.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

 

 

Pravi nauk nije slijepo izvršavanje zakona koje opčarava kao i ideologije, već objava Boga koji omogućuje da ga svaki dan sve više otkrivaju oni koji su otvoreni Duhu Svetomu – ustvrdio je Sveti Otac u propovijedi na jutrošnjoj svetoj misi koju je slavio u kapeli Doma Sveta Marta.

U današnjim misnim čitanjima govori se o Duhu Svetom, velikom daru Boga Oca i snazi koja potiče Crkvu da hrabro kroči do kraja svijeta. Duh Sveti je protagonist crkvenoga hoda. Ako ne djeluje Duh, onda vlada strah i zatvaranje – kazao je Sveti Otac te spomenuo tri držanja prema Duhu Svetom. Prvo je ono zbog kojeg Sveti Pavao kori Galaćane: vjerovanje da zakon opravdava, a ne Isus, „koji daje smisao Zakonu“. Galaćani su stoga su bili „previše kruti“. Takvi su napadali Isusa, a Isus ih je nazivao „licemjerima“.
Ta privrženost zakonu zanemaruje Duha Svetoga. Ona ne dopušta da se očituje snaga Kristova otkupljenja po Duhu Svetom; zanemaruje Duha, priznaje samo zakon. Istina je da postoje Božje zapovijedi i da im se moramo pokoravati, ali uvijek po milosti toga velikoga dara koji nam je dao Otac i njegov Sin, a to je Duh Sveti. A tako se može shvatiti Zakon. Duha pak i Sina ne treba svoditi na Zakon. To je upravo bio problem Galaćana, oni su zanemarivali Duha Svetoga pa nisu znali ići naprijed. Bili su zatvoreni u propise: mora se činiti ovo ili ono. Katkada se i nama može dogoditi da padnemo u tu napast – istaknuo je papa Franjo.

Zakonoznanci očaravaju idejama– ustvrdio je Papa – jer ideologije očaravaju. Pavao stoga kori Galaćane: O bezumni Galaćni, tko li vas opčara? Oni koji propovijedaju s ideologijama: sve je ispravno! Oni opčaravaju. Ali zar Božja objava nije jasna? Bog se svaki dan sve više objavljuje, uvijek u hodu. Je li jasna Božja objava? Vrlo je jasna. Bog se objavljuje na našem putu. A oni koji vjeruju da su spoznali svu istinu, nisu neznalice, već su, kako veli Pavao, bezumnici, jer su dopustili da ih se opčara – kazao je Sveti Otac te objasnio drugo ponašanje prema Duhu Svetom.

Mi možemo žalostiti Duha Svetoga, a to se događa kad ne dopuštamo da nas On nadahnjuje, da nas vodi naprijed u našem kršćanskom životu; kad ne dopuštamo da nam govori slobodom Duha što nam je činiti, a ne teologijom zakona. Tako „postajemo mlaki“, padamo u „kršćansku osrednjost“, jer u nama Duh ne može činiti velika djela – istaknuo je Papa.

Advertisements

Treće je pak ponašanje „otvaranje Duhu Svetom i prepuštanje da nas vodi naprijed. To je ono što su učinili apostoli na dan silaska Duha Svetoga, postali su hrabri. Nestalo je straha i otvorili su se Duhu – rekao je Papa pojašnjavajući:
Da shvatimo, da prihvatimo Isusovu riječ, valja se otvoriti snazi Duha Svetoga. A kada se jedan muškarac ili žena otvore Duhu Svetomu, oni bivaju poput broda na jedra kojeg vjetar gura naprijed, ide uvijek naprijed i ne zaustavlja se. Ali treba moliti za otvaranje Duhu Svetome – potaknuo je i dodao: 

Danas se možemo pitati: Zanemarujem li ja Duha Svetoga? Je li dostatno sve to što činim? Je li površno i mlako moje življenje, žalostim li Duha Svetoga jer ne dopuštam da me vodi naprijed, ili je moj život trajna molitva da se otvorim Duhu Svetom, da me On vodi naprijed s radošću evanđelja i omogući mi shvatiti pravi Isusov nauk, koji ne opčarava, koji nas ne čini bezumnima; dakle, pravi nauk; da shvatimo gdje je naša slabost, koja ga žalosti; da nas vodi naprijed, noseći drugima ime Isusovo i poučavajući put spasenja? Neka nam Gospodin udijeli milost da se otvorimo Duhu Svetome kako ne bismo postali bezumni, opčarani muškarci i žene koji žaloste Duha – zaključio je Sveti Otac.

 

 


Podijelite ovo s prijateljima!