.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

 

Dominikanac sv. Vinko Fererski glasoviti propovjednik i čudotvorac u čiju čast je posvećeno Sedam petaka koji su od svete Katoličke Crkve obdareni svetim oprostima. Od Gospodina obdaren čudotvornom moći sv. Vinko je velikim zanosom i žarom propovijedao sveto Evanđelje tako da je njegova riječ djelovala na um i srce mnogih slušalaca.

Veliko mnoštvo grešnika, krivovjeraca, Židova i muslimana je obratio, teških bolesnika ozdravio, mrtvih uskrisio, đavola iz opsjednutih istjerao, odnosno toliko znamenitih čudesa učinio da su tadašnji dostojanstvenici svete Katoličke Crkve tvrdili da je sv. Vinko Fererski jedan od najvećih propovjednika i čudotvoraca u povijesti Gospodinove svete Katoličke Crkve.

Sv. Vinko je čudesno samim znamenom križa ili polaganjem ruku ozdravljao sve vrste bolesnika koji bi to od njega zatražili te se s pravom smatra osobitim zaštitnikom svih vrsta bolesnika. Ne samo da je činio čudesna ozdravljenja nego je i druge slao po svijetu da ih čudesno čine tako da su i same njegove haljine u raznim krajevima svijeta čudesno ozdravljale bolesnike kad bi ih se oni samo i dotakli.

 

Pobožnost Sedam petaka 

Molitve za pobožnost Sedam petaka

 

Prvi petak – poznavanje samoga sebe

Advertisements

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!

Sv. Vinko Fererski veliki čudotvorče Božji, pri samoj pomisli na svoje prošle nerazumno i nerazborito provedene godine života jeza me hvata i strah obuzima. Nemam dovoljno snage da dublje uđem u svoju savjest da dođem do pravog poznavanja i težine svojih grijeha pa da ih napokon ostavim te da dušom i srcem Bogu služim kako bi izgubljeno vrijeme otkupio i dušu spasio od vječne propasti.
Gospodinov miljeniče i moj sveti zaštitniče, ti si riječima i djelima učio da je poznavanje samoga sebe prvi korak koji vodi prema Bogu. Iz tog razloga kada bi i ja poznavao samoga sebe, odnosno svoje slabosti tada ne bi tražio trun u oku brata svoga nego bi tražio brvno u oku svome te kao takav sudio bi svoja zla djela i nastojao da se popravim čineći pravu pokoru bez koje nema spasenja duše. Za svoje životno pravilo uzeo bi Gospodinove riječi: ”Nemojte suditi, da ne budete suđeni!” (Mt 7,1).

Sv. Vinko, ti si cijeli svoj život samo grešnike tražio te propovijedanjem i čudima svake vrste nastojao si da upoznaju svoju bijedu i nepravdu prema Bogu i bližnjemu te da se ponizni i pokajani vrate u krilo svoga nebeskog Oca.
Iz tog razloga i pun pouzdanja u ostvarenje tvoga zagovora iskreno i ponizno molim i tražim da mi pomogneš. Kao velikom grešniku molim te da mi od Gospodina isprosiš poznavanje i težinu mojih grijeha kao i poniznost da ih mogu dovoljno okajati kako bi valjanom pokorom zadovoljio rasrđenog Boga pa da mi ih po zaslugama svoje predragocjene krvi Gospodin Isus Krist sve oprosti i slabosti moje ojača kako mu do svoje smrti vjerno služio.
Obzirom da si mnogim vjernicima molbe isprosio pouzdana nada me tješi da će po tvome moćnom zagovoru Gospodin ovu moju poniznu molitvu posve usvojiti.

Čudo sv. Vinka Fererskog

U španjolskom gradu Valenciji neki trgovac bio je slijep na oba oka. Kada je dočuo da je sv. Vinko došao u Monte Olivio zamoli da ga k njemu odvedu.
Obaviješten da mu sveti Vinko ide u susret slijepac se baci na koljena i plačući reče: ”Oče Vinko, ti si pravi učenik razapetog Gospodina Isusa Krista koji svaku tvoju prošnju milostivo usvoji. Ponizno te molim da mi isprosiš izgubljeni vid kada mi ni jedan zemaljski lijek nije mogao pomoći.”
Čudotvorac ga ljubaznim riječima osokoli i uvidjevši da ima veliku vjeru na njegovim očima učini znamen križa. U isti tren slijepac progleda te stade hvaliti i slaviti premilostivog Gospodina i njegovog vjernog slugu sv. Vinka.
Veliko je mnoštvo vjernika kojima je pomogao u tjelesnim potrebama, a još je više duševnih slijepaca, odnosno grešnika koji su njegovim propovijedanjem i zagovorom upoznali bijedno stanje svoje duše, iskreno se obratili i spasili od vječne propasti.
Zato, sretnog li onog katolika koji u svojim duhovnim i tjelesnim potrebama moli za pomoć sv. Vinka Fererskog.

Molitva – 7 x Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu

Završna molitva

Sv. Vinko veliki propovjedniče i čudotvorče te moj osobiti zaštitniče, svemogući i milosrdni Bog da sve više iskaže svoje beskrajno milosrđe prema nevoljnicima i bijednicima koji u svojim kako duhovnim tako i tjelesnim potrebama mole iskrenom i živom sv. katoličkom vjerom tebe je na zemlji ovlastio da u njegovo sveto ime činiš najznamenitija čudesa i dijeliš nebeske milosti po svojoj volji. Sada kada si u Raju ponizno vjerujem da Gospodin svaku tvoju prošnju rado prihvaća, a sve na utjehu i pomoć onima koji traže tvoj sveti i moćni zagovor.
Iz tog razloga s velikim pouzdanjem u tvoju moćnu zaštitu obraćam ti se i preporučujem sebe i svoju obitelj, rodbinu, prijatelje i neprijatelje, a na osobit način molim te da mi od Gospodina isprosiš milost poznavanje samoga sebe kako bi već ovdje na zemlji ponizno okajao sve svoje grijehe i kao takav spasio se od vječne propasti.
Sv. Vinko Fererski moj slavni i sveti zaštitniče, smiluj mi se i pred Gospodinom Isusom Kristom uloži svoje moćno posredovanje kako mi pouzdana nada u tvoj zagovor ne bi ostala bez željenog uspjeha ako je kao takva na veću hvalu, slavu i čast Božju.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!

