.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

Ne tako davno, kršćanske su žene uvijek pokrivale glavu u crkvi, a sada se mnoge ponovno odlučuju na to. Iako neke žene ponovno nose veo, druge biraju stvari poput šešira, šalova ili elegantnih traka za glavu, piše Church Pop. Koji su njihovi razlozi za to?

1. O tome piše u Novom zavjetu

“Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov. Hvalim vas što me se u svemu sjećate i držite se predaja kako vam predadoh. Ali htio bih da znate: svakomu je mužu glava Krist, glava ženi muž, a glava Kristu Bog. Svaki muž koji se moli ili prorokuje pokrivene glave sramoti glavu svoju. Svaka pak žena koja se moli ili prorokuje gologlava sramoti glavu svoju. Ta to je isto kao da je obrijana.

Jer ako se žena ne pokriva, neka se šiša; ako li je pak ružno ženi šišati se ili brijati, neka se pokrije. A muž ne mora pokrivati glave, ta slika je i slava Božja; a žena je slava muževa. Jer nije muž od žene, nego žena od muža. I nije stvoren muž radi žene, nego žena radi muža.

Zato žena treba da ima ‘vlast’ na glavi poradi anđela. Ipak, u Gospodinu – ni žena bez muža, ni muž bez žene! Jer kao što je žena od muža, tako je i muž po ženi; a sve je od Boga. Sami sudite dolikuje li da se žena gologlava Bogu moli? Ne uči li nas i sama narav da je mužu sramota ako goji kosu? A ženi je dika ako je goji jer kosa joj je dana mjesto prijevjesa. Ako je kome do prepirke, takva običaja mi nemamo, a ni Crkve Božje” (1 Kor 11, 1-16).

Advertisements

Ovaj odlomak potiče na raspravu, no što on uopće poručuje? U nastavku slijedi objašnjenje.

2. Crkva pokriva ono što je sveto

Tabernakul je prekriven velom. Kalež i oltar također. Mojsije je pokrio lice nakon što je vidio Boga. Velom pokrivena žena pokazuje poštovanje prema Bogu, simbolizirajući nevjestu Crkve, ali također časti sebe kao ženu pred Bogom.

3. Žene i muškarci su različiti

Muškarci predstavljaju Krista – zaručnika – i zato samo oni mogu biti svećenici. Žene predstavljaju Crkvu – zaručnicu. Svi laici sudjeluju u ženskoj prirodi Crkve, ali žene Crkvu simboliziraju kao zaručnicu. Nošenje vela ide protiv društva koje nam govori da su muškarci i žene isti, da postoji mnogo spolova i da spol nije važan kada se ljudi žele vjenčati.

Nošenjem vela borimo se protiv modernosti i njezinih laži. Žena koja odluči biti podložna svome suprugu je protiv svega onoga što nam naše društvo govori o muškarcu i ženi. Sveti Pavao govori o tome da se žene pokoravaju svojim muževima, da se Crkva pokorava Kristu, da Krist voli Crkvu do svoje smrti te da muževi vole svoje žene na isti način.

4. Žene i muškarci su jednaki

Sveti Pavao je rekao ono što se protivilo idejama njegove kulture o muškarcima i ženama: “Ipak, u Gospodinu – ni žena bez muža, ni muž bez žene! Jer kao što je žena od muža, tako je i muž po ženi; a sve je od Boga”. Kršćanstvo je muškarce i žene učinilo jednakima u Bogu i sv. Pavao to govori unutar odlomka u kojem poziva žene da pokrivaju glavu.

Ovo zapamtite – kada Isus i sv. Pavao govore o ženama u Svetom pismu, radi se o novom pogledu na ženu koji nije bio dio njihove kulture. Zbog vela žena nije niže pozicionirana u odnosu na muškarca, već ju se mora promatrati zajedno s muškarcem koji ne pokriva glavu. Tako se naglašava različitost muškaraca i žena te onoga što su oni kao slika Božja.

5. Veo naglašava prirodnu ljepotu žene

Sveti Toma Akvinski u svom komentaru na ovaj odlomak objašnjava da ljudi općenito uljepšavaju svoju prirodnu ljepotu odjećom. Žene prirodno imaju lijepu kosu, a veo ukrašava i naglašava tu ljepotu. Općenito, želimo dati najbolje od sebe u liturgiji, a veo je jedan od načina da to učinimo.

6. To je dio tradicije apostola

Sveti Pavao piše Korinćanima da želi da održavaju tradicije onako kako im ih je predao. On to nije izmislio samo zbog njihove kulture. On potiče tu tradiciju da žene pokrivaju glavu, a muškarci ne. Ta se tradicija poticala među apostolima i obdržavala se sve do 1960-ih.

Zakonik kanonskog prava iz 1917. zahtijevao je od žena da pokrivaju glavu te isto zabranjivao muškarcima. Zakonik kanonskog prava iz 1983. izostavio je odlomak o ženama koje pokrivaju glavu, ali je tvrdio da muškarci to ne bi trebali činiti. Dakle, Zakonik kanonskog prava više ne zahtijeva pokrivanje žena, no kako se radi o tradiciji, laikinjama je to dopušteno činiti.

7. Neke žene tako bolje mole

Neke žene nose veo ne samo u crkvi, već i onda kada mole u privatnosti svoga doma. To im pomaže da se bolje usredotoče. Kada pri ulasku u crkvu stavljate veo na glavu, možete moliti: “Blago meni koja sam pozvana na gozbu Jaganjčevu”.

8. Staviti veo na glavu znači biti odjevena za crkvu

Bilo da u crkvu odlazi nedjeljom ili tijekom tjedan, kada žena stavi veo na glavu, ona govori sebi i drugima da je odjevena za crkvu. Žena koja radi tako može razlikovati odjeću za posao od one koju nosi u crkvi zahvaljujući velu. Žena koja cijeli dan nosi “odjeću za po kući”, također se može odjenuti za crkvu kada stavi veo.

9. Velom dajemo Bogu hvalu koja mu pripada

Kada nosi veo, žena se osjeća lijepom, a mnogi muškarci takve žene doživljavaju jako privlačnima. Ljepota vela je nešto što časti Boga na isti način na koji to čini lijepa arhitektura ili lijepo ruho. Veo doprinosi davanju Bogu hvalu koja mu pripada.

10. Nosimo veo zbog anđela

Sveti Toma Akvinski objašnjava izjavu “Zato žena treba da ima ‘vlast’ na glavi poradi anđela” (1 Kor 11,10), govoreći da su anđeli prisutni u misnoj žrtvi te da muškarci moraju iskazivati poštovanje kao i žene. Žene iskazuju poštovanje pokrivajući glavu, a muškarci ne pokrivajući glavu.

Za kraj, evo još jednog dodatnog razloga – žene još uvijek pokrivaju glavu kada imaju audijenciju kod pape.


Podijelite ovo s prijateljima!