.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

Sveti Pelegrin živio je u četrnaestom stoljeću. Već kao mladić u samostan Slugu Marijinih u Sieni. Veliki je zaštitnik oboljenih od raka i kožnih bolesti. Njegovo tijelo neraspadnuto počiva u crkvi Slugu Marijinih u Forliju. Ime ovog sveca se nalazi u dva oblika, kod Talijana Pelegrin, kod drugih jezika Peregrin.

 

DEVETNICA SVETOM PELEGRINU

PRVI DAN
Sveti Pelegrin, čovjek mira i pomirenja
Blago mirotvorcima, kaže Gospodin, Oni će se sinovima Božjim zvati. (Mt. 5,9)

Iz života svetog Pelegrina
Krist Isus zove nas da budemo mirotvorci. Mladi Pelegrin Laziosi, nakon što je izmolio svetog Filipa Benizija za oprost, postade ponizan sljedbenik i učitelj mira. Hvalimo milosrđe Božje, veće od svakoga grijeha, i molimo da se svako srce u mir obrati.
 

Slijedi: HIMAN svetom Pelegrinu
PROČITAJ NEŠTO IZ BIBLIJE
MOLITVA PRVOGA DANA
Gospodine,Bože naš, svjetlo u srcu svakog čovjeka, Ti si obratio svetog Pelegrina do vrijednosti kraljevstva Božjega i učinio ga tvorcem bratstva i mira. U svojoj dobroti sjeti se onoga koji podnosi nasilje i obrati onoga tko se osjeća krivim za nepravdu i za smrt. Daruj svima nama Tvoj duh, izvor svete Pričesti, kako bismo postali pokretači pomirenja i mira među ljudima. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Amen.

Advertisements

Slijedi: Molitva krunice svetom Pelegrinu i Litanije
Krunica svetom Pelegrinu (Krunica se nalazi pri dnu stranice)
Litanije svetom Pelegrinu (Litanije se nalazi na dnu stranice)
Na kraju: Sveti Pelegrine, moli za nas.

DRUGI DAN
Sveti Pelegrin, sluga Djevice Marije
Gospodin pogleda na neznatnu službenicu svoju: Odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom. (L,1,48)
 

Iz života svetog Pelegrina
Nježna milost prema B. D. Mariji neprekidno je nadahnjivala Pelegrina: Djevica je vodila njegove korake prema Kristovu putu. Pelegrin, sluga poslušan, bijaše uvijek spreman izvršiti zapovijedi svoje dične Gospe. 
Molimo da rastemo u dječjoj ljubavi prema svetoj Majci Mariji i da je prihvatimo kao majku i vodilju našeg života.
 

Slijedi: HIMAN svetom Pelegrinu

PROČITAJ NEŠTO IZ BIBLIJE
MOLITVA DRUGOGA DANA
Sveta Marijo, majko, vodiljo i Gospo svetog Pelegrina, kao i on i mi se pouzdanjem obraćamo k tebi. Djevice poslušnosti, poslušna riječi Gospodinovoj, pomozi nam da otkrijemo i ostvarimo Božji naum u svom životu. Neka svatko od nas nađe svoju radost slijedeći Evanđelje Sina tvoga i izvršavajući volju Očevu. S tobom, sveta Marijo, majko Božja, hvalimo Oca, Sina i Duha Svetoga, sada i u vijeke. Amen.
Slijedi: Molitva krunice svetom Pelegrinu i Litanije . (Nalaze se pri dnu stranice)
Na kraju: Sveti Pelegrine, moli za nas.

TREĆI DAN
Sveti Pelegrin, svećenik i sluga Blažene Djevice Marije
Blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko (Mt 5,3)
 

Iz života svetog Pelegrina
Sveti Pelegrin snažno je živio karizmu poniznosti, milosrđa i službe Djevici i braći iz reda Slugu Majke Božje. Upoznao je u Forliju sv. Filipa Benizija, i taj susret bijaše izvorište njegova poziva: u Sieni živješe bratski s blaženima Franjom i Joakimom, koji utjelovljivahu na čudesan način duh reda.
Molimo Gospodina da svaki čovjek u svom životu susretne svete sestre i braću, koji će mu pomoći da sazrije u vlastitu zvanju.
Slijedi: HIMAN svetom Pelegrinu
PROČITAJ NEŠTO IZ BIBLIJE
MOLITVA TREĆEGA DANA
Sveti Oče, Ti koji si pozvao svetog Pelegrina da slijedi Tvoga Sina u redu Slugu Majke Božje, učini da u naše vrijeme ne manjkaju velikodušni mladi ljudi koji će život posvetiti Tvome kraljevstvu. Učini da bratstva Slugu Marijinih budu put, most, znak za svakog onog tko želi stići k Tebi, svjetlo onima koji svjetlo trebaju, mir onima koji ga traže. Tebi Oče, od kojeg potječe svaki savršeni dar, vječna čast, hvala i slava. Amen.
 

