.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

1 – Prihvati zdravi pluralizam mišljenja i razlike u naravi!

Iako nas je Bog sve stvorio na svoju sliku, mi smo ipak u mnogočemu različiti. Bog stvara unikate. Zato je potrebno naučiti da je moguće biti drukčiji, imati svoje mišljenje i svoje stavove koji su različiti od stavova osoba s kojima živimo, a da se ipak volimo i živimo zajedno u ljubavi i miru. Za sretan i radostan život u bilo kojoj zajednici (brak, redovnička zajednica, sportsko društvo…) važno je i potrebno prihvatiti istinu da se u svojim stavovima razlikujemo, ali da te razlike ne smiju biti povod za svađu i podjelu, nego za obostrano obogaćivanje.

2 – Pokušaj vidjeti stvari očima drugoga!

Kad uspijemo izaći iz sebe i pokušamo vidjeti stvarnost iz perspektive druge osobe, vidjet ćemo je jasnije i objektivnije. Često roditelji ne uspijevaju shvatiti probleme svoje djece jer se ne znaju uživjeti u njihovu psihu i u njihov način razmišljanja, a to njih onda frustrira i može ih potaknuti na agresivno ponašanje.

Advertisements

3 – Razvijaj stav povjerenja i empatije!

Osoba koja ima sposobnost empatije, izražava razumijevanje, pažnju, interes i brigu za druge. Stav empatije odlično je opisao sv. Pavao apostol u poslanici Rimljanima: “Trpjeti s onima koji trpe, veseliti se s onima koji se vesele” (Rim 12,15). Kad se tako postavimo prema drugome, on ne će imati razloga ni potrebe da bude agresivan.

4 – Nauči adekvatno izražavati svoje emocije!

Prema Aristotelu, emocionalno inteligentna je ona osoba koja se zna naljutiti na pravu osobu, u pravo vrijeme i na pravi način. Nemoj biti impulzivno agresivan i nemoj masivno potiskivati svoje emocije, nego ih izražavaj kontrolirano i koristi njihovu snagu za ostvarenje velikih ciljeva. Svoju ljutnju adekvatno izražava ona osoba koja se srdi onda kad je zaista ugrožena neka subjektivna vrijednost; kada to ugrožavanje zaista nije opravdano; kada intenzitet i trajanje ljutnje odgovaraju stupnju stvarne ugroženosti; kad je ljutnja izražena odgovornoj osobi i izražena na socijalno prihvatljiv način te onda kad izražavanje ljutnje utječe na drugu osobu da promijeni svoje neprikladno ponašanje.

5 – Pretvori srdžbu u nadu!

Srdžba je sama po sebi neutralna. Ona može postati destruktivna kad se nekontrolirano usmjeri na drugoga, a može postati i konstruktivna ako se sublimira i usmjeri na ostvarenje pozitivnih ciljeva. Srdžba se može pretvoriti u nadu. Sv. Toma Akvinski kaže da je nada prva među krepostima u kojima ima sublimirane agresivnosti.

6 – Promijeni način razmišljanja, ako treba!

„Preobličavajte se obnovom svoga uma kako biste mogli spoznati što je volja Božja, što je dobro, ugodno i savršeno. (Rim 12,2). Potrebno je, dakle, prema svetom Pavlu, a to zastupa i moderna psihoterapija, najprije promijeniti način svojega mišljenja, početi drukčije razmišljati, promijeniti svoju životnu filozofiju, kako bismo mogli promijeniti svoje ponašanje i djelovanje, pa i svoj život…

7 – Nauči se konstruktivno svađati

Za to je potrebno naučiti i usvojiti sljedeću strategiju:

– načelno treba najprije vjerovati da je moguće riješiti sukobe bez svađe i tučnjave

– uložiti dodatni trud i aktivno tražiti rješenja

– stvoriti najprije dobru volju te izbjegavati provokacije i vrijeđanja osobe

– tražiti istinu i zaista slušati jedni druge

– ne povlačiti se i ne bježati od mučne situacije koja nastane

– probleme su riješiti i donijeti odluku

– izgraditi stav da se nitko ne smatra pobijeđenim, nego da su svi pobjednici

Ključ za rješavanje sukoba među osobama je razviti pozitivnu strategiju i vjerovati da se konflikti, uz dobru volju i veliki trud, mogu riješiti.

8 – Napravi limunadu!

„Ako ti život pruža limune, napravi limunadu“. Nemoj se odmah dati u borbu ako te netko uvrijedi. Nemoj reagirati impulzivno. Promatraj stvari malo dublje. Imaj hrabrosti prekinuti lanac osvete i nasilja.

 

9 – Živi po Deset Božjih zapovijedi!

Ukoliko svoj život uskladiš s voljom Božjom i trudiš se, uz Njegovu milost, svaki dan živjeti po Božjim zapovijedima, nećeš biti konfliktna osoba, nego ćeš uvijek imati dovoljno pameti da vidiš stvarnost na pravi način, da na vrijeme uočiš problem, a imat ćeš tada i dovoljno ljubavi u srcu da postupiš onako kako Bog želi. Tada ćeš i ti i svi s kojima živiš imati u duši mir i radost.

10 – Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga!

U Svetom pismu na više mjesta čitamo kako se Bog brine da naši međuljudski odnosi budu dobri i korektni. Uz prvu zapovijed ljubavi prema Bogu, Isus odmah nadodaje i drugu zapovijed koja govori o tome kako treba voljeti drugoga kao samoga sebe. “Druge zapovijedi veće od ovih nema“, kaže Isus (Mk 12,31). A sv. Ivan apostol kaže da se djeca Božja razlikuju od djece đavolske upravo po tome što djeca Božja ljube jedni druge, dok djeca đavolska čine nepravdu i mrze jedni druge (usp. 1 Iv 3,10).

 

11 – Molitva

Istinita je stara izreka da obitelj koja «moli zajedno, ostaje zajedno». Isus želi da obitelj ostane zajedno u jedinstvu i ljubavi. Nedostatak zajedničke molitve razlog je mnogim razvodima i odvojenostima u obitelji. Muž i žena koji su potpuno različiti po karakteru i temperamentu ostaju zajedno samo uz Božju pomoć.

Za Rastimo u Gospodinu p. Mijo Nikić
Foto: marriage.com


Podijelite ovo s prijateljima!