 

Drugi petak – sveti strah Božji
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!
Sv. Vinko Fererski glasoviti propovjedniče, ako su nevjera i pokvarenost bile zavladale onda kada je Bog najznamenitijim čudima potvrđivao svetost tvoga propovijedanja širom čitave Evrope također i današnje ljudsko društvo zaraženo je najstrašnijim vjerskim zabludama i nemoralom. Ono je svoga Boga zanemarilo te zanijekalo riječju i djelom, svoje svete dužnosti pogazilo i kao takvo srlja u vječnu propast. Međutim, sada se postavlja pitanje od kuda ili zbog čega je došlo tako sljepilo među današnje ljude?
Odgovor se nalazi u činjenici koja govori da je to sljepilo došlo zbog toga što su prolazna zemaljska dobra, mekoputni život te razne ovozemne slasti i uživanja u čovjekovoj duši uništili sveti strah Božji koji je kao takav najjači štit i najmoćnija odbrana protiv svih vrsta grijeha i raskalašenosti, odnosno protiv svih grešnih neurednosti.
Gospodinov miljeniče i moj sveti zaštitniče, moja duša je u velikoj tjeskobi i muci. Ako se obazrem unatrag, odnosno ako pogledam na svoj protekli život u savjesti me opterećuju i zbunjuju brojni grijesi za koje dovoljnu pokoru nisam učinio. Isto tako ako se osvrnem na svoje sadašnje vladanje, a i zbog činjenice kako se nalazim u oholom svijetu u kojemu sve na grijeh potiče osjećam se posve slab i nemoćan. Zebnja me hvata da me ne napusti sveti strah Božji pa da kao takav ne podlegnem silnim napastima i posve zlim primjerima koji me stalno okružuju.
Sv. Vinko izvanredni anđele objavljenja, ti si kao trublja Općeg suda po Gospodinovoj zapovijedi grešnom katoličkom i ne katoličkom narodu jasno govorio: ”Bojte se Boga i zahvalite mu, jer je došao čas njegova Suda! Poklonite se Stvoritelju neba i zemlje, mora i izvora voda!” (Otk 14,7).
Sv. katolički nauk katolika uči da je strašni čas Božjeg suda za svakog čovjeka upravo onda kada umre. Upravo zato mili moj odvjetniče daj da spasonosne riječi: ”Bojte se Boga …!”, duboko urezane u mom srcu budu stalno u mojim ušima i mislima te da me kao takve navode na ozbiljnu pokoru i očuvaju od daljnjeg padanja u opačinu grijeha kako bi živio posve ispravnim katoličkim životom.
Iz tog razloga svako moje djelo, riječ i misao neka bude na veću hvalu, slavu i čast Božju pa da se kao takav spasim od vječne propasti.

Čudo sv. Vinka Fererskog

Jednog dana kada je sv. Vinko u nazočnosti više tisuća ljudi propovijedao u španjolskom gradu Salamanci za vrijeme propovijedi malo zastade i jasno reče da je on anđeo o kojemu je apostol Ivan u svojem Otkrivenju izrekao riječi: ”U to spazih nekoga drugog anđela gdje leti u najvišem dijelu neba noseći jednu neprolaznu radosnu vijest koju mu je trebalo navijestiti stanovnicima zemlje; svakom narodu i plemenu, jeziku i puku. Vikao je jakim glasom: ‘Bojte se Boga i zahvalite mu, jer je došao čas njegova Suda! Poklonite se Stvoritelju neba i zemlje, mora i izvora voda’!” Otk 14,6-7).
Na ove njegove riječi slušateljstvo se zapanji i stade dvojbeno gledati na svetog propovjednika. Uvidjevši to tada sv. Vinko reče: ”Kako biste se uvjerili da sam istinu kazao pođite na gradska vrata sv. Pavla gdje ćete naići na povorku koja prati mrtvaca na grobište te ga ovdje prenesite.”
Mnogi se požuriše do rečenih vrata i nađoše povorku i mrtvaca kojega prenesoše i staviše pred sv. Vinka koji mu tada reče: ”Ustani i kaži ovome narodu tko sam ja!”
Na te njegove riječi mrtvac se diže i reče: ”Oče Vinko ti si anđeo očitovanja kako si maloprije kazao.”
Nakon toga sv. Vinko upita uskrsloga: ”Hoćeš li živjeti ili radije opet umrijeti?”
A uskrsli odgovori: ” Rado bi ostao u životu.” Tada mu sv. Vinko reče: ”Onda ti živi!”
Poslije tih riječi uskrsli se vrati svojoj kući gdje je dosta godina bogobojazno proživio.
Zadivljen od tako velikog čuda sav je narod hvalio svemogućeg Boga i njegovog velikog slugu sv. Vinka kojemu je dao moć da kod njih probudi sveti strah Božji i privede ih na put spasenja.
Milost svetog straha Božjeg sveti Vinko će isprositi svim katolicima koji ga puni sv. katoličke vjere budu pouzdano i postojano molili. Zato, sretnog li onog katolika koji u svojim duhovnim i tjelesnim potrebama moli za pomoć sv. Vinka Fererskog.
 

Molitva – 7 x Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu

Završna molitva

Sv. Vinko veliki propovjedniče i čudotvorče te moj osobiti zaštitniče, svemogući i milosrdni Bog da sve više iskaže svoje beskrajno milosrđe prema nevoljnicima i bijednicima koji u svojim kako duhovnim tako i tjelesnim potrebama mole iskrenom i živom sv. katoličkom vjerom tebe je na zemlji ovlastio da u njegovo sveto ime činiš najznamenitija čudesa i dijeliš nebeske milosti po svojoj volji. Sada kada si u Raju ponizno vjerujem da Gospodin svaku tvoju prošnju rado prihvaća a sve na utjehu i pomoć onima koji traže tvoj sveti i moćni zagovor.
Iz tog razloga sa velikim pouzdanjem u tvoju moćnu zaštitu obraćam ti se i preporučujem sebe i svoju obitelj, rodbinu, prijatelje i neprijatelje a na osobit način molim te da mi od Gospodina isprosiš milost svetog straha Božjeg kako bi već ovdje na zemlji ponizno okajao sve svoje grijehe i kao takav spasio se od vječne propasti.
Sv. Vinko Fererski moj slavni i sveti zaštitniče, smiluj mi se i pred Gospodinom Isusom Kristom uloži svoje moćno posredovanje kako mi pouzdana nada u tvoj zagovor ne bi ostala bez željenog uspjeha ako je kao takva na veću hvalu, slavu i čast Božju.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!

