.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

 

U katehezi na današnjoj općoj audijenciji na Trgu Svetoga Petra Papa je govorio o darovima (karizmama) u Crkvi. Od samoga početka, Gospodin je Crkvu ispunio darovima Duha Svetoga, učinivši je tako uvijek živom i plodnom s darovima Duha Svetoga. Među tim darovima, neki se posebno razlikuju jer su dragocjeni za izgradnju i hod kršćanske zajednice. Danas se želimo pitati: što je točno karizma? Kako ju možemo prepoznati i prihvatiti? Jesu li karizme nešto lijepo ili su problem – upitao je papa Franjo.

 

ŠTO SU TO KARIZME
U običnom govoru, kad se govori o nekoj karizmi, misli se na nečiju sposobnost, nadarenost; veli se da neka osoba ima dar za nešto, da je nadarena, da je karizmatična. A što to znači? S kršćanskoga gledišta, karizma je više od osobne nadarenosti. Karizma je milost, dar koji Bog Otac po Duhu Svetomu nekomu udjeljuje na dobrobit sviju, čitave zajednice – rekao je Papa te nastavio spontano govoriti: Govoreći pomalo na ljudski način, ovako se veli: Bog jednoj osobi daje neki dar ali ne za dotičnu osobu, nego na dobrobit cijele zajednice. Prije početka opće audijencije, u dvorani Pavao VI., susreo sam se s mnoštvom djece s invaliditetom. Što je udruga koja se posvećuje toj djeci? Ta udruga, muškarci i žene, imaju karizmu da se skrbe o djeci s invaliditetom. To je karizma – objasnio je Sveti Otac.

Kad se govori o karizmama, treba istaknuti činjenicu da nitko sam ne može shvatiti ima li neku karizmu. Nitko ne može tvrditi: ja imam ovu karizmu. U zajednici se javljaju i cvjetaju darovi kojima nas Bog Otac ispunja, i u zajednici se uči prepoznavanje karizmi kao znaka Očeve ljubavi prema svoj njegovoj djeci. Stoga je dobro da se svatko upita je li mu Gospodin, po svojoj milosti, dao neku karizmu, koju su braća u kršćanskoj zajednici prepoznala i poticala; te kako se odnosim prema tom daru? Živim li ga velikodušno, stavljajući ga na raspolaganje svima, ili ga zanemarujem i na kraju zaboravim? – primijetio je Papa dodajući: Ili je dar povod mojoj oholosti, da se uvijek žalim na druge te želim da u zajednici uvijek imam glavnu riječ? Uvijek se trebamo pitati, imam li koju karizmu, priznaje li je Crkva, jesam li zadovoljan svojom karizmom ili drugima zavidim na karizmama, pa želim imati njihovu karizmu… Ne, karizma je dar. Jedino ga Bog daje – istaknuo je Sveti Otac.

 

KARIZME I DAROVI DUHA SVETOGA NE TREBAJU ZBUNJIVATI NIKOGA
Najljepše je pak iskustvo otkriti s koliko raznih karizmi i darova Duha Svetoga Bog ispunja svoju Crkvu. Različitost karizmi i darova ne treba zbunjivati nikoga; riječ je o Božjim darovima kršćanskoj zajednici, da može skladno rasti, u vjeri i ljubavi, kao jedno tijelo, kao tijelo Kristovo. Isti Duh daje različite darove i ostvaruje jedinstvo Crkve. Pred tim mnoštvom karizmi, naše se srce treba otvoriti radosti, a mi se diviti mnoštvu različitih darova, jer svi smo djeca Božja, svi smo voljeni na jedinstven način – ustvrdio je Papa. Ističući da darovi ne trebaju biti povod zavisti, podjela ili ljubomore, a navodeći Pavlovu poslanicu Korinćanima, Papa je rekao da su u Božjim očima svi darovi vrlo važni. To znači da smo jedni drugima u kršćanskoj zajednici potrebni, da je svaki dar cjelovito djelotvoran kad se s braćom dijeli, kad je na dobrobit svih. To je Crkva! A kad se Crkva, u različitosti svojih karizmi, izražava u zajedništvu, onda ne može pogriješiti: to je ljepota i snaga osjećaja vjere (sensus fidei), onoga nadnaravnog osjećaja vjere, koji nam Duh Sveti daje da, zajedno, možemo ući u srž Evanđelja i naučiti u svom životu slijediti Isusa – objasnio je papa Franjo.

Advertisements

Zaključujući katehezu, Papa je podsjetio da Crkva danas slavi liturgijski spomen Svete Terezije od Djeteta Isusa, koja je preminula u dvadeset četvrtoj godini i koja je toliko voljela Crkvu da je htjela biti misionarka, htjela je imati sve karizme pa je govorila: „Željela bih činiti, ovo, ovo i ovo….“, željela je, dakle, sve karizme. Otišla je na molitvu i osjetila da je njezina karizma ljubav te izustila ovu rečenicu: „U srcu Crkve ja ću biti ljubav.“ A tu karizmu imamo svi. Danas se molimo Svetoj Tereziji od Djeteta Isusa za sposobnost da žarko ljubimo Crkvu, da je mnogo ljubimo i sve karizme prihvatimo s ljubavlju djece Crkve, naše svete hijerarhijske Crkve – zaključio je Sveti Otac.

 

Izvor: Radio Vatikan

 


Podijelite ovo s prijateljima!