.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

Nakon govornih karizmi, sv. Pavo navodi tri karizme otkrivenja: riječ spoznanja, riječ mudrosti i razlikovanje duhova.Karizma spoznanja razlikuje se od dara znanja, kojeg nam Duh Sveti daruje u sakramentu sv. potvrde. Karizmatski dar spoznanja jest zapravo riječ spoznaje, riječ otkrivenja, do koje dolazimo po Duhu a ne svojim razumom (usp. 1 Kor 12, 6). Naime, Duh  nam daje neku spoznaju o Riječi Božjoj, o bližnjemu ili o nama samima, i to radi izgradnje Crkve i proslave Boga.U Starom zavjetu ima mnogo primjera kako pojedini izabranici Božji dobivaju riječi spoznanja i riječi mudrosti, kao što je prorok Daniel i njegova tri prijatelja (usp. Dn 1, 17). Nakon Isusova uzašašća, Duh Sveti dijeli svoje izvanredne darove krštenima po svome izboru i volji. Tako je i s ovom karizmom. Iako je riječ spoznanja rijedak dar, ipak je jako koristan prilikom duhovnih razgovora,  za vrijeme sv. ispovijedi i molitve za ozdravljenje i oslobođenje.

Dar spoznanja ili dar čitanja ljudskog srca imali su mnogi glasoviti ispovjednici, kao što je Padre Pio, o čemu svjedoče tisuće pokornika koji su se kod njega ispovijedali. Zahvaljujući  toj karizmi ovog sveca, mnogi su se temeljito ispovjedili, obratili i promijenili život. Ova karizma ima značajnu ulogu i u službi ozdravljanja i oslobođenja. Za vrijeme molitvenog susreta Duh Sveti može uputiti riječ spoznanja za određenu osobu ili za više ljudi. Osoba koja dobije riječ spoznanja, ako je prikladno, uglavnom ovako kaže: Na ovome susretu ima osoba koja ….Riječ spoznanja tada pomaže prisutnima da ojačaju vjeru i da otvore srca kako bi lakše primile ozdravljenje ili oslobođenje koje im Gospodin želi udijeliti. Nadalje, riječ spoznanja može pokazati dublje uzroke stanja određenog bolesnika; može pozvati na intenzivniji molitveni život; može ukazati na neki vid Božjega nauma za budućnost osobe na koju se odnosi. Riječ spoznanja često se izriče i pomoću biblijskih slika. Takve slike pomažu osobi (na koju se odnose) da lakše i slobodnije prihvati poruku. Važno je da se riječ spoznanja iznosi s ljubavlju i poštovanjem tako da osoba (kojoj je upućena) ne bude pod pritiskom, nego da je prihvati na onaj način kako joj odgovara ili da je odbije u slobodi. Neke riječi spoznanja nisu autentične, nisu od Duha Svetoga. Stoga i ovu karizmu treba provjeravati. Zato se preporučuje, kad god je moguće,  da dvije osobe mole u paru za pojedinca, jer tada se lakše može provjeriti vjerodostojnost moguće riječi spoznanja. Evo nekoliko primjera primjene ove karizme.

O. James Manjackal, karizmatik iz Indije,  dok moli za bolesne na sv. misama ili seminarima, dobiva spoznaju (kroz riječ ili sliku) od koje bolesti tko boluje i onda moli na tu nakanu i javno kaže: NN,  Isus te ozdravlja od te i te bolesti…. Te spoznaje pomažu bolesnicima da lakše povjeruju da ih Isus ozdravlja od konkretnih bolesti. Časna s.Briege Mckenna, OSC, nakon što je čudesno ozdravila, dobila je karizmu liječenja ali o tome nikome nije govorila. Na jednom je molitvenom sastanku, neki mladić dobio riječ spoznanja da se među prisutnima nalazi osoba koja je zadobila čudesno ozdravljenje od artritisa, ali i dar liječenja, te da Isus poziva tu osobu da počne koristiti dar liječenja. Sestra je tada javno potvrdila da se to odnosi na nju,  ali se opravdavala da ne može koristiti dar liječenja jer pripada sestrama klarisama, koje ne mogu ići po svijetu. Ipak,  poslušavši poticaje Duha Svetog, zatražila je i dobila dozvolu od svojih poglavarica pa od tada ide po svijetu i naviješta Radosnu vijest i liječi bolesne u ime Isusovo. O tome piše u svojoj knjizi Čudesa se događaju.

 Za Rastimo u Gospodinu: fra Josip Ikić

Advertisements


Podijelite ovo s prijateljima!