.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

marijina legija udrugaMarijina legija udruga Marijina legija je pokret laika koji djeluje unutar Crkve. To je laička katolička organizacija raširena po cijelome svijetu, a djeluje i u BiH. Osnovana je u irskom glavnom gradu Dablinu, 7. rujna 1921. godine. Osnivač je Marijine legije Frank Duff (1889-1980.). Danas Marijina legija djeluje u 170 zemalja, u 2000 biskupija i ima oko 12 milijuna djelatnih i pomoćnih članova. 

Organizacijska struktura Marijine legije je sljedeća:

Prezidij je osnovna skupina; broji 4 do 15 legionara; djeluje pri župi ili samostanu.
Kurija se osniva tamo gdje postoje najmanje tri prezidija; djeluje pri biskupiji.
Komicij je kurija koja ima sebi pridruženu jednu ili više drugih kurija; djeluje pri biskupiji ili nadbiskupiji.
Regija se osniva tamo gdje postoji više komicija, ali ne tako velik broj komicija da bi se trebao osnovati senat.
Senat je upravno vijeće za više regija.
Koncilij je najviše upravno Vijeće Marijine legije; nalazi se u Dablinu.
Cilj Marijine legije je slaviti Boga svetošću njezinih članova koja se razvija molitvenim i djelatnim apostolskim radom u suradnji s crkvenom hijerarhijom.

Neposredni je cilj Marijine legije je da ljudima naviješta evanđelje.

Advertisements

Marijina legija mjesnom biskupu i župniku stoji na raspolaganju za svaki oblik društvene službe i katoličke akcije koje bi ti prestavnici crkvenih vlasti mogli smatrati prikladnima za legionare i korisnima za dobrobit crkve. Ako to ne odobri župnik ili ordinarij legionari nikada neće sudjelovati u nekoj od tih službi u župi.

Najčešći načini djelovanaj Marijinih legionara su sljedeći:

· kućni posjeti obiteljima, bolesnim, starim i osamljenim osobama

· posjeti bolnicama, mirovinskim domovima, zatvorima

· priprava bolesnika za primanje svetih sakra­menata i dolazak svećenika

· rad s djecom i mladima (podučavanje kateki­zma, vođenje bratovština i klubova, itd.)

· briga za strance i izbjeglice

· apostolat među osobama na rubu društva (ovisnicima, prostitutkama, beskućnicima)

· širenje katoličke literature

· organiziranje molitvenih skupina, bratovština i patricija – skupina za proučavanje katoličke vjere

Članovi Marijine legije su djelatni i pomoćni članovi.

Djelatni legionari mole svakodnevno Catenu Legionis koja se sastoji u osnovi od Magnificata. Jednom tjedno dolaze na sastanak prezidije ( traje 1,5 sat) . Sastanci se sastoje od molitve svete krunice i legijskih molitava, duhovnog čitanja, duhovnikovog nagovora te izvješća članova o učinjenom apostolatu (dušobrižničkom zaduže­nju). Jednom tjedno obavljaju apostolat koji je zadan na prethoddnom sastanku prezidija (traje 1,5 sat)

Pomoćni članovi su vjernici koji se žele pri­ključiti Legiji preuzimajući molitvenu službu u njezino ime. Pomoćni članovi ne dolaze na tjedne prezidijske sastanke i ne do­bivaju radna zaduženja, već imaju obvezu da svaki dan mole sv. krunicu i legijske molitve. Pomoćni članovi važni su za izgradnju i djelo­vanje Marijine legije isto tako kao i djelatni čla­novi te mogu nazočiti svim legijskim svečanostima i godišnjim duhovnim vježbama. Pomoćnim članom postaje se prijavom pri nekom od legijskih prezidija.

Marijina Legija je u Republici Hrvatskoj osnovana 1956. godine, ali se snažnije počela razvijati od 1990. godine

Regiji Zagreb su pridružene Kurije Ljubljana i Sarajevo. Kurija Sarajevo je , po odobrenju Uzoritog Vinka kardinala Puljića, osnovana 21.srpnja. 2007. ima tri prezidija u Sarajevu, dva prezidija u Žepču, kao jedan Prezidij u Vidovicama (pokraj Orašja). Prva dva prezidija su osnovana u dvije župe u Sarajevu, u Župi Presvetog Trojstva i Župi sv. Ignacija,, 10. listppada 2005. godine.

Papa Pio XI. još 16.rujan 1933. god. „podjeljuje svoj blagoslov tom lijepom i svetom djelu- Marijinoj legiji“

Papa Pio XII. 22.srpnja 1953. godine u pismu Franku Duff-u upućuje „pozdrave i poruku ohrabrenja“.

Papa Ivan Pavao II. 30 .listopada 1982. godine prima talijanske legionare i pri tome u nagovoru kaže „ Vi ste pokret laika kojima je vjera nadahnuće za život i koji teže tomu da dosegnu osobnu svetost…. Vaš istinski poziv kao laika – poziv da budete kvasac u Božijem narodu, kršćansko nadahnuće u suvremenom svijetu most između svećenika i ljudi – duboko je crkven…. Vaša je duhovnost marijanska u najboljem značenju te riječi, zato se način dosezanja te duhovnosti, kao i vaš apostolat , temelje na djelatnom načinu sjedinjenja s Marijom, na istini da djevica Marija blisko sudjeluje u planu spasenja…Drugim rječima, vaša je nakana da s Marijinim duhom i njezinom revnošću budete na pomoć ljudima jer u njima vidite Krista…..“

Adrese župa u BiH u kojima postoje prezidiji Marijine legije:

Župa sv. Ignacija, Hercegovačka 1b (Grbavica)-Prezidij”Gospa od puta”

Župa Presvetog Trojstva, Zmaja od Bosne 86 (Novo Sarajevo)-Prezidij”Kraljica obitelji”

Franjevački samostan sv. Ante Padovanskoga Bistrik-Prezidij”Kraljica mira”

Župa Sv.Antun Padovanski-111.Brigade HVO-a b.b.-Žepče-Prezidij”Zvijezda jutarnja”

Žepče-Prezidij ” Zvijezda mora”-mladi

Vidovice-Sveti Vid, Prezidij “Majka brze pomoći”

Autor teksta: Ankica Tomić

 

Izvor: vrbosanska-nadbiskupija.com


Podijelite ovo s prijateljima!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*