 

Treći petak – trapnja tijela

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!
Sv. Vinko Fererski uzore najstrože pokore, tebe je svemogući Bog još od malena učinio čudotvorcem jer si iz ljubavi prema njemu još kao maleno dijete trapio svoje nevino tijelo kako bi mu u cijelosti i uvijek bio vjerni sluga.
Srijedom i petkom za hranu si uzimao samo suhi kruh i vodu te si svakog dana po više sati klečeći i sa suzama u očima promatrao svoju razapetu Ljubav odnosno premilostivog Gospodina Isusa Krista gdje razapet visi na križu.
Kao redovnik nasljedujući svoga slavnog patrijarhu svetog oca Dominika ni u bolesti nisi meso jeo a svake noći do krvi si bičevao svoje tijelo, na tvrdoj dasci malo si odmarao a za jastuk si imao studeni kamen ili debelu knjigu u dasku uvezanu dok si sve ostalo slobodno vrijeme najpobožnije molio.
Svaki dan si više puta propovijedao, ispovijedao, znojem se znojio i nikada svome tijelu nisi mira davao samo da što više grešnika Bogu privedeš pa da se spase od vječne propasti.
Sv. Vinko moj osobiti zaštitniče, kada pomislim kako sam do sada postupao sa svojim grešnim tijelom ne usuđujem se ni podići svoje oči prema božanskom mučeniku Gospodinu Isusu Kristu. Svaki sam pa tako i onaj zabranjeni užitak tražio da svome tijelu ugodim bez ikakva obzira na uvrede koje sam učinio prema Bogu i na vječne kazne koje me čekaju.
Iz tog razloga sam sebi postavljam pitanje, zar je izgubljena svaka nada da se spasim od vječne propast? Odgovor dobivam da nije izgubljena svaka nada, jer činjenica da je Gospodin na križu razapet, a Blažena Djevica Marija od boli pod križem satrta jamče za oprost i najvećem pokajanom grešniku pa tako i meni. Upravo zbog toga uplakanim očima i skrušenim srce tražim Božje milosrđe. Čvrsto odlučujem da ću od sada svoje tijelo smatrati glavnim neprijateljem svoje duše te da ću mu uskratiti čak i ono što je od Boga dozvoljeno.

Čudo sv. Vinka Fererskog

Kad je sv. Vinko propovijedao u španjolskom gradu Marello stanovao je kod nekog pobožnog plemića čiju bi ženu ponekad spopala neka vrsta ludila.
Jednog jutra dok je njen suprug bio u crkvi zadesi je ta njena ludost i u tom žalosnom stanju zakla svog vlastitog sinčića te ga isječe na komade u namjeri da pripravi jelo kako bi sv. Vinka što bolje pogostila. U tom groznom stanju sva razdragana reče to svome mužu kada se je sa sv. Vinkom kući vratio.
Kada je tužni čovjek vidio njeno grozno djelo gorko zaplaka te od ljute i velike boli na pola mrtav na pod se sruši. Tada ga sv. Vinko stade tješiti i ulijevati mu nadu u Božje milosrđe. Nakon toga donese komade ubijenog djeteta složi ih i tiho se pomoli te nad njima učini znak svetog križa, a dijete se u isti tren podigne živo i zdravo na neizmjernu radost svoga oca, a i same majke koja od toga trena zauvijek ozdravi.
Sv. Vinko kada bi tvoji štovatelji svome tijelu uskratili samo ono što Bog zabranjuje, odnosno samo ono što su obećali na svetom krštenju uveliko bi napredovali u savršenosti i svetosti, a po tvome moćnom zagovoru u svakoj nesreći i žalosti Bog bi ih utješio i obilato pomagao u svim životnim potrebama.

Molitva – 7 x Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu

Završna molitva

Sv. Vinko veliki propovjedniče i čudotvorče te moj osobiti zaštitniče, svemogući i milosrdni Bog da sve više iskaže svoje beskrajno milosrđe prema nevoljnicima i bijednicima koji u svojim kako duhovnim tako i tjelesnim potrebama mole iskrenom i živom sv. katoličkom vjerom tebe je na zemlji ovlastio da u njegovo sveto ime činiš najznamenitija čudesa i dijeliš nebeske milosti po svojoj volji. Sada kada si u Raju ponizno vjerujem da Gospodin svaku tvoju prošnju rado prihvaća a sve na utjehu i pomoć onima koji traže tvoj sveti i moćni zagovor.
Iz tog razloga sa velikim pouzdanjem u tvoju moćnu zaštitu obraćam ti se i preporučujem sebe i svoju obitelj, rodbinu, prijatelje i neprijatelje a na osobit način molim te da mi od Gospodina isprosiš milost trapnje tijela kako bi već ovdje na zemlji ponizno okajao sve svoje grijehe i kao takav spasio se od vječne propasti.
Sv. Vinko Fererski moj slavni i sveti zaštitniče, smiluj mi se i pred Gospodinom Isusom Kristom uloži svoje moćno posredovanje kako mi pouzdana nada u tvoj zagovor ne bi ostala bez željenog uspjeha ako je kao takva na veću hvalu, slavu i čast Božju.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!

