.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

 

 

KRUNICU POBJEDE molimo kada osjećamo napade neprijatelja, molimo je za oslobođenje od zla nas i svih ljudi koje nosimo u srcu i našim molitvenim nakanama. Molimo Predragocijenu Krv Kristovu da pobjedi zlo u našim životima i da svako zlo u nama pretvori u blagoslov i u dobro.

 

Moli se na običnu krunicu

 

Vjerovanje
1 Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu

 

Umjesto Očenaša

Advertisements

Vječni Oče, prikazujemo Ti Predragocjenu Krv Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za svoje grijehe, kao utjehu dušama u čistilištu i za potrebe svete Crkve. Amen (1x)

 

Umjesto Zdravo Marije (Na mala zrnca: 10x)

Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova, spasi nas!
(Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova, spasi nas i zaštiti nas!)

Umjesto Slava Ocu 

“Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom i riječju svojega svjedočanstva”. (Otk 12,11)

 

Na kraju krunice:

Hvaljen i slavljen uvijek bio Isus! –
koji nas je otkupio svojom Krvlju! (3X)

 

 

 

LITANIJE KRVI KRISTOVE

 
Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.
Oče, nebeski Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,
Krvi Krista, Jedinorođenoga Sina Vječnog Oca, spasi nas!
Krvi Krista, utjelovljene Riječi Božje,
Krvi Kristova, novoga i vječnog Zavjeta,
Krvi Kristova, u smrtnoj borbi na zemlju potekla,
Krvi Kristova, koja si kod bičevanja izvirala,
Krvi Kristova, ispod trnove krune prokapala,
Krvi Kristova, na križu prolivena,
Krvi Kristova, cijeno našeg spasenja,
Krvi Kristova, bez koje nema oproštenja,
Krvi Kristova, u Euharistiji okrepo i čišćenje duša,
Krvi Kristova, rijeko milosrđa,
Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova,
Krvi Kristova, snago mučenika,
Krvi Kristova, jakosti priznavalaca,
Krvi Kristova, koja rađaš djevice,
Krvi Kristova, čvrstoćo onih koji su u pogibli,
Krvi Kristova, okrepo umornih,
Krvi Kristova, u plaču utjeho,
Krvi Kristova, nado pokornika,
Krvi Kristova, utjeho umirućih,
Krvi Kristova, mire i milino srdaca,
Krvi Kristova, jamstvo vječnoga života,
Krvi Kristova, koja izbavljaš duše iz čistilišta,
Krvi Kristova, svake slave i časti predostojna.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

R. Otkupio si nas Gospodine Krvlju svojom.
O. I postadosmo kraljevstvo Boga našega.

Pomolimo se. Oče, koji si po Krvi svoga Jedinorođenca otkupio svijet, uzdrži u nama djelo svoga milosrđa, da bi sjedinjeni s Isusom, posrednikom Novog saveza, postizali plodove svoga otkupljenja. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

.

 

 


Podijelite ovo s prijateljima!