.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

 

Božja riječ je natprirodna – ona je nepropadljivo sjeme koje će rasti i proizvesti ono što obećava. Općeniti je problem u našoj Crkvi što katolici premalo čitaju Božju riječ i zbog toga je često njihova vjera – ili slaba ili nedjelotvorna. Isus je jednom, kad je bio kušan u pustinji odgovorio napasniku: „Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj Riječi koja izlazi iz Božjih usta!“ Mt 4,4.

Božja riječ je živa i djelotvorna. Ona se ne vraća Bogu bez ploda, nego čini ono što Bog hoće i obistinjuje ono zbog čega ju je poslao (usp. Iz 55). Isto kao sa zemaljskim sjemenom, koje će, jednom posijano u zemlju – donijeti rod prema svojoj vrsti (ako smo sijali sjeme pšenice – pšenicu, ako zrno kukuruza – kukuruz)! Tako i Božja riječ, jednom posijana u tvoje srce donijet će nadnaravni plod – blagoslov, zdravlje, spas, jakost, zaštitu – ovisno koje si sjeme Božje riječi posijao. Shvati: BOŽJA RIJEČ JE NATPRIRODNA – ONA JE NEPROPADLJIVO SJEME. ONA ĆE RASTI I PROIZVESTI ONO ŠTO KAŽE DA ĆE PROIZVESTI.

Pogledajmo sada plodove čitanja Božje riječi

 

1. Božja riječ donosi prosperitet i uspjeh.
(Usporedi Ps 1,1-3) Ovi stihovi govore o čovjeku koji ne uživa u društvu grešnika i ne slijedi savjeta opakih, nego uživa u Božjem zakonu, tj. u Božjoj riječi. Čovjek koji o Božjoj riječi misli (meditira) dan i noć – „on je kao stablo zasađeno pokraj voda tekućica što u svoje vrijeme donosi plod. Lišće mu nikad ne vene, sve što radi dobrim urodi!“ Tako, čovjek koji čita Božju riječ i o njoj razmišlja – postaje blagoslovljen. Bog mu daje uspjeha u svim poslovima. Neki kažu: ja ne znam meditirati nad Božjom riječju, nitko me nije učio. Ako se znaš brinuti, tad znaš i meditirati! Potrebno je samo zamijeniti predmet razmišljanja, i umjesto problema početi razmišljati o Božjoj riječi, tj. o tome što o tvojoj situaciji govori Božja riječ. I počet će se oslobađati Božja nadnaravna snaga u tvoj život.

Advertisements

2. Božja riječ je život onima koji je nalaze i ozdravljenje svemu tijelu, tj. čitavog bića.
(Usp. Izr 4,20-22) „Sine moj, pazi na moje riječi, prigni uho svoje mojim besjedama,…, pohrani ih usred srca svoga. Jer su moje riječi život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovu.“ Isus je došao da nam dadne život u punini i blagoslovu. Ako si ti nezadovoljan svojim životom, tada ćeš čitanjem Božje riječi otvoriti svoje srce za blagoslove koji će ozdraviti i promijeniti čitav tvoj život. Također, ako Božju riječ pohraniš u svoje srce (prvo čitati) i ako o njoj razmišljaš, ta Riječ će donijeti ozdravljenje u tvoj život.

3. Božja riječ te ohrabruje, daje ti sreću i uspjeh.
(Jošua 1,8-9) „Neka knjiga Zakona ( Riječ) bude na ustima tvojim: razmišljaj o njoj danju i noću, kako bi vjerno držao sve što je u njoj napisano: samo ćeš tada biti sretan i uspjet ćeš u pothvatima. Ne boj se i ne strahuj, jer kuda god pođeš, s tobom je Jahve, Bog tvoj.“ U ovim stihovima Bog daje uputu svome sluzi Jošui koji je naslijedio Mojsija i imao zadatak uvesti Božji narod u Obećanu zemlju. Jošua je poslije Mojsijeve smrti bio obeshrabren i mislio da je nesposoban izvršiti ovaj zadatak. No, kroz svoju Riječ Bog ga ohrabruje i osposobljava da služi Bogu u veselju (bez ikakvog straha i pritiska), te da uspije u tom pothvatu. Tako, kad ti budeš uzeo dovoljno vremena za čitanje Božje riječi i kad ona ispuni tvoje srce, a – „iz obilja srca usta govore“, tada ćeš govoriti Božje riječi u svoj život i one će donijeti ohrabrenje, sreću i uspjeh u pothvatima koje sam, u svojoj ljudskoj snazi i mudrosti ne bi mogao ostvariti.