Slijedi: Molitva krunice svetom Pelegrinu i Litanije. (Nalaze se pri dnu stranice)
Na kraju: Sveti Pelegrine, moli za nas.

ČETVRTI DAN
Sveti Pelegrin, primjer evanđeoskog života
Tko god sluša ove moje riječi, govori Gospodin, i izvršava ih, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni. (Mt. 7,24)
 

Iz života svetog Pelegrina
Sveti Pelegrin živješe strogo, u siromaštvu i pokajnički, posvećen razmišljanju i molitvi. Obasjan Božjom riječi, bijaše pun milosrđa prema siromašnima i sudionikom tuđih patnji.
Neka nam Gospodin dopusti da živimo sveti život nadahnut Evanđeljem.
Slijedi: HIMAN svetom Pelegrinu.
 

PROČITAJ NEŠTO IZ BIBLIJE.
MOLITVA ČETVRTOGA DANA
Gospodine, učitelju života, po tvojoj je milosti sveti Pelegrin bio vjeran obvezi evenađeoskog života, ustrajan u molitvi, gorljiv u milosti, strpljiv u patnji. Pomozi i nama, da uvijek bude volja tvoja, da rastemo u bratskoj ljubavi, da vodimo jednostavan i radostan život, bez bogatstva i moći. Tebi, Gospodine, izvore zajedništva, hvala i slava sada i u vijeke. Amen.
 

Slijedi: Molitva krunice svetom Pelegrinu i Litanije. (Nalaze se pri dnu stranice)
Na kraju: Sveti Pelegrine, moli za nas.

PETI DAN
Sveti Pelegrin, sluga Majke Raspela
Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio reče majci: “Ženo! Evo ti sina!” Zatim reče učeniku: “Evo ti Majke!” I od tog časa uze je učenik k sebi. (Iv. 19,26-27)
Iz života svetog Pelegrina
Jednog dana Pelegrin, nesiguran u svoju budućnost, zaklinjaše Djevicu Mariju da mu pokaže put koji će slijediti. Blažena Djevica Marija ovako mu reče: “I ja želim, sine moj, usmjeriti tvoje korake na put spasenja. Ne brini se, ja sam majka raspetoga Isusa, kojega ti častiš, i On me poslao da ti pokažem put blaženstva.”
Hvalimo dobrotu Gospodinovu, jer čini da našem životu ne manjka svjetlo, nada i utjeha.
Slijedi: HIMAN svetom Pelegrinu
PROČITAJ NEŠTO IZ BIBLIJE.
MOLITVA PETOGA DANA
Sveta Marijo, majko Križa, kod tebe je sveti Pelegrin našao sigurno utočište. Kod križa Sina tvoga bio je vjerni sljedbenik. Moli za nas, da u životnim iskušenjima ostanemo vjerni školi Križa, shvatimo vrijednost patnje i položimo našu nadu u Gospodina.Moli za nas sada i na času smrti naše, da naučimo ljubiti do kraja, da ne pokleknemo pred očajem, da ne sumnjamo u ljubav Očevu. S tobom, sveta Majko Božja, hvalimo i blagoslivljajmo Oca, Sina i Duha Svetoga, sada i u vijeke vjekova. Amen.
Slijedi: Molitva krunice svetom Pelegrinu i Litanije. (Nalaze se pri dnu stranice)
Na kraju: Sveti Pelegrine, moli za nas.

