.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

Križni put

Uvod

Svemogući, vječni Bože! Ja, tvoje slabo stvorenje, klanjam ti se, vjerujem u te, ufam se u te i ljubim te iznad svega. Kajem se iz svega srca što sam tebe, jedino i najveće dobro svoje, vrijeđao; obećavam da te ubuduće ne ću vrijeđati, pogotovo smrtnim grijehom. S ovakvom odlukom polazim, slijedeći svoga Spasitelja Isusa Krista, Sina tvoga, u pratnji ožalošćene njegove Majke Marije i svoga anđela čuvara, obaviti ovaj Put križa na tvoju slavu, na svoju korist i spasenje, za uzvišenje svete Crkve katoličke, nestanak nevjere i krivovjerja te da primim oprost što ga daje sveta Crkva.

Rascviljena Majka staše,
Pokraj križa uzdisaše,
Videć Sina propeta.
Sveta Majko, men’ usliši,
u srce mi ran’ upiši
Spasitelja Isusa.

Advertisements

 I. STAJALIŠTE: Isusa osuđuju na smrt

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Tebe.
O. Jer si po svojem svetom Križu svijet otkupio.

Moj Isuse, zbog one nepravedne osude kojom te Pilat osudi na smrt, koju sam i ja toliko puta svojim grijesima potpisao, oslobodi me od vječne osude koju sam toliko puta zaslužio. Amen.

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj se nama! 

Čije srce ucviljeno,
Vele gorko izmučeno,
Žalost ko mač prostrijeli.

Sveta Majko, men’ usliši,
u srce mi ran’ upiši
Spasitelja Isusa.

2. STAJALIŠTE: - Isus nosi svoj teški križ

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Tebe.
O. Jer si po svojem svetom Križu svijet otkupio.

Moj Isuse, ti si uzeo na svoja izranjena ramena teški križ koji sam ti i ja pripravio svojim grijesima: daj da spoznam njihovu težinu i da ih oplakujem dokle budem živio. Amen.
Zdravo, Marijo….

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj se nama!  

O koliko rascviljena
Bi Djevica preblažena,
Majka Jednorođenog.

Sveta Majko, men’ usliši,
u srce mi ran’ upiši
Spasitelja Isusa.

3. STAJALIŠTE: - Isus pada prvi put pod križem

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Tebe.
O. Jer si po svojem svetom Križu svijet otkupio.

Mnogi i teški moji grijesi učinili su, Isuse moj, da si pao pod križem! Mrzim svoje grijehe i opačine, molim oproštenje i obećavam da te, uz pomoć tvoje svete milosti, ne ću nikada vrijeđati. Amen.
Slava Ocu…

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj se nama!  

Koja gorko žalovaše,
Blaga Majka, dok gledaše
Muke Sina premilog.

Sveta Majko, men’ usliši,
u srce mi ran’ upiši
Spasitelja Isusa.

4. STAJALIŠTE: - Isus susreće svoju žalosnu majku

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Tebe.
O. Jer si po svojem svetom Križu svijet otkupio.

Strpljivi moj Isuse, ožalošćena Majko moja Marijo, ako sam dosada svojim grijesima bio uzrokom vaših žalosti, okrijepljen Božjom milosti ne ću vas više vrijeđati. Tvoja strpljivost, Isuse moj, i patnje tvoje Majke neka mi budu u misli i riječi, u duši i srcu dokle god budem živio. Amen. Oče naš…,

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj se nama! 

Ah! tko ne bi proplakao
Kad bi Majku ugledao
U tolikoj žalosti?

Sveta Majko, men’ usliši,
u srce mi ran’ upiši
Spasitelja Isusa.

5. STAJALIŠTE: - Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Tebe.
O. Jer si po svojem svetom Križu svijet otkupio.

Sretni Šimune, ti si pomogao svom izmorenom Spasitelju nositi križ. I ja ću biti sretan, Isuse moj, ako ti pomognem nositi križ podnoseći strpljivo nevolje, bolesti i druge teškoće u ovoj dolini suza, ali ti mi udijeli svoju milost. Amen. Zdravo, Marijo…,

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj se nama! 

Tko bi mogo bez žalosti
Gledat Majku u gorkosti,
Muke s’ Sinom trpjeti!

Sveta Majko, men’ usliši,
u srce mi ran’ upiši
Spasitelja Isusa.

6. STAJALIŠTE: - Veronika pruža Isusu rubac da otare lice

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Tebe.
O. Jer si svojim svetim Križem svijet otkupio.

Moj predobri Isuse, na krpi koju ti je pružila Veronika ti si ostavio ubilježeno sveto svoje lice onakvo kakvo je bilo onoga časa: krvavo i popljuvano. Upečati u moje srce i moju dušu svetu svoju muku da bih je uvijek promišljao dokle god budem živio. Amen. Slava Ocu…

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj se nama! 

Radi grijeha puka svoga
Vid’ Isusa premiloga
Mukam’, bičim’ podložna.

Sveta Majko, men’ usliši,
u srce mi ran’ upiši
Spasitelja Isusa.

7. STAJALIŠTE:  - Isus pada drugi put pod križem

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Tebe.
O. Jer si po svojem svetom Križu svijet otkupio.

Česti i teški moji grijesi učinili su da si drugi put pao pod težinom križa, premili moj Isuse. Pomozi mi da živim onako kako te ne ću više vrijeđati niti se na stare grijehe vraćati. Amen. Oče naš…,

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj se nama!  

Gledaj Sina preljubljena,
Umirući zapuštena
Dok duh sveti izdahnu.

