.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

Gospodine, ti si se proroku Iliji objavio u šutnji i samoći: pomozi i nama da, slobodni od svega što nas priječi, čujemo tvoj glas i da te uvijek tražimo i nalazimo, molimo te.

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

Advertisements

Oče, nebeski Bože, Smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,

Duše Sveti, Bože,

Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Sveti Ilija, proroče, Moli za nas!

Poslaniče Boga otaca naših,

Božanski glasniče,

Neustrašiva riječi Božja,

Navjestitelju Božanske istine,

Ustrajni tražitelju mira,

Revnitelju Božji,

Čuvaru saveza Božjega,

Služitelju Božanskih tajni,

Vidljivi Božji smjerokazu,

Graditelju Božjega oltara,

Svjedoče Božje ljubavi,

Glasniče s Karmela,

Uzoru otačke predaje,

Sigurnosti Izraela,

Sigurnosti naroda Božjega,

Pastiru siromašnih,

Zaštitniče Bosne i Hercegovine,

Zaštitniče duhovnih pokreta,

Zaštitniče karmelskog reda,

Zaštitniče krštenika koji nose tvoje ime,

Zaštitniče od nasilnika,

Zaštitniče Božjih službenika,

Zaštitniče života,

Zaštitniče potlačenih,

Zaštitniče napuštenih,

Zaštitniče pravednika,

Daru Božji ispaćenom narodu,

Znaku rodoljublja,

Znaku domoljublja,

Znaku jedinstva naroda svijeta,

Protivniče nepravde i nasilja,

Muko Ahabova,

Muko Izabelina,

Muko sljedbenika zla,

Muko sljedbenika podzemlja,

Grižnjo savjesti slugu zla,

Grižnjo savjesti zlih ljudi,

Grižnjo savjesti idolopoklonika,

Svjetlo u Ahabovoj tami,

Istino u pomutnji,

Ispitu savjesti,

Rušitelju idola,

Čuvaru ljudskog dostojanstva,

Glasu onih koji su šutjeli,

Sigurnosti slabih,

Sigurnosti odbačenih,

Sigurnosti u kriznim danima,

Tješitelju uplašenih,

Tješitelju ugroženih,

Tješitelju odbačenih,

Pogledu u sigurnost,

Ilija smirene savjesti,

Ilija ustrajni molitelju,

Ilija prokušana veličino,

Prokušani u neimaštini,

Prokušani glađu i žeđu,

Prokušani u postu,

Prokušani u molitvi,

Prokušani u pokori,

Prokušani u kušnjama,

Prokušani u odricanju,

Učitelju Elizejev,

Učitelju proroka,

Učitelju proročke mladeži,

Primjeru koga trebamo slijediti.

Kriste, čuj nas.

Kriste, usliši nas.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se.

Moli za nas, sv. Ilija proroče,

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, ti si pozvao proroka Iliju, da živi pred tvojim licem i revnuje za tvoju slavu. Daj i nama, svojim slugama i službenicama, da vazda tražimo tvoje lice i budemo svjedoci tvoje ljubav. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.


Podijelite ovo s prijateljima!