ŠESTI DAN
Sveti Pelegrin, čovjek skrušen i strpljiv.
I tko ne nosi svoga križa, govori Gospodin, i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik. (Lk. 14,27)
Iz života svetog Pelegrina
Pelegrinje za sve bio primjer skrušenog i strpljivog života. Izmučio je svoje tijelo bdjenjima i postom. U trideset godina nije viđen kako sjedi. Žudio je potpunom ispunjenju Božjeg zakona i oponašanju Kristova primjera. Svim svojim snagama, kad bijaše pogođen neugodnom bolešću, s desnom nogom u gangreni, Pelegrin je, premda istrošen i bolan, nosio križ nepomućena duha i polagao sve svoje nade u Gospodina.
Molimo Gospodina za nas i za sve, da nam dade, nadu u kušnji, utjehu u slabosti, strpljenje u patnji i mir u tuzi.
Slijedi: HIMAN svetom Pelegrinu.
PROČITAJ NEŠTO IZ BIBLIJE.
MOLITVA ŠESTOGA DANA
Gospodine Isuse, utjeho žalosnih i potporo patnika, Ti si uvijek sa svojom braćom u trenutku iskušenja. Molimo da nas podupreš i obasjaš u zdravlju i bolesti, u boli i u svakom trenutku naše naporne svakodnevice. Molimo Te za one koji žive u strepnji i nesigurnosti za budućnost, da zadobiju snagu i vjeru, zaklinjemo Te da pružiš pomoć teško bolesnoj braći da osjete uza se Tvoju prisutnost, o Kriste, ozdravitelju i brate u boli. Tebi Isuse, nado čovjekova, vječna hvala i slava. Amen.
Slijedi: Molitva krunice svetom Pelegrinu i Litanije. (Nalaze se pri dnu stranice)
Na kraju: Sveti Pelegrine, moli za nas.

SEDMI DAN
Sveti Pelegrin milosrdan prema siromasima.
Propovijedajteda se približilo Kraljevstvo nebesko, govori Gospodin, bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite, besplatno primiste, besplatno dajte. (Mt. 10:7-8)
Iz života svetog Pelegrina
Siromasi i seljaci obraćahu se s povjerenjem svetom Pelegrinu sa svojim potrebama i nikada se ne vraćahu praznih ruku. Pripovijeda se da je sveti Pelegrin za svoje siromahe čudesno umnožio žito i vino. Seljaci i siromasi dođoše i odaše počast sv. Pelegrinu na dan njegove smrti, potaknuti iskrenom zahvalom za slugu Božjega. Bog je potvrdio Pelegrinovu svetost, i ovaj je čudesno ozdravio slijepog prosjaka, oslobodio obuzetosti Đavlom neku siromašnu ženu i vratio joj potpuno zdravlje.
Molimo Gospodina, koji uvijek uslišava molitvu siromaha, da nas učini djelotvornim dionicima svoje Providnosti.
Slijedi: HIMAN svetom Pelegrinu.
PROČITAJ NEŠTO IZ BIBLIJE.
MOLITVA SEDMOGA DANA
Gospodine, dopusti da vjerno hodamo, kao sveti Pelegrin, na putu potpunog milosrđa. Daruj nam srce osjećajno za potrebe siromašne i bolesne braće i milost da Tebe ljubimo u neprestanom služenju onima koje susrećemo u svojemu svakodnenom životu. Na molitvu svetog Pelegrina obnovi i za nas čuda Tvoje ljubavi: neka nam ne manjka kruha, rada, zdravlja, Tvoga
prijateljstva, radosti da smo uvijek Tvoja djeca. Tebi Gospodine, čast i hvala sada i u vijeke vjekova. Amen.
Slijedi: Molitva krunice svetom Pelegrinu i Litanije. (Nalaze se pri dnu stranice)
Na kraju: Sveti Pelegrine, moli za nas.

OSMI DAN
Sveti Pelegrin svjedok nade u bolesti
Gospodin uze patnje naše. On boli naše ponese. (Iz, 53,4)
 

Iz života svetog Pelegrina
Sveti Pelegrin čitavog je života slijedio Isusove tragove; odričući se samog sebe i noseći svakog dana Njegov križ, nastojao je čitati vlastiti život na svjetlu Kristova života, izvora svakog spasenja. U svom je milostivom srcu nosio patnju mnogih i kod njih je nastojao oživjeti patnju i vjeru. Kad mu je gangrena zaprijetila amputacijom noge, sv. Pelegrin se s naporom odvukao u kapelu i govorio s raspetim Kristom, svojim učiteljem. Njemu je povjerio svoju patnju, u Njega je položio svoju nadu. Raspeti Krist sišao je s Križa i ozdravio ga.
Molimo Gospodina da nas vodi k razumijevanju tajne boli i da s nadom gledamo na Kristov križ. Molimo ga za snagu i vjeru kako bismo ujedinili svoje patnje s Kristovom mukom za otkupljenje svijeta.
 

Slijedi: HIMAN svetom Pelegrinu.
PROČITAJ NEŠTO IZ BIBLIJE.
 