 

Četvrti petak – križ Isusov

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!
Sv. Vinko Fererski sjajni primjeru kreposti, ti si već od svog djetinjstva odabrao križ Gospodinov za svoga najmilijeg druga i najvjernijeg prijatelja kako bi po njemu udesio svoj život da budeš što sličniji svome božanskom uzoru Gospodinu Isusu Kristu koji je rekao: ”Ako, dakle, tko hoće ići za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka me slijedi! Tko hoće sačuvati svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi radi mene svoj život, naći će ga. Što koristi čovjeku ako dobije sav svijet, a izgubi svoj život? Što li može dati čovjek kao otkupninu za svoj život?” (Mt 16,24-26).
Gospodinovom pomoći sretno si savladao obiteljske protivnosti pa si radosna srca ostavio sve udobnosti koje si mogao uživati u svojoj odličnoj i bogatoj kući kako bi prerado prihvatio križ strogosti, pokore, truda i samozataje u dominikanskom redu, a sve na veću slavu Božju i spas duša od vječne propasti.
Sv. Vinko premili moj zaštitniče, koliko samo strahujem nad svojim spasenjem jer sam uvijek izbjegavao i nelagodno gledao na svoj križ i na njegove gorke a ipak trenutne posljedice te kao takav ludo i slijepo tražio sam i želio da prisustvujem pogibeljnim zabavama.
U svojoj nevolji i bijedi zavidnim okom gledao sam na one koji su lagodno živjeli a u bolesti i progonstvima nisam se samo tužio na Boga nego sam još psovao i proklinjao svoj udes jer kao takav nisam vidio milostivu ruku svoga razapetog Otkupitelja koji mi iz svoga beskrajnog milosrđa pruža gorku čašu kako bi se okanio širokog puta koji vodi u vječnu propast.
Sv. Vinko, svojim moćnim zagovorom pomozi mi da po tvome primjeru uvidim dragocjenost nebeskog blaga koje su skriva u Gospodinovu križu pa da svaku pa i najtežu muku vesela srca primim i mirno trpim jer su moji grijesi puno više kazna zaslužili. Tebi izručujem svoju dušu da me na uzburkanim valovima ovoga svijeta k Gospodinu vodiš i da mi budeš zvijezda vodilja do luke spasenja.

Čudo sv. Vinka Fererskog

Sv. Vinko osobito je ljubio križ Gospodinova siromaštva te je za vrijeme svojih svetih misija koje je preko 43 godine neprestano i neumorno obavljao po gradovima te po zabitim i brdovitim selima uvijek bosonog pješice išao.
U 54 godini života dobio je tešku ranu na jednoj nozi pa je morao jahati, a po primjeru svoga Spasitelja upotrebljavao je najprostiju teretnu životinju.
Nakon dužeg putovanja životinja je ostala bez potkova, a sv. Vinko pođe k nekom potkivaču da je ponovo potkuje. Nakon završenog posla reče potkivaču: ”Sinko nemam novaca da ti platim zato će te Bog obilato nagraditi.”
Na te njegove riječi potkivač reče: ”Oče, imam brojnu obitelj ne mogu besplatno raditi.”
Čuvši njegove riječi sv. Vinko životinji reče: ”Kada neće da nam potkove pokloni onda mu ih vrati!”
Na tu njegovu zapovijed magare protrese nogama a potkove koje su bile čavlima prikovane padnu ispred potkivača. Vidjevši to očigledno čudo te jako potresen potkivač se baci na koljena i zamoli za oproštenje te ponovo besplatno potkuje životinju i preporuči se u molitve sv. Vinka.
Iz ovog primjera je vidljivo da se na siromaha treba blagim i milostivim očima gledati te mu po svojim mogućnostima pomoći, jer kao takav on u ime Božje prosi. Milostinja koja se udjeli drage volje pokriva mnoštvo grijeha i kao takva zaslužuje život vječni. Svaki pravi siromah je osobito Božje dijete i tko njega tješi samoga Gospodina tješi koji na čudesan način pomaže one koji ljube i trpe siromaštvo, a što je vidljivo iz ovog navedenog primjera sa sv. Vinkom koji je svu svoju vjeru i nadu posve u Boga stavio.

Molitva – 7 x Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu

Završna molitva

Sv. Vinko veliki propovjedniče i čudotvorče te moj osobiti zaštitniče, svemogući i milosrdni Bog da sve više iskaže svoje beskrajno milosrđe prema nevoljnicima i bijednicima koji u svojim kako duhovnim tako i tjelesnim potrebama mole iskrenom i živom sv. katoličkom vjerom tebe je na zemlji ovlastio da u njegovo sveto ime činiš najznamenitija čudesa i dijeliš nebeske milosti po svojoj volji. Sada kada si u Raju ponizno vjerujem da Gospodin svaku tvoju prošnju rado prihvaća a sve na utjehu i pomoć onima koji traže tvoj sveti i moćni zagovor.
Iz tog razloga sa velikim pouzdanjem u tvoju moćnu zaštitu obraćam ti se i preporučujem sebe i svoju obitelj, rodbinu, prijatelje i neprijatelje a na osobit način molim te da mi od Gospodina isprosiš milost ustrajnosti u nošenju svoga križa isključivo i jedino po Gospodinovu primjeru kako bi već ovdje na zemlji ponizno okajao sve svoje grijehe i kao takav spasio se od vječne propasti.
Sv. Vinko Fererski moj slavni i sveti zaštitniče, smiluj mi se i pred Gospodinom Isusom Kristom uloži svoje moćno posredovanje kako mi pouzdana nada u tvoj zagovor ne bi ostala bez željenog uspjeha ako je kao takva na veću hvalu, slavu i čast Božju.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!