4. Božja riječ je lijek protiv depresije i tjeskobe.
Ps 143,4-5: „Duh moj već zamire u meni, srce mi trne u grudima. Spominjem se dana minulih, mislim o svim djelima tvojim, o djelima ruku tvojih razmišljam.“ Jesi li se ti već kada osjećao tako jadnim i napuštenim? David se tako osjećao. Iz ovog teksta pokušaj vidjeti koji je Davidov odgovor osjećajima depresije i tjeskobe? Razmišljao je o Božjim djelima i situacijama iz prošlosti u kojima je doživio kako mu je Bog pomogao. I to ga je ohrabrilo. Ako ti prolaziš bolne trenutke depresije i tjeskobe, ne moj očajavati. Posegni za Božjom riječju i ona će ti donijeti utjehu, ohrabrenje i oslobođenje.

5. Božja riječ će nas uvesti u istinu spasenja i ta istina će nas osloboditi.
U evanđelju po Ivanu 8,31-32 Isus govori svojim učenicima: „Ako ustrajete (ostanete) u mojoj Riječi, uistinu moji ste učenici; upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi.“ Isus govori o istini koju spoznajemo kroz Božju riječ. To je istina o našem spasenju, istina o tome što je Isus učinio za naše otkupljenje i za život pun milosti i blagoslova. Ako spoznamo tu istinu, ona će nas osloboditi od vlasti zloga i grijeha i uvesti u život milosti. Ako ju ne spoznamo i živimo svoju vjeru samo na formalnoj razini, živjet ćemo u ljudskoj snazi i nećemo imati snage oduprijeti se navalama i zamkama zloga niti njegovim utjecajima, jer se protiv nadnaravne sile zla ne možemo boriti u ljudskoj snazi i mudrosti. Nadnaravnu Božju snagu primamo kad spoznamo istinu Božje riječi.

6. Božja riječ stvara vjeru u tvom srcu.
Rim 10,17. Tamo stoji da vjera dolazi od propovijedanja Božje riječi. Tako, ako hoćeš imati jaku vjeru, moraš Božju riječ čitati, slušati i o njoj razmišljati. Kada je jedan poznati bibličar pročitao u poslanici Rimljanima stih 10,17 i shvatio da vjera dolazi od Božje riječi, još je više čitao Bibliju – iza svakog obroka: ujutro, poslije podne i navečer, kroz nekoliko mjeseci. Čitajući tako Božju riječ i meditirajući nad njome, vjera mu je porasla do te mjere da je doživio Božje iscjeljenje. Ako i ti imaš u ovom trenutku slabu vjeru za rješenje svojih problema, počni redovito čitati Božju riječ, i ona će stvoriti potrebnu vjeru po kojoj će doći Božje rješenje u tvoj život.

7. Božja riječ mijenja tvoj život, tvoje stavove i mentalitet
Jako je važno znati da moramo iznad svega čuvati svoje srce i svoje misli. Jer misli koje ti u sebi nosiš, jednog dana će se pretvoriti u djela. Ako imaš negativne misli, misli o bolesti, neuspjehu, porazu, nesreći, razdoru, propasti – te misli će jednog dana postati stvarnost za tebe.
Možda si i ti opterećen negativnim mislima i ne uspjevaš promijeniti svoj život. Počni čitati Božju riječ. Ona će ti dati Božji mentalitet i pomoći ti da razmišljaš na Božji način. A te će se misli jednog dana pretvoriti u život, promijenit će te i ozdraviti.

8. Božja riječ će te očistiti i osloboditi od utjecaja grijeha.
Isus je jednom rekao svojim učenicima: „Vi ste već čisti po Riječi koju sam vam govorio!“
Iv 15,3. Tako, Božja riječ nam daje nadnaravnu snagu da pobjeđujemo grijeh koji nas zarobljuje i odvaja od Božje ljubavi. Sama Božja riječ, kad ulazi u naše srce, razara u nama snagu grijeha.

