.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

U Nicejsko-carigradskom vjerovanju ispovijedamo vjeru u Duha Svetoga ovim riječima: „ I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca; koji izlazi od Oca i Sina. Koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi; koji je govorio po prorocima.“

Duh Sveti je treća božanska osoba, Bog (= Gospodin) koji oduvijek izlazi od Oca i Sina. Pripada mu ista božanska čast i slava, kao Ocu i Sinu. Zadaća mu je da stvara život (= životvorac). Pri stvaranju svijeta, lebdio je nad vodama i kaotičnu materiju preoblikovao u uređeni svemir (kozmos). Prisutan je kod stvaranja najuzvišenijeg Božjeg stvorenja – čovjeka. Prenosi Božje poruke izraelskom narodu preko proroka. Na poseban je način prisutan u životu i djelovanju Isusa iz Nazareta, koji se i zove Krist, Mesija, Pomazanik (Duhom Sv.). Aktivno je prisutan i u stvaranju i izgradnji novog Božjeg naroda – Crkve. I danas silazi na sve kršćane (pomazanike), koji vjeruju i primaju ga po sakramentima Crkve, dijeleći im svoje redovite i izvanredne darove.

Bog je govorio starozavjetnim ocima po prorocima, a u novozavjetno vrijeme progovori nama u Sinu (Usp. Heb 1, 1-2). A nakon Sinova uzašašća Ocu, na Pedesetnicu Duh Sveti silazi s darovima na sve Isusove učenike, čime se ispunjava Joelovo proroštvo da će Bog izliti svoga Duha na svakog čovjeka i da će proricati sinovi i kćeri, da će mladići gledati viđenja, da će starci imati snove, da će čak i  sluge i sluškinje biti pomazani Duhom (Usp. Dj 2, 16-18). Na blagdan Duhova rađa se Crkva. Po Petrovoj nadahnutoj propovijedi 3 tisuće novih članova povjerovalo je u navještaj Evanđelja i primilo krštenje. Blagdan Duhova nastavlja se kroz povijest Crkve jačom ili slabijim snagom.

I danas ljudi otvaraju svoje srce Gospodinu (obraćenjem) i primaju njegovu Riječ (vjerom) i postaju živi udovi Tijela Kristova (krštenjem, potvrdom i pričešću). Kršćani (pomazanici), poput Krista (Pomazanika), primaju sedam darova Duha Svetoga za osobnu izgradnju: mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnost, strah Božji (Usp. KKC 1845). Duh Sveti daje i izvanredne darove – karizme – pojedincima radi izgradnje Crkve. Apostol Pavao nabraja ove karizme: riječ mudrosti, riječ spoznanja, vjera, dari liječenja, čudotvorstva, prorokovanja, razlučivanje duhova, različiti jezici, tumačenje jezika (Usp. 1Kor 12,8-11). Darovi Duha Svetoga s vremenom donose i svoje plodove: ljubav, radost, mir, strpljivost, velikodušnost, uslužnost, dobrota, krotkost, vjernost, blagost, uzdržljivost i čistoća (Usp. KKC 1832).

Advertisements

 

  Za Rastimo u Gospodinu fra Josip Ikić

Podijelite ovo s prijateljima!