 

Peti petak – neprestana molitva

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!
Sv. Vinko Fererski vjerni sljedbeniče božanskog učitelja Gospodina Isusa Krista, ti si po njegovu svetom primjeru i nauku u kojem je učio ”kako uvijek treba moliti i nikada ne klonuti” (Lk 18,1), veći dio noći bdio, sabrano molio i duhom zanesen u nebeske visine razmatrao njegovu tešku i svetu muku.
Dok si se tako sveto vladao u više navrata te je posjetio, tješio i sokolio tvoj slavni patrijarha sv. Dominik, anđeli, rajska kraljica Blažena Djevica Marija kao i sam milostivi Gospodin Isus Krist koji te je teško bolesna u dva navrata čudesno ozdravio i po licu dragao svojom božanskom i svetom rukom.
Sv. Vinko, ti si svome slušateljstvu na dušu i srce stavljao čestu i posve iskrenu molitvu kako bi uvijek bili s Bogom združeni. Kako se na zemlji ne može neprekidno moliti ti si svoje slušatelje učio da svaki svoj rad Bogu prikažu i posvete, a za vrijeme toga rada da što češće na Boga misle.
Ti si svojim svetim djelima, žarkom molitvom i dubokim razmatranjem uvijek združen bio sa svojim Bogom jer je tvoje lice, osobito dok si propovijedao izvanredno sjalo na što su se mnogi grešnici skrušili i obratili.
Sv. Vinko veliki i mogući ugodniče Gospodina Isusa Krista, isprosi mi milost da i ja upoznam neophodnu potrebu žarke, sabrane i posve iskrene molitve koja će biti popraćena skrušenim uzdasima i pokorničkim suzama. Daj da svaki dan po tvom svetom primjeru neizmjerno razmatram svakog poklona vrijedno i dostojno Božje veličanstvo i presvete rane Gospodina Isusa Krista koje je zbog mojih grijeha zadobio i umjesto mene strašne muke pretrpio kako bi svom svojom dušom zamrzio sve ono što bi moglo povrijediti te blagoslovljene i neiscrpne izvore svake milosti i spasenja.

Čudo sv. Vinka Fererskog

Kako je veliko mnoštvo izraelskog naroda ushićeno Gospodinovim riječima za njim išlo i zaboravljalo na najnužnije stvari tako je i za sv. Vinkom uvijek išlo do tri tisuće obraćenika kada je po gradovima i selima propovijedao, obraćao grešnike i čudesno ozdravljao bolesnike svake vrste.
Jednog dana sv. Vinko spozna činjenicu da je idući za njim od dugog putovanja mnoštvo umorno te od gladi i žeđi oslabilo te pun pouzdanja u Božju providnost reče: ”Draga braćo još se malo strpite jer kada prevalimo obližnje brdo koje se nalazi pred nama naći ćemo veliku i krasno uređenu gostionu gdje ćete se po volji odmoriti i dobrim jelom okrijepiti.”
I doista, kada su se popeli na rečeno brdo pred njima se otvori prekrasni vidik s veoma prostranom ravnicom posred koje je bila velika gostiona. Tu su ih krasni mladići ljubazno dočekali i sjajno pogostili pa su nakon dovoljnog odmora krenuli dalje.
Poslije nekoliko sati putovanja sv. Vinko dozva nekog čovjeka iz društva, a koji je dvojio o njegovim čudima te mu reče: ”Ostavi sam u gostioni svoju kapu molim te vrati se pa mi je donesi.” Čovjek se rado odazva čudotvorčevoj želji, ali kada siđe na ravnicu obazre se desno i lijevo a gostioni ni traga nije bilo. Tada ugleda oveći kamen i na njemu već spomenutu kapu. Sav zapanjen pomisli, a što je doista i bilo da je sam Bog gostionu na čas podigao i da su anđeli putnike dvorili, a sve na osnovu Bogu upućene žarke molitve svetog Vinka. Sav skrušen vrati se čudotvorcu te se baci pred njegove noge i smjerno ga zamoli za oproštenje zbog toga što je posumnjao u njegovu svetost i moć da čini velika čuda.
Sv. Vinko mogući čudotvorče, isprosi mi dar sabrane i ustrajne molitve koja će biti Bogu ugodna i kao takva meni prijeko potrebna kada se bez molitve koju su na žalost danas mnogi posve zanemarili i zaboravili nitko neće spasiti a ni nužno dobiti za ovaj prolazni zemaljski život.

Molitva – 7 x Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu

Završna molitva

Sv. Vinko veliki propovjedniče i čudotvorče te moj osobiti zaštitniče, svemogući i milosrdni Bog da sve više iskaže svoje beskrajno milosrđe prema nevoljnicima i bijednicima koji u svojim kako duhovnim tako i tjelesnim potrebama mole iskrenom i živom sv. katoličkom vjerom tebe je na zemlji ovlastio da u njegovo sveto ime činiš najznamenitija čudesa i dijeliš nebeske milosti po svojoj volji. Sada kada si u Raju ponizno vjerujem da Gospodin svaku tvoju prošnju rado prihvaća a sve na utjehu i pomoć onima koji traže tvoj sveti i moćni zagovor.
Iz tog razloga sa velikim pouzdanjem u tvoju moćnu zaštitu obraćam ti se i preporučujem sebe i svoju obitelj, rodbinu, prijatelje i neprijatelje a na osobit način molim te da mi od Gospodina isprosiš milost neprestane i iskrene molitve kako bi već ovdje na zemlji ponizno okajao sve svoje grijehe i kao takav spasio se od vječne propasti.
Sv. Vinko Fererski moj slavni i sveti zaštitniče, smiluj mi se i pred Gospodinom Isusom Kristom uloži svoje moćno posredovanje kako mi pouzdana nada u tvoj zagovor ne bi ostala bez željenog uspjeha ako je kao takva na veću hvalu, slavu i čast Božju.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!

 

Šesti petak – čast i slava Božja

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!
Sv. Vinko Fererski neumorni širitelju Božje časti i slave, tko može shvatiti što si sve učinio i pretrpio za toliko uzvišenu svrhu?
Svoje djevičansko tijelo bičevao si da svojom krvlju nadoknadiš za uvrede koje su se u grešnom svijetu nanosile neizmjernom veličanstvu Božjem. Suze si lijevao i žarko molio za obraćenje polu vjernika, nevjernika i pogana da se priznanjem te javnim ispovijedanjem jedinog pravoga Boga koji je na zemlju poslao svoga sina Gospodina Isusa Krista umnoži čast i slava koju mu svako stvorenje duguje. Svojim nadahnutim propovijedanjem ukazivao si na strogi sud koji čeka osobito one koji su svojim paklenim jezikom oskvrnuli i grdili sve ono što je najsvetije kako na Nebu tako i na zemlji.
Sv. Vinko moj mogući odvjetniče i zaštitniče, i ja sam a na moju veliku žalost kako riječima tako i djelima svoga Stvoritelja i Otkupitelja puno puta uvrijedio i uskratio mu dužnu čast i poštovanje. Iz tog razloga isprosi mi samo jednu iskru gorljivosti kojom si se ti ovdje na zemlji odlikovao da kao naknadu za svoje grijehe uzmognem barem nešto uraditi i trpjeti te ako bi trebalo da uz Božju pomoć i sam svoj život na čast i slavu njemu žrtvujem.
Svu si svoju snagu uložio da ljubav prema Bogu razgoriš kod onih koji te tada nisu poznavali pa me iskrena nada tješi da tu istu milost nećeš ni meni uskratiti koji tvoju pomoć molim sada kao i do kraja svoga zemaljskog života.