9. Božja riječ ti daje snagu u borbi protiv požude.
U Ps 119,9 postavlja se pitanje: „Kako će mladić čistim sačuvati put svoj?“ Odgovor je: „Čuvajući Riječi Božje!“ To je važno znati upravo u ovom razdoblju kad su se blud i nemoral razmahali i ljudi nemaju snage oduprijeti se napastima, ili čak i ne žele. Ako ti želiš biti vjeran Isusov učenik i živjeti život prave i čiste Božje ljubavi, a boriš se s napašću požude i bluda, Bog ti kroz svoju riječ obećaje dati snagu za pobjedu nad tim napastima.

10. Isusove, tj. Božje riječi su duh i život. Iv 6,63
Čitajući Bibliju i Evanđelje i upijajući Božju riječ u svoje srce, Božji duh sve snažnije ulazi u tvoj život i Bog te ispunja snagom svoga života. Ako želiš biti pun Božjega života, tako da taj nadnaravni život iz tebe izbaci sve ono što nije Božje, dopusti da se čitanjem Božja riječ nastani u tvom srcu.

11. Božja riječ čini da rasteš u Božjoj ljubavi.
U 1. Ivanovoj poslanici 2,5 stoji: „Tko čuva Riječ Božju, u njemu je ljubav Božja doprla do savršenstva!“ Jesi li ti žedan Božje ljubavi? Želiš li je imati u svom životu više nego sada? Čuvajući Riječ Božju, ljubav će Božja u tebi iz dana u dan sve više i više rasti, dok jednog dana ne dopre do savršenstva. Ne zaboravi: pred Bogom ćemo biti toliko veliki koliko ćemo biti veliki u ljubavi! Božja riječ ti daje šansu da rasteš u ljubavi Božjoj.

12. Božja riječ nam daje snagu i pobjedu nad Sotonom.
U spomenutoj poslanici, 1 Iv 2,14 stoji: „pišem vama mladići, jer ste jaki, jer je u vama riječ Božja i jer ste pobijedili Zloga.“ Ako je u tebi Božja riječ, ona te čini jakim u duhu, jakim u kušnjama i duhovnim borbama i osposobljava te za pobjedu nad Zlim.

13. Po Božjoj riječi sam Otac i Sin prebivaju u nama.
Govoreći svojim učenicima na Posljednjoj večeri, u Ivanovom evanđelju 14,23 Isus kaže: „Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, pa će i Otac moj ljubiti njega, i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti.“ Želiš li hodati u Božjoj prisutnosti i imati u svom životu Božju blizinu? – Ljubi Božju riječ. To je test tvoje ljubavi prema Bogu: toliko ljubiš Boga koliko ljubiš Njegovu riječ. Isus kaže: „Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva.“ Iv 14,24

14. Božja riječ će učiniti da naša molitva bude učinkovitija.
Iv 15,7: „Ako ostanete u meni i ako moje riječi ostanu u vama, tražite što god hoćete, i bit će vam!“ Ovo je obećanje koje nadilazi naše ljudsko razumijevanje. No, to je samo za one koji ostanu u Božjoj riječi i koji dopuste da ih Božja riječ prosvijetli i uvede u višu dimenziju duhovnog života.

Biblija će te držati daleko od grijeha, ali će te grijeh držati daleko od Biblije
Dragi prijatelju, u ovom članku sam samo ukratko opisao što Božja riječ čini za tebe kad ju pohraniš u svoje srce. Vjerujem da je već ovo što je spomenuto dovoljan razlog da odlučiš postati prijatelj Božje riječi. Vrijeme i žrtva koju uložiš u čitanje Božje riječi, 1000 puta će ti se isplatit: jer će Božja riječ donijeti mnoge predivne blagoslove u tvoj život, o kojima sada ne možeš ni sanjati.
Važno je: da se discipliniraš i odlučiš svaki dan, za početak bar 15 minuta odvojiti za čitanje Božje riječi. No, nemoj ju samo pročitati kao neke novine. Najprije se kratko pomoli i zamoli Duha Svetoga da te vodi kroz svoju Riječ. On je autor Svetog Pisma. On će ti najbolje objasniti i protumačiti poruku koja je važna za tvoje ozdravljenje, oslobođenje i spasenje.

