.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!


Pavao u svom misionarskom putovanju u Solunu poručuje solunjnima  što je Božja volja za njih: „Ovo je volja Božja: vaša svetost.“ ( 1 Sol 4:3).

 

Potičemo vas, braćo: opominjite neuredne, sokolite malodušne, podržavajte slabe, budite velikodušni prema svima! Pazite da tko komu zlo zlom ne uzvrati, nego uvijek promičite dobro jedni prema drugima i prema svima. Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu. Duha ne trnite, proroštava ne prezirite! Sve provjeravajte: dobro zadržite, svake se sjene zla klonite! (l Sol 5, 14-23)

 

Što Gospodin od nas traži?

Ovo je veoma često pitanje mnogih ljudi koji u ovom grešnom svijetu nastoje živjeti u savršenstvu vjere. Gospodin je rekao: «Budite sveti kao što sam ja svet» i «Budite savršeni kao što sam ja savršen Otac vaš Nebeski» (l Pet 1,15-16; Matej 5,48) neki su ljudi smeteni i zbunjeni tim riječima, smatrajući da je takav ideal nemoguće slijediti. Zaboravljaju, međutim, da je Gospodinu moguće ono što se ljudima čini nemoguće. (Lk, 1,37) Gospodin daruje svoju milost onima koji prihvaćaju Njegov poziv na svetost. Oni koji su od Boga rođeni, nanovo rođeni Duhom Svetim, ne mogu ostati u grijehu, jer ih štiti Sin Božji i Duh se u njima stalno bori protiv zla (l Ivanova 3,9; 5,18).

Advertisements

 

I sklopit ću s njima Savez vječan, nikad se više neću odvratiti od njih i uvijek ću im činiti dobro; usadit ću im u srce svoj strah, da se nikad više ne odmetnu od mene. (Jeremija 32,40) Novi život po Duhu Svetom daje nam snage da čuvamo njegove zapovijedi i zakone. Sila koja nas potiče da vršimo zapovijedi dolazi iz nas samih i one postaju lake i slatke; onome koji je rođen od Duha zapovjedi nisu breme i teret. Ljubiti Boga svim srcem znači vjerno ispunjavati Njegove zapovjedi (Ivanova 15,10; 5,2-3). Oni koji čvrsto vjeruju da su Božji ne mogu griješiti jer znaju da ih grijeh odvaja od Njegove prisutnosti.

 

Priznajemo Tvoju vlast i nećemo griješiti kad znamo da smo Tvoji (Mudrost 15,2).

Oni koji čuvaju Božju Riječ u svom srcu također neće počiniti grijeh.U srce pohranih riječ tvoju, da protiv tebe ne sagriješim (Psalam 119,11). Zato je Gospodin, dajući zapovijedi narodu, rekao: Utisnite ove moje riječi u svoje srce i dušu (Ponovljeni zakon 11,18). Božju Riječ i Njegove zapovjedi trebamo ne samo slušati i čitati, nego i duboko upisati u svoje srce. Za one koji žele rasti u Gospodinu dobro je da puno čitaju i ponavljaju Božje zapovjedi i obećanja, tako da ih Duh Sveti u svakoj situaciji može utješiti, opomenuti i savjetovati.

 

Onaj koji odluči u poniznosti slijediti Gospodina i biti u Njegovoj službi, ne može pogriješiti (Sirah 24,21). Prvo i osnovno – važno je učiniti poštenu odluku.

 

 


Podijelite ovo s prijateljima!