.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

 

U Vatikanu je danas, 8. svibnja, objavljen novi Statut Dikasterija za laike, obitelj i život. U toj su se ustanovi, koju je ustanovio papa Franjo motu proprijem „Sedula Mater“ od 15. kolovoza 2016. godine, ujedinile nadležnosti i dužnosti koje su pripadale Papinskom vijeću za laike i Papinskom vijeću za obitelj, koji više ne postoje. Novom je dikasteriju „pripojena“ i Papinska akademija za život, te on tako ima izravnu vezu s Papinskim teološkim institutom Ivana Pavla II. za studij braka i obitelji.

Dikasterij neće više biti podijeljen na tri odsjeka

Prva je novost Statuta – koji stupa na snagu 13. svibnja, na blagdan Gospe Fatimske – ta da dikasterij nije podijeljen na tri odsjeka, iako ima više nadležnosti. Osim toga, podsjeća se također da, prema načelima kolegijalnosti, sinodalnosti i supsidijarnosti, ta ustanova održava veze s biskupskim konferencijama, lokalnim Crkvama i crkvenim tijelima, promičući među njima razmjene, i pružajući svoju suradnju kako bi se promicale vrijednosti i inicijative povezane s temama koje su u nadležnosti djelovanja dikasterija.

Promicanje vjernikā laikā u Crkvi i u svijetu

U Statutu se, među ostalim, ističe da dikasterij potiče i podupire promicanje zvanja i poslanja vjernikā laikā u Crkvi i u svijetu, i to pojedinaca, onih koji jesu ili nisu u braku, kao i članovā udrugā, pokretā, i zajednicā, te potiče kod vjernikā laikā svijest o suodgovornosti, po snazi krštenja, za život i poslanje Crkve, u skladu s različitim karizmama primljenima poradi zajedničke izgradnje. Pritom je istaknuta posebna pozornost prema svojstvenom poslanju vjernikā laikā u poticanju i usavršavanju reda vremenitih stvarnosti, kako to nalaže saborska konstitucija o Crkvi „Lumen gentium“.

Uloga mladih

Novi Statut bolje određuje i pozornost dikasterija prema mladima, promičući njihovu ulogu u izazovima današnjega svijeta… Važan trenutak njegove aktivnosti je, primjerice, priprema Svjetskih dana mladeži.

Advertisements

Muškarac-žena: specifičnost, komplementarnost, jednako dostojanstvo

U novom se Statutu potom ističe da se dikasterij zauzima u temeljitijem razmišljanju o odnosu između muškarca i žene u skladu s njihovim specifičnostima, uzajamnosti, komplementarnosti i jednakim dostojanstvom. Vrjednujući ženski ‘genij’ dikasterij daje svoj prinos crkvenom razmišljanju o identitetu i poslanju žene u Crkvi i u društvu, promičući njezino sudjelovanje – istaknuto je u dokumentu.

Pastoralna skrb i pravā obitelji

Potom se napominje također da, u svjetlu papinskoga učiteljstva, dikasterij promiče pastoralnu skrb za obitelj, štiti njezino dostojanstvo i dobro utemeljeno na braku, podupire njezina prava i odgovornost u Crkvi i u građanskom društvu, kako bi ustanova obitelji mogla sve bolje obavljati svoje zadaće u crkvenoj i u društvenoj sredini. Pritom se u dokumentu podsjeća da dikasterij promiče konferencije i međunarodne događaje, među ostalim posebno Svjetski susret obiteljī.

Pozornost prema „neregularnim“ stanjima

U Statutu se također spominje osmo poglavlje apostolske pobudnice ‘Amoris Laetitia’, te se ističe pastoralna briga Crkve i za takozvana „neregularna“ stanja.

Zaštita života od začeća do naravnoga završetka

Novi Statut Dikasterija za laike, obitelj i život ističe također da ta ustanova podupire i koordinira inicijative u korist odgovorne prokreacije, kao i za zaštitu ljudskoga života od njegova začeća pa sve do naravnoga završetka, vodeći računa o potrebama osobe u različitim razdobljima razvoja. Osim toga, promiče i ohrabruje organizacije i udruge koje ženi i obitelji pomažu prihvatiti i čuvati dar života, posebice u slučajevima teških trudnoća, te pomaže u sprječavanju pobačaja. Podupire također programe i inicijative usmjerene na pomoć ženama koje su pobacile.

Nove ideologije

Na temelju katoličkoga moralnog nauka i učiteljstva Crkve, dikasterij proučava i promiče izobrazbu o važnim problemima na području biomedicine i pravā koji se odnose na ljudski život, kao i o ideologijama koje se razvijaju, a tiču se ljudskog života i stvarnosti ljudskoga roda – stoji među ostalim u novom Statutu Dikasterija za laike, obitelj i život, koji je, kao i prethodni, prihvaćen ‘ad experimentum’.

Vaticannews, 08 svibnja 2018, 18:54

Podijelite ovo s prijateljima!