Sveta Majko, men’ usliši,
u srce mi ran’ upiši
Spasitelja Isusa.

8. STAJALIŠTE: Isus tješi rasplakane žene

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Tebe.
O. Jer si po svojem svetom Križu svijet otkupio.

Isuse moj, koji si tješio rasplakane jeruzalemske žene kad su te žalile gledajući tvoje teške muke, utješi moju dušu na času smrti. Daj mi svoju milost da oplakujem svoje grijehe i da ti do smrti vjerno služim. Amen. Zdravo, Marijo…,

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj se nama! 

Čin’ da plamen srca moga
Ljub’ Isusa, Sina tvoga,
Da mu budem ugodan.

Sveta Majko, men’ usliši,
u srce mi ran’ upiši
Spasitelja Isusa.

9. STAJALIŠTE: - Isus pada treći put pod križem

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Tebe.
O. Jer si po svojem svetom Križu svijet otkupio.

Zbog onih teških muka i povrjeda rana što si ih, mili Isuse, imao kad si pao treći put pod križem, ne dopusti da zbog svoje slabosti opet padnem u grijehe. Ti me pomozi i okrijepi, moj dobri Isuse. Amen. Slava Ocu…

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj se nama!  

Tvoga Sina izranjena,
Za me gorko izmučena,
Muke sa mnom razdijeli.

Sveta Majko, men’ usliši,
u srce mi ran’ upiši
Spasitelja Isusa.

10. STAJALIŠTE: Isus svučen i žuči napojen

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Tebe.
O. Jer si po svojem svetom Križu svijet otkupio.

Dobri Isuse, ti si bio svučen – ostao bez odjeće – i žuči napojen. Udalji od mene zle želje i uživanja što ih nudi svijet da dragovoljno podnesem svu gorčinu života i mrzim sve što je grješno. Amen. Oče naš…

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj se nama! 

Čin’ da s tobom gorko cvilim
Za Isusom dragim, milim
Dokle budem živio.

Sveta Majko, men’ usliši,
u srce mi ran’ upiši
Spasitelja Isusa.

11 STAJALIŠTE: - Isusa raspeše na križ

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Tebe.
O. Jer si po svojem svetom Križu svijet otkupio.

Zbog onih teških muka koje si trpio, preslatki Spasitelju, kad su te raspeli na križ i oštrim čavlima prikovali ti ruke i noge, daruj mi milost da i ja uvijek razapinjem svoje tijelo pokorom i mrtvljenjem. Amen. Zdravo, Marijo…,

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj se nama!  

O preslavna svih djevica,
Gorke suze tvoga lica
Nek me čine plakati.

Sveta Majko, men’ usliši,
u srce mi ran’ upiši
Spasitelja Isusa.

12. STAJALIŠTE: Isus raspet umire na križu

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Tebe.
O. Jer si po svojem svetom Križu svijet otkupio.

Dobri Isuse, ti si raspet na križu, nakon tri sata gorke muke, umro da otkupiš mene. Daruj mi milost da te nikada ne uvrijedim svojim grijesima; daj da činim pokoru i umrem sveto. Sveti tvoj križ i muka neka mi budu uvijek u srcu i u duši. Amen. Slava Ocu…

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj se nama! 

Čin’ me ranam’ izraniti,
Čini križem opojiti,
Još i krvlju Sinovom!

Sveta Majko, men’ usliši,
u srce mi ran’ upiši
Spasitelja Isusa.

13. STAJALIŠTE: - Isus skinut s križa i predan Majci u krilo

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Tebe.
O. Jer si po svojem svetom Križu svijet otkupio.

Marijo, ucviljena Majko! Kolika je tuga obuzela tvoje blago Srce kad si primila u krilo svoga mrtvog Sina. Izmoli mi tu milost, draga Majko, da uvijek mrzim grijehe: uzrok njegove muke i smrti. Amen. Oče naš…,

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj se nama! 

Da ne budem ognjem spaljen,
Već po tebi, Djevo, branjen
Na dan suda strašnoga.

Sveta Majko, men’ usliši,
u srce mi ran’ upiši
Spasitelja Isusa.

14. STAJALIŠTE: - Isusa polažu u grob

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Tebe.
O. Jer si po svojem svetom Križu svijet otkupio.

Moj Isuse, neka u meni umre svako zlo i iščeznu sve opake želje dokle god budem živio. Daj da živim sveto radi tebe, Boga svoga, i po tebi dođem u raj, da te uživam po sve vijeke vjekova. Amen. Zdravo, Marijo…,

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj se nama! 

Kada umre tijelo moje,
Onda duša slave tvoje,
Nek s’ napoji zauvijek!

Sveta Majko, men’ usliši,
u srce mi ran’ upiši
Spasitelja Isusa.

Zahvalna molitva

Svemogući i predobri Bože! Iz svega ti srca zahvaljujem za sve darove i dobročinstva, osobito za milost što si mi dao obaviti ovaj Put križa. Ponovno ti prikazujem ovu pobožnost za sve one potrebe za koje sam na početku odlučio moliti. Usliši, dobri Oče, moje molitve! Ojačaj me svojom milosti da te nikada više ne uvrijedim, nego da uvijek tvoju svetu volju vršim. Hvala ti, Isuse, što sam mogao razmatrati tvoju gorku muku i smrt. Prikazujem ti ovu pobožnost na čast i slavu tvoje gorke muke i smrti, da dobijem oproštenje zasluženih kazna. Molim te, propeti Isuse, daj da mi bude na spas sveta tvoja Krv, koju si za me prolio. Amen.


Podijelite ovo s prijateljima!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*