OBJAVA (PROKLAMACIJA) BOŽJE RIJEČI

 

biblija 2
Tvoje misli i riječi koje izgovaraš su kao sjemenke drveća ili cvijeća. Raspršene unaokolo, one rađaju svoju vrstu kasnije. Preko misli o kojima stalno razmišljaš, i riječi koje oko sebe siješ, ti stvaraš atmosferu u kojoj živiš! Uzmi bilo kojeg čovjeka koji ima „misli siromaštva“, stavi ga u najbogatiju sredinu, daj mu priliku i on će nakon nekog vremena svoju sredinu promijeniti sjemenom siromaštva. Opet će biti siromašan! Njegove misli i riječi, kao sjemenke, stvaraju atmosferu oko njega. Ako ispuniš svoj um s Božjim velikim mislima o blagoslovu, blagostanju i napretku, i to svaki dan izgovaraš, ti ćeš stvarati takvu atmosferu gdje god budeš bio. Preko misli koje šalješ u svoju okolinu i riječi koje izgovaraš, ti možeš odrediti atmosferu u kojoj živiš!

Promjenom svojih misli i riječi koje izgovaraš, ti možeš promijeniti svoje stanje i okolinu, temeljeći svoje misli na velikim nepromjenljivim Božjim obećanjima iz Biblije.
– Ne možeš sijati sjeme bolesti i živjeti u atmosferi zdravlja!
– Ne možeš stalo govoriti o siromaštvu i živjeti u atmosferi blagostanja i uspjeha.
– Ne možeš uvijek sijati misli i riječi – sjemenke poraza i straha i živjeti u atmosferi pobjede i mira!
Počni od danas ispunjavati svoj um, srce, svoj dom i okolinu sa Božjim mislima – sjemenkama o zdravlju, pobjedi, miru, uspjehu i svim drugim stvarima koje želiš u životu. Ne zaboravi: Božje Riječi su duh i život. Božja Riječ ima stvaralačku snagu. Ona ostvaruje ono što kaže. Oslobodi tu snagu kroz proklamaciju (izgovaranje) Božje riječi u svoj život, i doživjet ćeš predivne milosti!! Ovdje donosim neke proklamacije koje možeš svaki dan izgovarati bar jednom, a neke od ovih rečenica i više puta na dan. Ako budeš dobar sijač Božje Riječi u svoj život, budi siguran da te čeka dobra žetva Božjih blagoslova!!

OBJAVE (PROKLAMACIJE)
(za zdravlje, uspjeh, Božje vodstvo, blagoslov obitelji, za zaštitu i pobjedu nad sotonom)

