.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

 

Sakramentom pomirenja ili ispovjedi mirimo se s Bogom s kojim smo zbog svojega grijeha prekinuli odnos te mozemo ponovo zazivjeti životom u punini. Mirimo se i s Crkvom od koje nas grijeh udaljio ili cak iskljucio. Crkva trazi da se bar jednom godišnje, i to o Uskrsu , ispovjedimo. Sve Bozje zapovjedi Isus je sazeo u dvije: ljubi Boga i ljubi bliznjega svoga kao samoga sebe. LJubimo ako cinimo dobro i ako ne cinimo zlo. Grijesimo ako ne cinimo dobro koje smo mogli i trebali uciniti, te ako cinimo zlo.

 

GRIJEH

Moj je grijeh prvenstveno nevjernost Kristu jer mi njegove rijeci nisu zivotno nacelo. Grijeh je i zlo koje meni samome steti, čini me nečovječnijimi smanjuje ljudsku dobrotu.

Laki je grijeh kad se u lakoj stvari krši moralni zakon.Lake grijehe predajemo Isusu i u svetoj Misi, no dobro ih je reci sveceniku u ispovjedi da bismo bolje odgajali svoju savjest,narocito ako ih cesto činimo.

Advertisements

Teski je grijeh: kad se moralni zakon izrazen u Bozjim zapovjedima krši u teskoj stvari, i to pri punoj svijesti i slobodnoga pristanka,grijeh objektivno ostaje zlo, ali se osobi ne ubraja kao teski grijeh.Svaki je teski grijeg nuzno ispovjediti sveceniku navodeci koliko puta je ucinjen. Time priznajrmo da smo svojim grijehom ranili i Crkvu, Kristovu zarucnicu, koja bi trebala biti sveta , neporocna i svjedociti da je moguce biti dobar i cinit dobro.Svecenik nam sakramentalnim odrješenjem od grijeha podjeljuje pomirenje s Bogom, savjetuje nas i odreduje kako ćemo popraviti zlo. TO se zove zadovoljština ili pokora. Sveto pismo kaze da su grijesi u nebo vapijuci: hotimično ubojstvo; tlačenje ubogih, udovica i sirota; ustezanje zasluzene place; sodomski grijeh (homoseksualnosti lezbijstvo) te pedofilija.

Grijesi protiv Duha Svetoga su: nijekati Bozju opstojanost, ocajavati o milosti Bozjoj, protiviti se priznatoj istini Kršćanske vjere, tvrdokorno odbijati spasonosne opomene za obraćenje, ustrajati u nekajanju, zavidjeti bliznjemu darove Bozje i preuzetno se ufati u molosrde Bozje.

 

HOĆE LI NAM BOG OPROSTITI?

Bog nas nikada ne prestaje ljubiti, bez obzira sto mi činili.Po Isusu Kristu Bog se objavio kao milosrdni Otac koji nam uvijek oprašta.On se ne ljuti i ne osvećuje, jer ne zeli smrt griješnika, nego čeka da se otvorimo njegovu oprostenju da bi u nasim srcima ponovo zavladao mir.

Sakrament pomirenja: to jest sveta ispovjed, sluzbeni je crkveni način za borbu protiv grijeha koji bi htio zarobiti nase srce.Sili grijeha mozemo se opirati i molitvom, čitanjem Bozje rijeci, razmišljanjem, savjetovanjem kako bi u nasem biću sve vise bio prisutan Duh Sveti, ispunjajući
nas ljubavlju i dobrotom.

 

UVJETI

Da bismo dobro obavili svetu ispovjed, potrebno je:
– temeljito ispitati svoju savjest;
– kajati se zbog grijeha;
– donijeti nepokolebljivu odluku da više nećemo griješiti i da cemo se cuvati griješnih prilika;
– zamoliti oprostenje od onoga kome smo nanijeli nepravdu ili zlo, pomiriti se sa svima i nadoknaditi štetu;
– ispovjedniku iskreno priznati sve teske grijehe;
– obaviti pokoru koju nam je ispovjednik odredio.

 

ISPIT SAVJESTI!

