.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

Molitva zaštite i blagoslova za zajednicu

(Ovu je molitvu korisno moliti zajednički i naglas)

 

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Stavljamo se u prisutnost Isusa Krista i podlažemo se Njegovoj vlasti. Oblačim svu opremu Božju da se mognemo oduprijeti lukavstvima đavlovim. Čvrsto stojeći opasujemo bedra istinom, oblačimo oklop pravednosti. Uzimamo veliki štit vjere, njime ćemo moći ugasiti ognjene strijele Zloga. Uzimamo kacigu spasenja i mač duha, to jest riječ Božju. (Ef 6,10-17).

Advertisements

Zazivamo na sebe i našu zajednicu zaštitu Krvi Kristove, svih svetaca i anđela Božjih. Neka svjetlo Bezgrješnog Srca Marijina dopire do nas, zaštiti nas i rasvijetli nam put. 

U Ime Isusa Krista raspetoga, umrloga i uskrsloga, u zajedništvu sa svima svetima i anđelima Božjim, vežemo sve zle duhove zraka, atmosfere, vode, vatre, vjetra, zemlje, podzemlja i onoga svijeta. Zazivamo Isusovu Krv da zaštiti zrak, atmosferu, vodu, vatru, vjetar, zemlju i njezine plodove oko nas, podzemlje i onaj svijet.

U Ime Isusovo, s povjerenjem u Oca nebeskoga krvlju Isusa Krista i Silom Duha Svetoga, u zajedništvu sa svima svetima i anđelima Božjim, raskidamo, lomimo i poništavamo sve sotonske utjecaje, pečate, laži, uroke, zlo oko i prokletstva.

U Ime Isusovo, vežemo sve duhove okultizma, grijeha, trauma, grešnog naslijeđa, ljubomore, zavisti, osvete i nepraštanja.

 

U Ime Isusovo, presijecamo dvosjeklim mačem Duha Svetoga, sve blokade i zapreke koje se nalaze između nas i našeg trojedinog Boga: Oca, Sina i Duha Svetoga, te se potpuno posvećujemo Bezgrješnom Srcu Marijinu. Amen. (3x)

 

Sv Mihaele Arkanđele, ustani protiv svih zloduha koji su došli protiv nas i našeg zajedništva, te poništi sva zlodušna djelovanja u našim životima. Postavi križ Isusa Krista između svih prisutnih i članova naše obitelji. Krvlju Isusa Krista poništi sve štetne veze i navezanosti.  I neka predragocjena Isusova Krv, pročisti sve naše međusobne povezanosti.

 

U Ime Isusa Krista i po zaslugama Njegove predragocjene Krvi, kršimo i poništavamo: svako prokletstvo, vračariju, pečat, urok, zapis, čaranje, bajanje, vezu, varku, zamku, laž, kamen spoticanja, zapreku, prijevaru, smućenost uma ili odvraćanje pozornosti, duhovno ropstvo, utjecaj ili nalog; kao i bilo koju bolest tijela, duše, uma ili duha, bačenu na nas, na ovo mjesto, na članove naših obitelji, zajednicu, prebivališta, imovinu, i izvore opskrbe, na bilo koju spomenutu osobu, mjesto ili stvar, po bilo kojem sredstvu ili po našim vlastitim ili obiteljskim pogreškama i grijesima. (3x)

 

U Ime Boga Oca, pečatimo Krvlju Isusa Krista sebe, sve članove naših obitelji, zajednicu, prebivališta, imovinu i izvore opskrbe.

U Ime Boga Sina, pečatimo  Krvlju Isusa Krista sebe, sve članove naših obitelji, zajednicu, prebivališta, imovinu i izvore opskrbe. 

U Ime Boga Duha Svetoga, pečatimo Krvlju Isusa Krista sebe, sve članove naših obitelji, zajednicu, prebivališta, imovinu i izvore opskrbe.

 

Gospodine Isuse, molim te da blagosloviš svakog člana ove zajednice. Predajemo ti svu vlast da ostvariš sve što je u Tvojoj svetoj volji za svakoga od nas i za našu zajednicu.

O Marijo Bezgrješna, odjeni nas u svjetlo, snagu i moć svoje vjere, ljubavi, čistoće i poniznosti.

Oče, molimo Te da pošalješ anđele i svete koji će nas braniti i pomagati nam u životu da hrabro nasljedujemo Isusa Krista. Sakrij nas u svojoj ruci i učini potpuno nevidljivim i neozljedivim pred svim našim vidljivim i nevidljivim neprijateljima.

Hvala Ti, Gospodine Isuse, što si naš Otkupitelj i Posvetitelj, naš Ljubitelj i Učitelj, Naš Iscjelitelj i Osloboditelj. Predajemo se službi Tvojega Svetoga Duha da Ti vodiš naše duše putem ljubavi.

Želimo ljubiti svoje neprijatelje, kao što si ih ti ljubio i činiti dobro svojim mrziteljima, kao što si ti činio. Stoga, po tvojoj Riječi, blagoslivljamo one koji nas proklinju, molimo za one koji nas zlostavljaju i opraštamo svima koji su nas povrijedili.

        

A Bog mira, koji po krvi vječnoga Saveza, od mrtvih izvede velikoga Pastira ovaca, Gospodina našega Isusa, Osposobio nas za svako dobro djelo da vršimo volju njegovu, činio u nama što je njemu milo, po Isusu Kristu, kome slava u vijeke vjekova. Amen. (Heb 13,20-21)

 

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu…  


Podijelite ovo s prijateljima!