1. Isusovim ranama ja sam iscijeljen. Ja imam Isusovo zdravlje. Zakon duha Života u Kristu Isusu oslobodio me zakona grijeha i smrtnosti. (1Pet 2,24; Rim 8,3)
2. Gospodin je Pastir moj, ni u čem’ ja ne oskudijevam. (Ps 23)
3. Dobrota i milost Božja pratit će mene sve dane života moga. (Ps 23)
4. Stazama pravim Ti me upravljaš radi Imena svojega. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer Ti si sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. (Ps 23)
5. Nauči me da vršim volju Tvoju, jer Ti si Bog moj. Duh tvoj dobri nek’ me po ravnom putu vodi. (Ps 143,10)
6. U Kristu Isusu, ja sam postao bogat u svakom pogledu. Bog ispunjava svaku moju potrebu raskošno, prema bogatstvu svoje slave (Fil 4.19)
7. Nikakvo oružje protiv mene skovano neće uspjeti. Ja ću kazniti i osuditi svaki zao jezik što se na mene digne na sudu. To je baština slugu Jahvinih, to je moja baština. To mi je pobjeda od Jahve. I moja je pravednost od Jahve nad vojskama. (usp. Iz 54,17)
8. Ja sam više nego pobjednik u Kristu Isusu. (Rim 8,37)
9. Isus mi je dao vlast da bez pogibli gazim zmije i štipavce (zle duhove), i dao mi je autoritet nad svakom neprijateljskom silom (sotonskom), te mi sigurno ništa neće moći nauditi! (Lk 10,19)
10. Sve mogu u Kristu Isusu koji mi daje snage.(Fil 3,13)
11.. Jači je Isus koji je u meni, nego đavao koji je u svijetu. ((1Iv 4,4)
12. Gospodin je moja snaga i moja zaštita
13. Isuse, dođi Kraljevstvo tvoje u moju obitelj.. Neće me snaći nesreća, nevolja se neće prikučiti mojemu domu, jer sam Višnjega Boga izabrao sebi za okrilje (zaštitu) Ps 91,10
14. Samo je u Bogu mir, dušo moja. (Ps 62). Isus je moj mir i moja snaga.
15. Isus živi u meni. Duh Sv. prebiva u meni. U meni je snaga Božjeg uskrsnuća! Đavao protiv mene ne može ništa! Gospodine, otvori mi duhovne oči da spoznam tu istinu i po njoj živim.
16. Ja sam otkupljen za nebo dragocjenom Krvlju Isusa Krista, nevinoga i neokaljanog Jaganjca. Ja sam dragocjen Bogu. Ja sam Božja svojina. Ja sam Božje ljubljeno dijete. Ja pripadam Bogu sa svime što ja jesam, i zato me Bog čuva i ljubi.
17. Ja sam dragocjen u Božjim očima, vrijedan sam Mu i On me ljubi.
18. Bog ima najbolji plan za moj život. Ja Mu vjerujem i želim Njegovu volju u svom životu.
19. Ljubav je Božja izlivena u mome srcu po Duhu Svetom koji mi je dan. (Rim 5,5).
Isuse, neka Tvoja ljubav teče u moju dušu i neka me ispuni do sve punine. Učini me kanalom Svoje ljubavi za druge ljude.
20. Duše Sveti, živi u meni, jačaj me i vodi me. Daj mi svoje misli i svoja nadahnuća. Objavi mi svoje putove, i daj mi snagu da vršim Tvoju volju.
21. Pošalji Duha svojega Gospodine, i obnovi lice zemlje (moje obitelji, župe, domovine).
22. Dođi, Duše Sveti, napuni (ražari) srca svojih vjernika i oganj svoje ljubavi u njima užezi.
23. Duše Sveti, ispuni me svojim ognjem.
24. Kroz križ Isusa Krista ja sam izišao iz prokletstva i ušao sam u Božji blagoslov. Ja sam blagoslovljen čovjek. Gdje god bio, na svakom mjestu, Božji blagoslov počiva na meni.
25. Ja sam Božje kraljevsko dijete. Ja sam baštinik neba. Svi Božji blagoslovi pripadaju meni, i ja ih vjerom uzimam u svoj život.
26. Sotona neće ukrasti nijednu stvar koju mi je Gospodin darovao (Iv 10,10)
27. Štitom vjere ja gasim sve goruće strijele Zloga nad svojim životom.
28. Bog mi nije dao duha straha da se bojim, nego duh snage, ljubavi i razboritosti. (2Tim 1,7)
29.Ja sam izbavljen iz vlasti tame i premješten u Kraljevstvo Božje ljubavi. (Kol 1,13)
30. Gospodine, daj mi duha mudrosti i otkrivenja da Te potpuno upoznam.
31. Duše Sveti, osposobi me da činim Isusova djela.

OBJAVE (PROKLAMACIJE) ZA OBITELJ

1. Isus je Kralj naše (moje)obitelji.
2. Isus je Gospodin naše (moje) obitelji.
3. Božje Kraljevstvo i Njegova pravda vladaju (prebivaju) u mojoj obitelji.
4. Ja i moj dom služit ćemo Jahvi.
5. Ja i moj dom predajemo svoje živote Jahvi nad vojskama.
6. Ja i moj dom obećajemo Isusu Kristu vjernost i poslušnost.
7. Ni jedno oružje skovano protiv naše (moje) obitelji neće uspjeti.
8. Naša (moja) obitelj je zaštićena Isusovom Krvlju.
9. Naša (moja) obitelj odbacuje i odriče se sotone i svake njegove vlasti.
10. Božji blagoslov je nad mojom obitelji.
11. Božji mir i ljubav vladaju u mojoj obitelji.
12. Božja prisutnost je u nama i među nama.

Shvati da ti jadikovanje ni mrmljanje ne pomaže, nego – štoviše – šteti!! Što više jadikuješ i mrmljaš, poslije toga ti neće biti nimalo lakše, nego samo još teže!! Već ti je ionako bilo teško, i umjesto da si se ohrabrio u Bogu pozitivnim riječima iz Biblije, tim negativnim riječima još si se više obeshrabrio i one te samo još više opterete i pritisnu dolje!

 Vlč. Dražen Radinković


Zanimljivo je poslušati i fra Jozu Zovku što on kaže o Bibliji – Živoj Božjoj riječi. Na što nas to Gospa poziva preko Međugorja. Što Gospa traži od nas po pitanju Biblije,…

fra Jozo Zovko 

 

 


Podijelite ovo s prijateljima!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*