.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

Svake godine trećega siječnja slavimo blagdan Presvetoga imena Isusova. U ime Isusovo sve počinjemo i činimo. Ovo presveto i preslatko ime jest blagoslov, sreća, utjeha i spas. Posjeduje moć i veliku snagu.

Ime Isus znači „Bog pomaže“ ili „Bog spasava“ „Nema spasenja ni u komu drugomu, jer pod nebom nema drugoga imena koje je dano ljudima po kojemu treba da budemo spašeni.“ (Dj 1,12).

Snagom imena Isusova spasavamo se. Jer svatko tko prizove ime Gospodnje, bit će spašen. Snagom imena Isusova opraštaju nam se grijesi. Snagom imena Isusova događaju se i čudesa. Snagom imena Isusova bivaju uslišane naše molitve i ispunjene opravdane želje.

Zato se uvijek čvrsto uzdajmo u presveto ime Isusovo. U njemu je naša snaga i moć i i konačno naše vječno spasenje. Nek nam to sveto Ime bude uvijek u srcu, u mislima i na ustima.

Advertisements

Krist je početak, središte i svrha svega stvorenoga. Sve na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, stvoreno je u njemu, po njemu i za njega. On je prije svega i sve postoji u njemu (usp. Kol 1, 16-17; Iv 1, 3). Otac je nebeski sve stavio u ruke Sina. Ime je njegova Sina tako veliko i moćno, da ispunjava nebo i zemlju. Snagom toga Imena pokreću se sva svemirska tjelesa; sja sunce, mje­sec, zvijezde.

Isus je jedini učitelj, otkupitelj  ljudskog roda. Ni  u  kome  drugom imenu nema spasenja (usp. Dj 4, 12). Imenu Isusovu  ima  se  pokloniti svako koljeno na nebu i na zemlji i u paklenom bezdanu (Fil 2,10).

Za  Krista  je stvoren sav čovjek, sve njegove sposobnosti, sva njegova radna snaga. “Zato kršćanin mora sve upraviti Kristu, sve raditi u Ime Isusovo. Mnogi kršćani, pa i duhovne osobe, na to zaboravljaju, pa u radu imaju pred očima druge, zemaljske, ciljeve, a ne Boga, Krista, vječnost. Kako li je potrebno i takvima čuti opomenu Apostola: Što god činite riječju ili djelom, sve činite u Ime Gospodina Isusa, za­hvaljujući Bogu Ocu po njemu (Kol 3, 17).

Što znači raditi u Ime Isusovo?

– Kod rada biti u posvetnoj milosti, sjedinjen s Kristom. Ako smo tako sjedinjeni s Kristom, pripada nam pravednost Kristova, naša dje­la imaju pred Bogom veliku vrijednost i zaslugu. Naše je djelo Kristovo djelo, jer Krist živi u nama (usp. Gal 2, 20). Tako svaki naš rad, ukoliko nije u sebi zao, prima otkupiteljsko značenje za vrijeme i vječnost. Tko radi bez Krista, bez milosti, ništa ne zaslužuje za vječnost, makar oba­vljao ne znam kako dugo teške poslove. Kolika šteta!

Što znači raditi u Ime Isusovo?

– Raditi sve u jedinstvu s Kristom, misleći na Krista; raditi onako kako bi to radio Krist na našem mjestu; činiti sve u duhu po­sluha volji nebeskog Oca, kao Krist koji je rekao: Moje je djelo vršiti volju onoga koji me je poslao (Iv 4, 34) .

– U radu se ne oslanjati previše na svoje sile, znanje, nego tražiti pomoć od Krista koji je rekao: Bez mene ne možete ništa učiniti (Iv 15, 5).

Tko tako radi u Ime Isusovo, predaje se Bogu, radi za Boga, radi za vječnost!

Štovanje Imena Isusova počeo je širiti dominikanac sv. Vinko Ferreri, a nastavili su s još većim žarom franjevci sv. Bernardin Sijenski i sv. Ivan Kapistran.

– Blagdan Imena Isusova uveden je u Engleskoj u drugoj polovici 15. st. Na cijelu ga je Crkvu proširio papa Inocent VIII. g. 1721.

Snagom Imena Isusova mnogi su progledali, izliječeni, uskrišeni i spašeni…

Fra Petar ljubičić / Rastimo u Gospodinu


Podijelite ovo s prijateljima!