Čudo sv. Vinka Fererskog

Duh Sveti govori i uči da Bog ispunja želju onima koji ga se boje, a što se je doista i obistinilo u životu svetog Vinka. Da bi se Bog što više proslavio sveti Vinko žarko je želio obraćenje nevjernika, a osobito okorjelih Izraelaca kojih je obratio i Gospodinu doveo preko 70 tisuća.
Tako, jednog dana u španjolskom gradu Salamanci sv. Vinko uđe u izraelsku sinagogu s križem u ruci na što su se prisutni veoma uzrujali. Pun svete vjere učini znak križa te poče tiho i blago govoriti o sv. katoličkoj vjeri te o muci i smrti Sina Božjega obećanog Mesije i Otkupitelja svijeta.
Kada je spomenuo veliku moć Gospodinova križa tada se pokazaše križevi na odjeći svih prisutnih, a istodobno osjetiše u duši i srcu djelo Božje milosti pa svi zatražiše sveto krštenje koje im sv. Vinko podijeli a sinagogu pretvori u crkvu posvetivši je svetom križu.
Sv. Vinko, čovjek koji vrši Božje zapovijedi svojim kreposnim življenjem slavi i časti Boga, dobrim primjerom propovijeda te uči svoga bližnjega kako da i on živi na veću slavu i čast Božju dok naprotiv, čovjek koji se nekršćanski vlada, odnosno tko ne živi po Božjim i zapovijedima sv. Crkve kao takav Boga tlači a svojim zlim primjerom uči svoga bližnjega kako da grdi i vrijeđa neizmjerno Božje veličanstvo. Upravo iz razloga da se i ja u svome životu ne bi ne katolički vladao molim te da mi od Gospodina isprosiš plodan život pun sv. katoličkih kreposti koji će kao takav biti na što veću čast i slavu Božju.

Molitva – 7 x Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu

Završna molitva

Sv. Vinko veliki propovjedniče i čudotvorče te moj osobiti zaštitniče, svemogući i milosrdni Bog da sve više iskaže svoje beskrajno milosrđe prema nevoljnicima i bijednicima koji u svojim kako duhovnim tako i tjelesnim potrebama mole iskrenom i živom sv. katoličkom vjerom tebe je na zemlji ovlastio da u njegovo sveto ime činiš najznamenitija čudesa i dijeliš nebeske milosti po svojoj volji. Sada kada si u Raju ponizno vjerujem da Gospodin svaku tvoju prošnju rado prihvaća a sve na utjehu i pomoć onima koji traže tvoj sveti i moćni zagovor.
Iz tog razloga sa velikim pouzdanjem u tvoju moćnu zaštitu obraćam ti se i preporučujem sebe i svoju obitelj, rodbinu, prijatelje i neprijatelje a na osobit način molim te da mi od Gospodina isprosiš milost da svoj život uredim tako da bude na što veću čast i slavu Božju kako bi već ovdje na zemlji ponizno okajao sve svoje grijehe i kao takav spasio se od vječne propasti.
Sv. Vinko Fererski moj slavni i sveti zaštitniče, smiluj mi se i pred Gospodinom Isusom Kristom uloži svoje moćno posredovanje kako mi pouzdana nada u tvoj zagovor ne bi ostala bez željenog uspjeha ako je kao takva na veću hvalu, slavu i čast Božju.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!

 

Sedmi petak – ljubav prema bližnjemu

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!
Sv. Vinko Fererski serafine ljubavi, velikim si djelima svoga milostivog srca dokazao da sav izgaraš ljubavlju prema svome Bogu iz koje niče i usavršava se ljubav prema bližnjemu. Čovjek koji bi kazao da ljubi Boga a bližnjemu uskraćuje dokaze svoje ljubavi veliki je lažljivac a što u ovim svojim riječima lijepo potvrđuje apostol Ivan: ”Ako netko tvrdi:’Ljubim Boga’, a mrzi svoga brata, lažac je; jer tko ne ljubi svoga brata koga vidi, ne može ljubiti Boga koga ne vidi.” (1 Iv 4,20).
Sv. Vinko, da je tvoja ljubav prema Bogu usporedo rasla sa ljubavlju prema bližnjemu svjedoči mnoštvo krivovjeraca koje si Božjom pomoću priveo u krilo sv. Katoličke Crkve kao i mnoge tisuće obraćenih grešnika. O tome svjedoče nebrojeni i čudesno izliječeni bolesnici, mrtvi koje si uskrisio, opsjednuti koje si od Sotone oslobodio i svakovrsni drugi utješeni nevoljnici i bijednici kojima si sve pomogao.
Sv. Vinko, punim si pravom sa apostolom Pavlom mogao kazati da si bio sve za svakoga odnosno da su se svi mogli ogrijati na vatri tvoga ljubaznog i milostivog srca. Svojim izvanrednim izgaranjem čitav si se život neumorno trudio i znojio za duhovno i tjelesno dobro svoje braće u Gospodinu Isusu Kristu. Od tvog milosrdnog rada nije te odvraćalo ni teško i pogibeljno putovanje, ni bolest a ni starost te si po danu i noći tješio one koji su milostivo tražili tvoju pomoć. Bio si pravi čudotvorac od svemogućeg Boga obdaren izvanrednim milostima i osobitom moći tako da su te pape, biskupi, kraljevi, knezovi, velikaši i prosti narod u zvijezde dizali te častili i slavili kao anđela Božjega, a ti u svojoj dubokoj poniznosti samo si s okrunjenim prorokom govorio: ”Ne nama, Gospodine, ne nama, nego Imenu svojemu daj slavu!”
Sv. Vinko moj slavni odvjetniče, uveliko bi sretan bio kada bi imao barem malo sv. katoličke ljubavi i milosrđa kojim je tvoje srce žarko plamtjelo. Tada bi mnogo dragocjenog vremena, a kojeg sam do sada uzalud potrošio, Bogu posvetio na korist svoga bližnjega te kao takav stekao bi dosta zasluga za život vječni.
Na kraju ove mile pobožnosti koju sam na žalost mlitavo i nehajno na tvoju čast obavio o milostivi pred Bogom i pred Blaženom Djevicom Marijom mogući moj odvjetniče sasvim ti se preporučam. Mene i moje drage članove obitelji čuvaj od svake nesreće duše i tijela te nam isprosi žarku ljubav prema Bogu i goruća čuvstva milosrđa prema bližnjemu bez obzira bio prijatelj ili neprijatelj. Isprosi mi potok suza da na ovom svijetu okajem svoje grijehe da s mnogobrojnim tvojim pobožnicima i obraćenicima uzmognem do vijeka u Nebu slaviti i blagoslivljati Presveto Trojstvo Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!