Molitva prije ispita savjesti

Oce,evo me pred Tobom. Pošalji mi svojega Svetoga Duha da me pouči kako da se susretnem s Tomom. Neka me Tvoj Duh prosvjetli tako da mi taj susret s Tobom bude na duhovnu obnovu i vječnu radost. Daj da bude iskren sam prema sebi i ne prikrivam svoje slabosti , nedostatke i grijehe. Zelim se iskreno pokajati za svije grijehe, priznati ih i od Tebe primiti otpustenje. Slavit cu Tvoje Milosrđe i Tvoju vjernost. Amen.

 

Molitva prije same ispovijedi

Gospodine, ti si moj Otac. Znam da me ljubiš. Ti me dobro poznaš, znaš moje misli, riječi i djela. Poznaješ i moje grijehe. Došao sam da te molim za oproštenje. Gospodine Isuse Kriste, pošalji mi Duha Svetoga. Pomozi mi da upoznam svoje grijehe i pogreške. Daj mi hrabrosti da sve iskreno ispovjedim, pomozi mi da popravim svoje vladanje i ojačaj mi volju za dobro. Pomozi i svećeniku kojemu se ispovijedam da me može voditi svojim savjetom. Amen.

 

KAKO SE ISPOVIJEDATI?

Prije ispovijedi valja se temeljito pripremiti: ZAMOLITI SVJETLOST DUHA SVETOGA, ISPITATI SAVIJEST I PROBUDITI ISKRENO KAJANJE.

1. Kad pokornik ude u ispovjedaonicu najprije pozdravi sa: «HVALJEN ISUS I MARIJA!» Potom se prekriži: «U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA!»

2. Pokornik zatim kaže: «SKRUŠENO ISPOVIJEDAM SVOJE GRIJEHE OD POSLJEDNJE ISPOVIJEDI». Posljednji put sam se ispovjedio (la) prije ….?

3. Zatim počne kratko i jasno NABRAJATI grijehe. – Ne treba se pravdati, objašnjavati ili opisivati grijehe – pogotovo ne spominjati ili opisivati grijehe naših     bližnjih pa makar nam oni bili povod za grijeh. Pred Bogom ispovijedamo samo svoje grijehe.
–  Dužni smo nabrojiti točno sve teške grijehe, laki grijesi se mogu reci uopćeno. Mogu se spomenuti i poteškoce i sumnje, te zatražiti savjet. Na kraju se     kaže: «MOLIM POKORU I ODRIJEŠENJE!»
–  Važno je shvatiti da kod ispovijedi nema dugih razgovora. Ukoliko je potreban duži razgovor, onda se za to dogovori posebno vrijeme.

4. Svećenik ce nakon toga reći nekoliko pobudnih riječi, potaći na pokajanje i popravak života i DATI POKORU.

5. Pokornik zatim moli kajanje: KAJEM SE OD SVEGA SRCA, ŠTO UVRIJEDIH BOGA, NAJVEĆE I NAJMILIJE DOBRO. MRZIM SVE SVOJE GRIJEHE I ČVRSTO OBEĆAJEM DA ĆU SE POPRAVITI I DA NEĆU VIŠE GRIJEŠITI.

6. Dok pokornik moli kajanje svećenik držeci ruku nad njegovom glavom moli u ime Crkve molitvu ODRIJEŠENJA. Molitva završava: U IME OCA I SINA I           DUHA SVETOGA. Kada to svecenik izgovara, pokornik se prekriži i kaže: AMEN!

7. Na kraju svećenik kaže: «Gospodin ti je oprostio grijehe. Idi u miru!» Pokornik odgovori: BOGU HVALA!

– Nakon toga pokornik u klupi moli pokoru. Ukoliko je tada sveta misa ili druga zajednička molitva, pokoru će izmoliti poslije.

 

Molitva poslije svete ispovjedi

Predobri Bože! Moja duša je bila nečista od grijeha, a ti si je očistio. Bila je bolesna, a ti si je ozdravio. Sada si ti moj otac, a ja opet tvoje dijete. Opet sam s tobom sjedinjen! Kako sam sretan, o dobri moj Spasitelju! Ja ti od srca zahvaljujem. Isto tako zahvaljujem i tebi, blažena Djevice Marijo! Hvala i tebi sveti Josipe, i tebi moj anđele čuvaru! Evo ja opet čvrsto odlučujem da neću više griješiti, da neću više svojega predobroga Boga uvrijediti. Ali ja sam slabašan pa te molim, o Bože, da mi budeš na pomoć. Od sada unaprijed hoću da ostanem uvijek pravo i čisto Božje dijete. Isuse, ja sam tvoj; ostani uvijek sa mnom. Sveta Marijo, moja nebeska majko, moli za me, da ostanem uvijek u milosti Božjoj, da u njoj živim i umrem. – Amen.

