.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

Foto: catholicweekly

S Marijom u gornjoj sobi u iščekivanju Duha Svetoga
Predlažemo posebnu molitvu koja nam omogućuje da budemo ‘s Marijom u gornjoj sobi čekajući Duha Svetoga.’ To je krunica kojom u ‘otajstvima’ zazivamo veliku prisutnost Duha Svetoga u povijesti spasenja, a s desecima ‘Zdravo Marija’ molimo da, uz Djevičin zagovor, i mi iskusimo plodove Duha u nama.

Predlažemo neke od mogućih zaziva otajstava:

1. U prvom otajstvu razmatramo Duha Svetoga u djelu stvaranja.
‘U početku stvori Bog nebo i zemlju. Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i duh Božji lebdio je nad vodama.’ (Post 1, 1-2).

Advertisements

Molimo Duha Svetoga koji je na početku svijeta razdvojio svjetlo od tame, vode od zemlje i preobrazio kaos u svemir, da to isto čudo ponovi i u današnjem svijetu, u Crkvi i u našoj duši, donoseći jedinstvo tamo gdje je nesloga, svjetlo tamo gdje je tama, stvarajući u nama ‘novo srce’. (Oče naš, deset od Zdravo Marija i Slava Ocu).

2. U drugom otajstvu razmatramo Duha Svetoga u otkrivenju.
“Nego su Duhom Svetim poneseni ljudi (proroci) od Boga govorili. ” (2. Petrova 1, 21).

Molimo Duha Svetoga za “razumijevanje Božje riječi”. Inspirirano od Boga, Sveto pismo “odiše” Boga, “Izlučuje” ga. Molimo da budemo u stanju prepoznati sebe u Božjoj Riječi, Njegovu živu volju za nas u svim okolnostima života. Tražimo da, poput Marije, sve Božje riječi znamo “prihvatiti i razmatrati u našem srcu”.

3. U trećem otajstvu razmatramo Duha Svetoga u utjelovljenju:
‘ Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. ‘ (Lk 1, 34-35).

Prečesto se pitamo pred kušnjom ili nečim novim što Bog traži od nas: ‘Kako će se to dogoditi? Ne poznajem čovjeka’, nemam sposobnosti u sebi, to nadilazi moju snagu … Božji odgovor je uvijek isti: ‘primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas’ (Djela 1, 8).
Tražimo od Duha Svetoga da kao što je oblikovao čovještvo Krista u utrobi Djevice Marije i putem nje ga darovao svijetu, da ga isto tako oblikuje u nama i da nam da snage da ga navijestimo svojoj braći.

4. U četvrtom otajstvu razmatramo Duha Svetoga u Isusovu životu:
“Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba” (Lk 3,21-22).

Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima (Lk 4, 18).
Isus je u krštenju pomazan kao kralj, prorok i svećenik. U njemu se Duh Sveti skupio kao parfem u alabasternoj posudi (sv. Ignacije Antiohijski) i “navikao se živjeti među ljudima” (Sv. Irenej). Na križu je razbijena alabasterna posuda njegove ljudskosti, a miris njegovog Duha izlio se u svijet.
Putem Marijina zagovora molimo obnovu proročkog, kraljevskog i svećeničkog pomazanja koje smo primili krštenjem.  Molimo te da nam pomogneš razbiti staklenu posudu naše ljudskosti i našeg “Ja”, kako bismo mogli širiti “ugodni Kristov miris” u svijetu.

5. U petom otajstvu razmatramo Duha Svetoga u životu Crkve.
“I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga” Dj 2, 3-4).

“Obećanje Očevo »koje čuste od mene: Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim«. ” (Dj 1, 5).

Od tog dana sve u Crkvi živi i prima snagu od Duha Svetoga: sakramenti, Riječ, institucije. Duh Sveti je za Kristovo tijelo, koje je Crkva isto ono što je duša za ljudsko tijelo ”(Sveti Augustin).

Molimo da se po zagovoru Djevice Majke mnogi danas otvore kako bi primili obnavljajuću milost krštenja u Duhu.

