.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

.

Molitva prije svete Mise

Vječni Oče, ujedinjujem se s nakanama i osjećajima naše žalosne Gospe na Kalvariji, i prikazujem Ti žrtvu kojom je Tvoj ljubljeni Sin prinio sama sebe na Križu, a koju On sada obnavlja na ovome svetom Oltaru

Prikazujem Ti je u ime svega čovječanstva, zajedno s Misama koje se sada prikazuju, i koje će danas biti prikazane po svemu svijetu: da Ti se poklonim i podam čast koja Ti pripada, ispovijedajući Tvoju vrhovnu vlast nad svime, kao i potpunu ovisnost svega o Tebi, koji si naša jedina i konačna svrha; da Ti zahvalim za nebrojena dobročinstva koja smo primili; da umilostivim Tvoju pravednost, koja se na nas obara zbog premnogih grijeha, i da učinim zadovoljštinu za njih; da izmolim milost i milosrđe za sebe, za Tvoju Crkvu, za sve tugujuće i ožalošćene, za bijedne grješnike, za one kojima sam obećao svoju molitvu, za cijeli svijet, te za svete duše u čistilištu. Amen.

Čin vjere

Advertisements

Čvrsto vjerujem, Isuse, Bože moj, da si Ti uistinu prisutan u Presvetome Oltarskom Sakramentu. Vjerujem da je u njemu stvarno i bitno sadržano Tvoje Tijelo i Krv, Tvoja duša i božanstvo. Ispovijedam ove istine; vjerujem u ova čuda; klanjam se Sili koja ih je učinila, istoj onoj Sili koja je rekla: »Neka bude svjetlo«, i svjetlo postade. Zaista, Ti si Bog skriven, Spasitelj. Amen.

Čin ufanja

Budući da se Ti dostojiš doći i boraviti u meni, Otkupitelju moj, što li sve mogu očekivati od Tvoje dobrote! Stoga stupam pred Tebe sa živim pouzdanjem koje nadahnjuje Tvoja bezgranična dobrota. Ne samo da poznaješ sve moje nevolje, nego si spreman i moćan olakšati ih. Ti me nisi samo pozvao, nego si mi i obećao pomoć svoje milosti. Amen.

Čin ljubavi

O Bože, koji si Ljubav! Evo, onaj tko je u ljubavi, taj prebiva u Tebi. želim Te primiti u ovome Sakramentu, kako bih mogao biti snažnije sjedinjen s Tobom vezom ljubavi. Tko da me rastavi od ljubavi Krista, Spasitelja mojega? O, neka me niti život niti smrt, nikakva nevolja ili sreća, niti ikoji stvor ne odijeli od Tebe!

Čin skrušenosti

O Bože moj, svim se srcem kajem što sam uvrijedio Tebe, i mrzim sve svoje grijehe, jer se pla{im gubitka raja i paklenih muka, ali prije svega jer grijeh vrijeđa Tebe, Bože moj, koji si sama dobrota i koji zavrjeđuješ svu moju ljubav. čvrsto odlučujem, uz pomoć Tvoje milosti, ispovjediti svoje grijehe, izvršiti pokoru i popraviti svoj život. Amen.

.


Podijelite ovo s prijateljima!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*