 

MOJ ODNOS PREMA BOGU

– Vjerujem li iskreno u Trojedinoga Boga (Oca, Sina i Duha Svetoga)?
– Molim li se redovito, iskreno razgovarajući s Bogom ili samo tražim da mi Bog ispuni želje, možda i sebične?
– Iskazujem li ljubav prema Crkvi time što molim za nju, za Svetoga Oca i sve druge pastire duša da ostanu vjerni pravome nauku?
– Nastojim li dovoljno upoznati svoju vjeru čitanjem vjerskih knjiga, vjerskoga tiska, slušanjem i razgovorima?
– Izbjegavam li ono što vjeri može štetiti?
– Jesam li psovao Boga, Majku Božju i svece? Opravdavam li se tvrdnjom da mi je to navika?
– Jesam li redovito išao na svetu misu nedjeljom i zapovijedanim blagdanom?
– Imam li dovoljno poštovanja prema Presvetome Sakramentu?
– Je li za mene svaka nedjelja dan Gospodnji ili samo prilika za izlet i ljenčarenje?
– Jesam li možda nepotrebno u nedjelju radio, ono što sam mogao kojim drugim danom?
– Jesam li išao na svetu ispovijed i primio svetu pričest barem za Uskrs i Božić?
– Jesam li u ispovijedi namjerno prešutio neki teži grijeh? Jesam li izvršio pokoru i živio prema obećanjima prošle ispovijedi?
– Sudjelujem li u crkvenoj zajednici svojom molitvom postom, djelima, brigom i darovima za siromašne? Priznajem li javno da sam kršćanin ili se toga             sramim? Nastupam li kao kršćanin u svim područjima svoga života?
– Vjerujem li u jednoga jedinoga Boga ili su moj bog stvari: novac, bogatstvo, posao, čast, zdravlje…?
– Obraćam li se u životnim poteškoćama samo Bogu ili posjećujem raznovrsne ozdravitelje, gatare, vračare…? Jesam li pristajao uz nazore i pokrete             protivne kršćanstvu ili uperene protiv samoga Boga?
– Jesam li sudjelovao u nekršćanskim djelatnostima, ili druge poticao na njih?

MOJ ODNOS PREMA BLIŽNJEMU
– Poštujem li svoje roditelje, sestre, braću i djecu? Ljubim li ih?
– Jesam li u obitelji strpljiv i ljubazan?
– Poštujem li sve ljude, bez obzira na njihovo podrijetlo?
– Jesam li koga zaveo na grijeh riječima ili djelima?
– Opraštam li svakome?
– Trudim li se dovoljno da moj brak bude znamenje Kristove ljubavi prema Crkvi?
– Jesam li u braku bio sebičan, iskazivao nepoštovanje, ponašao se zlobno i osvetnički?
– Jesam li u braku bio vjeran?
– Jesam li kriv za prekid života nerođenoga djeteta?
– Jesam li možda druge nagovarao na pobačaj ili kod prekida trudnoće osobno sudjelovao?
– Priznajem li da je samo Bog gospodar čovjekova života? Ljubim li svoju djecu? Jesam li pravedan u odnosu prema njima ili im puštam sve na volju?
– Jesam li prestrog ili ih kvarim, činim razmaženima?
– Brinem li se za vjerski život svoje obitelji? Je li naša obitelj gostoljubiva, pomaže li drugima, daje li im dobar primjer?
– Jesam li komu krivo oduzeo kakvo zemaljsko dobro? jesam li krao, varao, pronevjerio, bio nepošten kod prodaje ili kupovanja?
– Jesam li ukradeno vratio I popravio štetu?
– Jesam li u okviru svojih mogućnosti pomagao siromašnima i bijednima?
– Jesam li ih možda prezirao?
– Jesam li govorio istinu?
– Jesam li lažju, osuđivanjem, klevetanjem, ogovaranjem, lažnom zakletvom ili izdajom tajni prouzrokovao drugima štetu?
– Jesam li bio spreman opraštati?
– Jesam li drugima zavidio na uspješnost ili vrlini?
– Jesam li im pokvario radost?
– Jesam li savjesno i brižno obavljao svoje staleške i službene dužnosti?
– Radim li samo za novac ili i za bližnjega?

