.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

molitva 3Stavljam se u prisutnost Isusa Krista i podlažem se njegovoj vlasti. Oblačim svu opremu Božju da se mognem oduprijeti lukavstvima đavlovim! Čvrsto stojeći opasujem bedra istinom, oblačim oklop pravednosti. Uzimam veliki štit vjere, njime ću moći ugastiti ognjene strijele zloga. Uzimam kacigu spasenja i mač duha, tj. riječ Božju.

U ime Isusa Krista i u ime Blažene Djevice Marije, uzimam autoritet zrelog muškarca (žene) kojeg mi je Bog darovao.
U Isusovo moćno i sveto ime, izjavljujem da su moje tijelo i duša slobodni od svake ovisnosti o bilo kojoj osobi.
Po Marijinim prečistim rukama predajem svoje tijelo i dušu Isusu Kristu svome Gospodaru.
Izjavljujem da svojevoljno i slobodno prijanjam uz Isusa Krista kako bih s njim postao jedno u duhu.

 

Sveti Mihaele Arkanđele, sada presjeci dvosjeklim mačem Duha Svetoga, sve tjelesne, duhovne i mentalne neurednosti između mene i svih osoba s kojima sam dolazio u grešne odnose… Presjeci svaku neurednu vezu, duhovnu, intimnu i rodbinsku.

 

Zazivam na sebe zaštitu Krvi Kristove, i u Isusovo ime vežem sve duhove bludnosti, preljuba, pornografije i svake nečistoće.

Advertisements

U Isusovo moćno i sveto Ime, naređujem svim duhovima da odstupe od mene i odu Isusu Kristu pod noge, te mu se poklone i nikada se više ne vrate.

 

I Ime Isusa Krista, silom Duha Svetoga i čistoćom Presvete Bogorodice, poništavam sve fizičke, psihičke i duhovne grešne veze, koje su nastale između mene i drugih osoba, s kojima sam dolazio u neuredne veze. Napose lomim i poništavam sve spolno-duhovne veze i neuredne veze u svom životu.

 

Sada blagoslivljam svaku osobu koja je bila sa mnom u doticaju.(spomenuti ime.. ja te blagoslivljam u Ime Osa i Sina i Duha Svetoga)

U Isusovo moćno i Sveto Ime, neka budu oprani Krvlju Kristovom, svi koji su sa mnom bili u grešnim vezama.

Prečista Djevice Marijo, stavi me pod svoj plašt čistoće i ne dopusti da me ikakva nečista sila okruži. U Isusovo Ime, proglašavam ništavnim i nevažećim sve svoje grešne veze. Krvi Kristova, operi me i otkupi od grijeha svakoga. Amen.
Slava Ocu i Sinu…

 

O, Isuse oprosti mi što sam vrijeđao Tvoje božanske oči i oči Tvoje Majke koje su me milosno gledaledok sam se valjao u grijesima pred licem čitavoga neba. Oprosti mi, Isuse, molim te.

Duše Sveti, probudi sada u mome srcu onaj strah Božji koji mi je toliko potreban za spasenje kroz istinsko kajanje.Daj mi dar strahopoštovanja i velike pobožnosti da mogu oplakati svoje grijehe i sa strahom Božjim ući u novi život čistoće, milosti i svetosti. Amen.  Slava Ocu i Sinu…

 

Krvi Kristova, očisti moju savjest od otupjelosti i nesposobnosti kajanja, kako bi se i u meni probudio onaj sveti žar revnosti i kajanja iz ljubavi prema Bogu. Amen. Slava Ocu i Sinu….

 

Od sada želim raditi za Boga i prinositi sebe i sva svoja dijela kao zadovoljštinu za moje grijehe i grijehe cijeloga svijeta. Prečista Djevice Marijo, udijeli mi milost čistoće kako bih postao slobodan od svakoga kompromisa s grijehom nečistoće i razdora u sebi.  Duše Sveti koji obnavljaš svaki stvor, obnovi me, rodi nanovo i očisti, na slavu Boga Oca. Amen. Slava Ocu i Sinu….

 

Gospodine Isuse, ispuni sada svaku dušu svojim milosnim darom Duha Svetoga, da svi mognemo u praštanju i slobodi, živjeti kao djeca jednoga Oca. Amen. Slava Ocu i Sinu…

 

Otvaram svoju dušu djelovanju Duha Svetoga i neka mene, i sve ostale za koje molim, On u potpunosti ispuni i vodi: O dođi Stvorče Duše Svet….

(moliti himan Duhu Svetom ili spontano moliti za ispunjenje Duhom Svetim)

 


Podijelite ovo s prijateljima!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*