MOLITVA OSMOGA DANA
Samilosni Oče, u školi Sina Tvoga, Krista, Ti si nam otkrio kršćansku vrijednost patnje i nade koja niče iz Križa. Budi uvijek s nama u teškim trenucima i utješi nas u našoj samoći. Pomozi nam da se suočimo sa životnim patnjama, a da ne klonemo u vjeri. Na primjeru svetog Pelegrina nauči nas da nosimo svaku našu patnju do nogu raspetog Krista, kako bismo od
njega dobili mir, spokoj i zdravlje. Tebi Oče, utočištu slabih, vječna čast i slava. Amen.
 

Slijedi: Molitva krunice svetom Pelegrinu i Litanije. (Nalaze se pri dnu stranice)
Na kraju: Sveti Pelegrine, moli za nas.

DEVETI DAN
Sveti Pelegrin posrednik za bolesne od raka
Snašla me muka i tjeskoba i tada zazvah ime Gospodnje: “Molim te Gospodine, spasi me!” Gospodin mi život od smrti izbavi, oči moje od suza oslobodi. (Ps. 116,3-4,8)
 

Iz života svetog Pelegrina
Oni koji su posjećivali sv. Pelegrina nisu uspijevali zadržati suze zbog neugodne bolesti koja ga je snašla. Liječnik Paolo Salaghi kao krajnje rješenje odluči amputirati nogu oboljelu od gangrene, kako bi spriječio da bolest otruje čitavo tijelo. Noć uoči operacije Pelegrin se obratio
Gospodinu Isusu Krista, spasitelju svome, i s vjerom Ga molio: “Udostoj se, o Gospodine Bože moj, osloboditi ovu moju nogu od bolesti neizlječive: ako to ne učiniš, bit će je neophodno odrezati!” Odmah zatim usnu san i u snu vidje raspetog Isusa kako silazi s Križa i oslobađa ga svake slabosti u nozi. Probudivši se, primijeti da je noga potpuno ozdravila i srčano zahvali premilostivom Bogu na tako izvanrednom daru.
Molim Gospodina da me ne napusti u tuzi, da pogleda na nas i da nas ozdravi od svake bolesti.
 

Slijedi: HIMAN svetom Pelegrinu.
PROČITAJ NEŠTO IZ BIBLIJE.
 

MOLITVA DEVETOG DANA
Gospodine Isuse, koji si došao na svijet kako bi nosio teret naše boli i naše bolesti, pogledaj s dobrotom sve naše bolesnike. Ti koji si prošao čineći dobročinstva i ozdravljajući one koji bijahu zarobljenici zla, pomozi svojom milošću sve bolesne. Ti koji si liječnik duha i tijela, siđi opet, i dodirni i ozdravi našu braću oboljelu od raka.
Molitvom svetog Pelegrina posreduj svojom moćnom rukom i ublaži njihove patnje,
održavaj živu nadu u njihovu srcu, vrati im zdravlje tijelu i mir duši.
Tebi Gospodine, dobri Samaritanče, hvala i slava sada i u vijeke vjekova. Amen.
Slijedi: Molitva krunice svetom Pelegrinu i Litanije. (Nalaze se pri dnu stranice)
Na kraju: Sveti Pelegrine, moli za nas.
Krunica svetom Pelegrinu
Litanije svetom Pelegrinu

Molitva sv. Pelegrinu

O veliki sv. Pelegrine, tebe su nazivali „Veliki“, „Moćni“, „Čudotvorac“ zbog tvojih brojnih čudesa koja si dobio od Boga za one koji su se tebi utjecali. Puno godina ti si nosio u svom tijelu bolest koja je razorila tvoje mišiće i koja je postala mjesto izvora svih milosti kada ljudska snaga više nije mogla izdržati. Bio si nagrađen viđenjem Isusa koji je sišao s Križa da ozdravi tvoju bolest. Zatraži od Boga i naše drage Majke da izliječe bolest koju ti predajem. (Ovdje zastani i u tišini srca izgovori naziv bolesti za koju moliš). Potpomognut tvojim snažnim zagovorom mogu sada i u vječnosti pjevati Bogu pjesmu zahvale za Njegovu veliku dobrotu i milost. Amen.

Krunica sv. Pelegrinu zaštitniku od raka i kožnih bolesti

 

Moli se na Gospinu krunicu.
Na križ se moli: VJEROVANJE

Na svako veliko zrno moli se:

O, ISUSE, OZDRAVITELJU I BRATE BOLI, PO ZAGOVORU SVETOG PELEGRINA, SMILUJ SE MENI (SMILUJ SE IME OSOBE ZA KOJU MOLIŠ).