MOJ ODNOS PREMA SAMOME SEBI
– Kako sam se koristio sposobnostima koje mi je Bog dao?
– Kako sam iskoristio svoje vrijeme, jesam li ljenčario?
– Jesam li bio strpljiv u bolesti i životnim neprilikama?
– Jesam li zbog straha nepravilno postupao protiv vlastite savjesti?
– Jesam li se trudio biti bolji kao čovjek i kao vjernik?
– Borim li se protiv svojih slabosti, klonim li svojih loših sklonosti…?
– Jesam li rob bilo kakve strasti?
– Jesam li bio umjeren u uživanju hrane i pića?
– Jesam li ugrožavao svoje zdravije ili čak život drogama, alkoholom, nepažljivošću u prometu?
– Jesam li čuvao dostojanstvo svojega tijela u stidljivosti i čistoći kao hram Duha Svetoga razumnim ponašanjem i svladavanjem?
– Jesam li griješio samo bludom i s osobama istog spola? Živim li u izvanbračnom odnosu i time teško griješim? Živim li na području svoje spolnosti sukladno   zdravom nauku Crkve ili pak u skladu s ovozemaljskim nazorima?
– Jesam li izbjegavao grješne prilike, nemoralne filmove, knjige, loše društvo … ?
– Služim li se prirodnim metodama za planiranje začeća ili se služim drugim zaštitnim sredstvima koja su u biti abortivna sredstva” kao što je npr. spirala?
– Razmišljajući o broju djece, imam li pred očima samo svoju udobnost ili sam se spreman žrtvovati za dobro svojega naroda i svoje Crkve?
– Obraćam li se u životnim poteškoćama samo Bogu ili čitam i horoskope, zovem duhove, posjećujem raznovrsne ozdravitelje, gatare, vračare … ?

ODRIČEM LI SE SOTONE, NJEGOVA ZAVOĐENJA I SVIH DJELA NJEGOVIH:
– okultizma, ezoterije i svakoga praznovjerja,
– magije i svih oblika čarobnjaštva,
– čitanja iz kave, karata i dlana,
– spiritizma, astrologije i horoskopa,
– uporabe amuleta, čarobnih predmeta,
– svih čarobnih sredstava, imena i brojeva za sreću,
– liječenja bioenergijom, reikijem, yogom i transcendentalnom meditacijom koji ne priznaju pravoga Boga,
– žudnji za novcem i vlašću, pohlepi i laktaštvu,oholosti, pohote i požude?
– Jesam li član, podupiratelj ili istomišljenik kakvoga tajnoga protuvjerskoga udruženja, masonske, tj. slobodnozidarske lože?
– Sudjelujem li na sotonističkim skupovima, priredbama ili koncertima (poglavito heavy metal glazbe)?

MOJ ODNOS PREMA OKOLINI U KOJOJ ŽIVIM
– Sudjelujem li barem nekom svojom sposobnošću u životu društvene zajednice, na mjesnoj ili državnoj razini?
– Ljubim li svoju domovinu i njezine vođe tako da za njih neprestano molim i da sam im spreman pomoći u svakoj nevolji?
– Poštujem li društvenu imovinu kao svoje vlastito, dobro ili ju smatram nečim tuđim, što nije potrebno poštivati?
– Trudim li se očuvati prirodu i sve stvoreno?
– Jesam li zagađivanjem, otpacima ili čime drugim ugrozio svoje i tuđe zdravlje i okolinu?

 

MOLITVA POSLIJE SVETE ISPOVJEDI

Gospodine zahvaljujem Ti jer si čekao moj povratak i otpustio mi grijehe. Molim Te ,podari mi milost
da vise ne grijesim, da Ti vjerno sluzim i da sve vise budem Tebe dostojan.
Nadam se da ćeš mi uvijek doći u pomoć, osobito u časovima iskušenja.
Zahvaljujem Ti na svemu sto si vec do sada učinio za mene jer si mi dao svoju Majku Mariju da Ona moli za mene, da te primam sa sve više dostojanstva. Budi slavljen ,Boze ,u vjeke vjekova. Amen.( ili moli svojim riječima!)

 

Foto: Katolički tjednik

 


Podijelite ovo s prijateljima!