Čudo sv. Vinka Fererskog

U svom rodnom gradu Valenciji devetogodišnji Vinko imao je sudruga s kojim je svaki dan išao u školu. Jednog jutra došavši do njegove kuće začuje gorak plač i bolno kukanje.
Uđe u kuću i vidje žalost jer nađe pretužnu majku svu rasplakanu koja mu reče da joj je sin preko noći naglo umro. Na tako crnu vijest dječak Vinko potresen i ganut žalosnoj majki reče: ”Gospođo valjda nije umro moguće je da spava!”, i pođe s njome u sobu gdje je mladić doista mrtav ležao. Mali Vinko jednostavno uzme mrtvoga za ruku i glasno reče: ”Druže digni se moramo u školu!” Na te riječi kao iz dubokog sna dječak se prene i odmah usta živ i zdrav. Tako veliko čudo veoma ugodno iznenadi obitelj i druge mnogobrojne prisutne te svi dadoše hvale premilostivom Bogu na velikoj i neočekivanoj milosti. Nedugo zatim dva mlada prijatelja pođoše u školu kao da se ništa nije dogodilo.
Na kraju, tko da nabroji sva čuda koja je Bog po sv. Vinku učinio kao i milosti koje su primili a i danas primaju, a koje se na žalost nigdje ne bilježe, oni koji njegovim posredovanjem Boga mole. Ako je tolika znamenita čuda i milosrdna djela učinio dok je bio na zemlji sada kada Boga gleda u lice svaku će potrebu od njega isprositi onima koji to ponizno i skrušeno u vjeri mole.
O kada bi svi nevoljnici i bijednici, a osobito svi bolesnici kako na duši tako i na tijelu živom vjerom u Gospodina Isusa Krista i velikim pouzdanjem u mogući zagovor sv. Vinka obavljali pobožnost Sedam Petaka, Trodnevlje ili Devetnicu njemu na čast zasigurno bi postigli svaku milost koja je Bogu na čast i slavu, a svima njima na spasenje.

Molitva – 7 x Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu

Završna molitva

Sv. Vinko veliki propovjedniče i čudotvorče te moj osobiti zaštitniče, svemogući i milosrdni Bog da sve više iskaže svoje beskrajno milosrđe prema nevoljnicima i bijednicima koji u svojim kako duhovnim tako i tjelesnim potrebama mole iskrenom i živom sv. katoličkom vjerom tebe je na zemlji ovlastio da u njegovo sveto ime činiš najznamenitija čudesa i dijeliš nebeske milosti po svojoj volji. Sada kada si u Raju ponizno vjerujem da Gospodin svaku tvoju prošnju rado prihvaća a sve na utjehu i pomoć onima koji traže tvoj sveti i moćni zagovor.
Iz tog razloga sa velikim pouzdanjem u tvoju moćnu zaštitu obraćam ti se i preporučujem sebe i svoju obitelj, rodbinu, prijatelje i neprijatelje a na osobit način molim te da mi od Gospodina isprosiš milost sv. katoličke ljubavi prema bližnjemu kako bi već ovdje na zemlji ponizno okajao sve svoje grijehe i kao takav spasio se od vječne propasti.
Sv. Vinko Fererski moj slavni i sveti zaštitniče, smiluj mi se i pred Gospodinom Isusom Kristom uloži svoje moćno posredovanje kako mi pouzdana nada u tvoj zagovor ne bi ostala bez željenog uspjeha ako je kao takva na veću hvalu, slavu i čast Božju.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!

 

Sveti Vinko Fererski 

Veliki čudotvorac i osobiti zagovornik bolesnika

Sveta Katolička Crkva je u čast pojedinih Svetih u određene dane odobrila pobožnosti u okviru kojih katolički vjernici mogu Svetima upućivati svoje molitve kako bi po njihovom moćnom zagovoru od Boga postigli željene duhovne i tjelesne milosti. Jedan od tih Svetih je dominikanac sv. Vinko Fererski glasoviti propovjednik i čudotvorac u čiju čast je posvećeno Sedam petaka koji su od svete Katoličke Crkve obdareni svetim oprostima.