 

Na svako malo zrno moli se:

GOSPODINE I BOŽE MOJ, LIJEČNICE DUŠE I TIJELA, DODIRNI ME, OZDRAVI I OSLOBODI OD OVE TEŠKE BOLESTI. ISUSE, ISUSE, ISUSE.

 

Na kraju krunice možeš izmoliti:

Sveti Pelegrine, o kako si morao biti drag Isusu zbog svoje vjere i ljubavi kada te je ozdravio od teške i neizlječive bolesti raka na nozi. Ja, nevrijedan stvor, dolazim pred tebe s velikim pouzdanjem u tvoj zagovor. Djelitelju Božjih milosti, kome se utječem u ovoj velikoj bijedi i nevolji, priteci mi u pomoć, jer znam da se dobivaju velike milosti po tvom zagovoru. Polažem sve svoje nade u tebe, da mi isprosiš milost od Boga (reci svoju potrebu).

Sveti Pelegrine, moj prijatelju i brate, ova milost će ojačati moju vjeru, koristiti mojoj duši i povećati veliku ljubav prema Bogu. Mili moj sveče i moj zaštitnice, samo reci jednu riječ i dobri Isus će udijeliti potrebnu milost. Amen.

Pet puta Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu… (za svu bolesnu braću i sestre)

Litanije sv. Pelegrinu-zaštitniku od raka i kožnih bolesti

Pokorno molimo Gospodina Preuzvišenog, koji se osvrće na ljudsku bol, i zazivamo svetog Pelegrina, Njegovog slugu i našeg zaštitnika.

Gospodine, Isuse Kriste …………………..smiluj se nama

Spasitelju svijeta

Tvoritelju ljudskog spasenja

Moćni ozdravitelju

Sveti Pelegrine, slugo Božji moli za nas

Sljedbeniče Kristov

Slugo B. D. Marije

Sveti Pelegrine, primjeru svetoga života

Sveti Pelegrine, plamteća ljubavi

Sveti Pelegrine, slugo vjerni

Sveti Pelegrine, uzore poslušnosti

Sveti Pelegrine, siromašni slugo

Sveti Pelegrine, slugo neporočni

Sveti Pelegrine, slugo moljeni

Sveti Pelegrine, prijatelju Križa

Sveti Pelegrine, prijatelju anđela

Sveti Pelegrine, prijatelju siromašnih

Sveti Pelegrine, brate paćenika

Sveti Pelegrine, zaštitniče oboljelih od raka

Sveti Pelegrine, od Isusa čudom ozdravljeni

Sveti Pelegrine, nado naša

Sveti Pelegrine, radosti mnogih duša

Sveti Pelegrine, veliki zagovorniče i iscjelitelju

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine. Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.

Moli za nas, sveti Pelegrine, da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Bože, Ti si svojega slugu svetoga Pelegrina ozdravio od teške i neizlječive bolesti, molimo te da po njegovu zagovoru Tvojom svetom pomoći zadobijemo ozdravljenje i stignemo k Tebi, koji si jedini život. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 

Ima svjedočanstva da je čudesno umnožio žito i vino. Duboko je bilo njegovo pokajanje i često se ispovijedao. Tijelo je svoje trapio raznim oblicima trpljenja. Nije išao u krevet, već ležao na goloj zemlji. Jedna od pokora koje je odredio bila je da ostane stajati svaki put kad je potrebno sjesti. U dobi od 60 godina obolio je od proširenja vena, što je preraslo u gangrenu desne noge. Bolest je toliko uznapredovala da je liječnik Paolo Salazio, koji ga je obišao u samostanu, odlučio, uz potporu svih redovnika, da mu čim prije amputira nogu. Palegrin se, međutim, noć prije zahvata odvukao na molitvu pred križ kapitulske dvorane. I dok je tako umoran zaspao, sanjao je da je Isus sišao s Križa, pružio svoju ruku i nježno dotaknuo njegovu bolesnu nogu. Dan kasnije došao je liječnik kako bi amputirao nogu, ali više nije bilo ni traga gangreni, ni bilo kakvom ožiljku. Vijest o čudu proširila se po čitavom gradu, što je još više povećalo poštovanje prema Pelegrinu.

Umro je 1341. od vrućice. Njegovo tijelo neraspadnuto počiva u crkvi Slugu Marijinih u Forliju. Veliki je zaštitnik oboljelih od raka i kožnih bolesti.


Podijelite ovo s prijateljima!