.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

 

Čovjek kao razumno biće stječe različita znanja o sebi, svijetui Bogu zahvaljujući obrazovanju i osobnom iskustvu. Znanje je moć. Kao i sve ljudsko, i znanje se može upotrijebiti u ne/sebične svrhe ili zloupotrijebit. Svojom voljom odlučujemo kako ćemo koristiti znanje.

Osim znanja koje stječemo svojim razumom i „srcem“,  postoji i znanje koje nam daruje Duh Sveti: to znanje nadilazi naš um. Ono je dar onima koji traže od Gospodina.

Sveznajući Bog želi komunicirati s čovjekom. Bog nam „govori“ preko stvorenog svijetai preko Objave (Sv. pisma). Mi kršćani držimo da je Objava, koja je dosegla vrhunac u Isusu, završena smrću posljednjeg apostola. Međutim, Duh Sveti neprestano uvodi kršćane u dublju spoznaju Istine kroz studij i molitvu. Tako Duh daruje pojedincima posebne spoznaje i znanje preko nadahnuća i privatnih objava. Te privatne objave, iako nisu nužne za spasenje, korisne su za produbljivanje i osvježenje vjere. Zadaća crkvenog Učiteljstva jest da provjerava,  odobrava ili odbacuje te objave. Kroz povijest Crkve mnogi su kršćani dobivali razne duhovne uvide, spoznaje i znanja od Duha Svetoga za osobnu duhovnu izgradnju, ali i za pomoć drugima.

U ovoj Svetoj godini milosrđa korisno je spomenuti objave o Božjem milosrđu koje je primila  sv. FaustinaKowalska (1905-1938). Skoro zaboravljena evanđeoska tema o milosrđu u suvremenoj teologiji, postaje – zahvaljujući i objavama ove poljske mističarke – temeljna tema za ljude 21. stoljeća koji vape za milosrđem (Usp. Walter Kasper, Milosrđe). Čitajući njezin Dnevnik možemo produbiti i ojačati svoju vjeru.

Advertisements

Duh Sveti pritječe u pomoć i nama u našim slabostima, ukoliko smo povezani s Njim kroz molitvu, Riječ, sakramente i djela ljubavi. Kad smo u velikim teškoćama, dobro nam dođe svaka riječ razumijevanja i ohrabrenja od naših bližnjih. Tada nam je još potrebnija spoznaja ili znanje da je Bog uz nas i da daje smisao našim patnjama. Ljudi mogu razumjeti našu patnju, ali samo Bog daje smisao našoj patnji.

Po daru spoznaje ili znanja (koji mogu doći i preko snova, vizija ili proroštva) Duh Sveti često želi zaštititi nas i naše bližnje od Zloga i njegovih zamki.

Dar znanja i spoznaje pomaže nam za osobni rast u vjeri, nadi i ljubavi, a također nas osposobljava da, kao duhovne vođe,  pomažemo i drugima na njihovom duhovnom hodu.

Svi smo, naime, na putu prema (idealnom) cilju: da budemo milosrdni i savršeni kao što je milosrdan i savršen Otac naš nebeski.  Bez pomoći Duha Svetoga i njegovih darova ne možemo napredovati na putu svetosti.

Za Rastimo u Gospodinu: fra Josip Ikić

 


Podijelite ovo s prijateljima!