Uz krunicu Duhu Svetom, izmolimo i litanije Duhu Svetom.

Sjetimo se različitih naslova Duha Svetoga: Duh svetosti, Duh mira, Duh radosti, Duh poniznosti, Duh pomirenja, Duh Kristov, itd.

Ako nas se mnogo okupilo na molitvi, svatko može izgovoriti naziv koji je blizak njegovom ili njezinom srcu, a svi zajedno mogu odgovoriti: “Dođi na nas!”.

 

LITANIJE DUHU SVETOM

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče, nebeski Bože, /smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,
Duše Sveti, koji izlaziš od Oca i Sina,
Duše Sveti, po čijem su nadahnuću govorili proroci,
Duše Sveti, koji svjedočiš za Isusa Krista,
Duše Sveti, naš božanski Učitelju,
Duše Sveti, po kojemu je Djevica Marija začela Sina Božjega,
Duše Sveti, koji stanuješ u nama,
Duše mudrosti i razuma,
Duše savjeta i jakosti,
Duše znanja i pobožnosti,
Duše straha Božjega,
Duše milosti i milosrđa,
Duše jakosti, ustrajnosti i umjerenosti,
Duše vjere, ufanja, ljubavi i mira,
Duše poniznosti i čistoće,
Duše dobrote i duhovne miline,
Duše svih milosti,
Duše Sveti, koji proničeš Božje tajne,
Duše Sveti, koji nas pomažeš u molitvi,
Duše Sveti, koji si u slici goluba sišao nad Isusa,
Duše Sveti, po kome smo se duhovno preporodili,
Duše Sveti, koji nam srca napunjaš božanskom ljubavlju,
Duše Sveti, čijom milošću postajemo Božja djeca,
Duše Sveti, koji si poput gorućih jezika sišao nad apostole,
Milostiv budi, oprosti nam, Gospodine!
Milostiv budi, usliši nas, Gospodine!

Od svakog zla, /oslobodi nas, Gospodine!
Od svakog grijeha,
Od napasti i đavolskih zasjeda,
Od preuzetnosti i zdvojnosti,
Od poricanja objavljenih istina,
Od grješne okorjelosti i bezbožnosti,
Od svake ljage duše i tijela,
Od duha bludnosti,
Po Tvojem izlaženju od Oca i Sina,
Po divnom djelovanju Tvoje milosti,
Po bezgrešnom Začeću Djevice Marije,
Po otajstvenom Začeću Isusa Krista,
Po Tvom silasku nad Isusa u Jordanu,
Po Tvom silasku nad apostole,
Na veliki dan suda Božjega,

Mi grešnici, / Tebe molimo, usliši nas!
Da po Tebi sveto živimo,
Da vazda budemo Tvoj sveti hram,
Da po Tebi ne popuštamo grešnim željama,
Da po Tebi Bogu živimo,
Da vazda čuvamo i širimo Kristov mir i ljubav,
Da bježimo od zabluda i grijeha,
Da se uvijek podlažemo Božjoj istini,
Da obnoviš u nama pravednost i poštenje,
Da nas obogatiš božanskom istinom i milošću,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Pomolimo se:

Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i Njegovoj se utjesi vazda radujemo! Molimo te, Gospodine, da Tvoj božanski Duh po svom beskrajnom milosrđu očisti naša srca i od svih nas zala oslobodi! Po Kristu Gospodinu našemu! Amen.

Prije molitve za izljev Duha Svetoga na sam blagdan Duhova dobro je izmoliti molitvu sv. Ignacija Loyolskog:
«Uzmi, Gospodine, i primi svu moju slobodu, moju pamet, moj razum i svu moju volju, sve što imam i što posjedujem. Ti si mi to dao, Tebi, Gospodine, sve vraćam; Sve je tvoje, Raspolaži sa svime po svojoj volji. Daj mi samo svoju ljubav i milost, I to mi je dosta.»

Izvor: obnovauduhu.com

Podijelite ovo s prijateljima!