJSTVO – Preobraženje na gori

1. … koji je Petra, Jakova i Ivana na goru izveo

2. … koji se pred učenicima preobrazio dok se molio

3. … čije je lice kao sunce sjajilo

4. … čije haljine kao svjetlo bjele postadoše

5. … koj je u zanosu s Mojsijem i Ilijom razgovarao

6. … koji je učenike za boravak u društvu s njime zanio

7. … kojega je zajedno s učenicima svjetao oblak prekrio

8. … kojega je Otac Sinom svojim, Ljubljenim priznao

9. … kojega je Otac učenicima slušati naredio

10… koji je učenike da se ne boje ohrabrio

 

5) OTAJSTVO – Ustanovljenje Euharistije

1. … koji je uoči muke s Dvanestoricom zajedno blagovao

2. … koji je svojima oprao noge i zapovjed im ljubavi dao

3. … koji je učenicima kruh da jedu razdjelio

4. … koji je za kruh: “Ovo je moje tijelo” rekao

5. … koji je uzeo kalež, zahvalio i učenicima neka piju dao

6. … koji je za vino u kaelžu: “Ovo je moja krv” rekao

7. … koji se u znakovima kruha i vina Ocu iljudima predao

8. … koji je to njemu na spomen činiti naredio

9. … koji nam je Euharistiju za hranu ostavio

10… koji nam je Euharistijom svoju ljubav do kraja svjedoči.

 

 

                                                    

 


Podijelite ovo s prijateljima!