Sv. Vinko rođen je 1350. godine u Valenciji, a u Red propovjednika ušao je u sedamnaestoj godini života. Prigrlio je strogu stegu duhovnog života o kojoj je ostavio lijepo svjedočanstvo u raspravi ”De vita spirituali” – ”O duhovnom životu”.
Propovijedajući pokoru obišao je ne samo svoju domovinu Španjolsku već i gornju Italiju, Savoju, Švicarsku i Francusku. Kod propovijedanja imao je velikog uspjeha a ponajviše zato što mu je život odgovarao pokori koju je naviještao. Nikada nije jeo meso a kroz 40 godina osim nedjeljom jeo je samo jedanput na dan.
Pokornički i isposnički život davao mu je izvanrednu duhovnu snagu koja je snažno djelovala na okupljeno mnoštvo kojemu je nesebično propovijedao. Preminuo je u Vannesu u Francuskoj 5. travnja 1419. godine, a papa Kalist III ubrojio ga je 29. lipnja 1455. godine među Svete.
Posebno bitan događaj u životu sv. Vinka dogodio se nakon njegovog revnog i višegodišnjeg apostolskog djelovanja. Šireći tako Božje kraljevstvo po svijetu sv. Vinko je neumorno radio i propovijedao sveto Evanđelje po selima i gradovima. Kao takav grešnike je obraćao i vršio strogu pokoru te puno trpio zbog zala koja su u to vrijeme opterećivala svetu Katoličku Crkvu.
Veliki napori i mnoge neugodnosti kojima je bio izložen uveliko su uticale na njegovu fizičku snagu i zdravlje da je teško obolio a 3. listopada 1396. godine liječnici su izjavili da bolest neće preboljeti odnosno da kao takav neće preživjeti. U takvom stanju sv. Vinko nije žalio sebe nego je samo žalio stanje u kojem se je tada nalazila sveta Katolička Crkva pa je ovako žarko molio: ”Gospodine moj Isuse smiluj se svojoj Crkvi i povrati joj mir i jedinstvo. Ako je za tu milost potrebna žrtva onda uzmi moj život koji Ti rado dajem.”
Dok je tako sv. Vinko molio u neko doba noći soba se iznenada rasvijetli i na visokom i sjajnom prijestolju okružen mnoštvom anđela ukaza mu se Gospodin Isus Krist. U podnožju sjajnog prijestolja klečala su dva velika prijatelja odnosno sv. Franjo Asiški i sv. Dominik koji su Gospodina žarko molili da se bolesniku smiluje. Gledajući nježno i ljubazno na sv. Vinka Gospodin siđe s prijestolja i milostivo mu reče:”Dragi moj sinko ne kloni duhom, raduj se i veseli. Kako sam te do sada izbavio iz svih pogibelji i neprilika u koje su te dovodili ljudi i sotone i dalje ti neću svoje pomoći uskratiti. Na tvoju utjehu još ću za tvoga života u svojoj Crkvi uspostaviti narušeni mir. Kako sam te odabrao izvanrednim propovjednikom svoga Evanđelja nalažem ti da u poniznosti i siromaštvu propovijedaš diljem Španjolske i Francuske a posebno da naviještaš strašni dan mojega suda ovim riječima: ‘Bojte se Boga i dajte mu čast jer je došao čas suda njegova!’ Bez straha i obzira navaljuj na ljudske opačine koje su prešle svaku mjeru. To sve će te stajati kleveta i progonstva ali ja ću uvijek uz tebe biti da te tješim i obranim. Nakon preobilnog ploda sveto ćeš umrijeti izvan svoje domovine. Ustani i pođi a ja ću te u Nebu čekati!”
Nakon ovih riječi Gospodin ga pomilova svojom rukom po licu. Na blagi dodir te božanske ruke, a koja mu na pomilovanoj strani lica ostavi biljeg svojih prstiju koji su se osobito za vrijeme propovijedanja divno sjajili, sv. Vinko potpuno zdrav ustade i krene na apostolsko djelovanje koje mu je Gospodin sveto zapovjedio.
Od Gospodina obdaren čudotvornom moći sv. Vinko je velikim zanosom i žarom propovijedao sveto Evanđelje tako da je njegova riječ djelovala na um i srce mnogih slušalaca. Veliko mnoštvo grešnika, krivovjeraca, Židova i muslimana je obratio, teških bolesnika ozdravio, mrtvih uskrisio, đavola iz opsjednutih istjerao, odnosno toliko znamenitih čudesa učinio da su tadašnji dostojanstvenici svete Katoličke Crkve tvrdili da je sv. Vinko Fererski jedan od najvećih propovjednika i čudotvoraca u povijesti Gospodinove svete Katoličke Crkve.
Sv. Vinko je čudesno samim znamenom križa ili polaganjem ruku ozdravljao sve vrste bolesnika koji bi to od njega zatražili te se s pravom smatra osobitim zaštitnikom svih vrsta bolesnika. Ne samo da je činio čudesna ozdravljenja nego je i druge slao po svijetu da ih čudesno čine tako da su i same njegove haljine u raznim krajevima svijeta čudesno ozdravljale bolesnike kad bi ih se oni samo i dotakli.
Dakle, ako je Gospodin sv. Vinka mnogim izvanrednim milostima obdario već ovdje na zemlji a osobito u tvorenju čudesa i ozdravljenju bolesnika onda je posve sigurno kako mu u Raju nije oduzeo milost zagovora na utjehu i pomoć svih onih koji od njega to zatraže. Čak štoviše sigurno je to kako je ta milost zagovora kod Gospodina sada izuzetno snažna i posve uspješna.
Temeljem katoličke vjere i nade u mogući i moćni zagovor sv. Vinka svaki bolesnik ili bilo koji drugi nevoljnik može zatražiti njegovu pomoć, a bude li zatražena pomoć na veću slavu Božju i na spas duše onoga koji zagovor traži sigurno je da će po njegovom svetom i moćnom zagovoru tu potrebnu pomoć od Gospodina i dobiti.
U čast sv. Vinka Fererskog sveta Katolička Crkva odobrila je pobožnost Sedam petaka koja se obavlja prije blagdana sv. Vinka koji pada na dan 5. travnja svake godine. Pobožnost se može obaviti i sedam petaka poslije blagdana sv. Vinka, a također i bilo kada u toku godine odnosno u svakoj kako duhovnoj tako i tjelesnoj potrebi. Dužnost koju katolik treba ispuniti da bi pobožnost ispravno obavio sastoji se u tome da uz predviđene molitve za te dane u svih sedam petaka pristupi svetoj misi i pričesti. Ovu je pobožnost papa Pijo VII dana 16. veljače 1808. godine obdario svetim oprostima. Svaki petak dobiva se oprost od 7 godina i 7 četrdesetica, a u jedan petak po volji oprost svih grijeha.

 

Izvor: Svjetlo istine


Podijelite ovo s prijateljima!