.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!


Odlično predavanje Vere Zefić o Duhu Svetom i krštenju u Duhu, kojega preporučujemo da poslušate. Vera je počevši od Staroga zavjeta peko Novog zavjtea pa sve do danas opisila djelovanje Duha Svetoga, na proroke, apostole, a danas na vjernike. Da bi bolje razumjeli tko je Duh Sveti i kako djeluje poslušajte cijelo predavanje.Podijelite ovo s prijateljima!