.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

Opće je ljudsko iskustvo da dobar savjet zlata vrijedi. Mudri su nam savjeti uvijekpotrebni, a posebno u osjetljivim trenucima života. Kao vjernici savjete tražimo i od samoga Boga, poput starozavjetnih sudaca,kraljeva i vjernika. Oni su često tražili savjet od Boga preko proroka ili u osobnoj molitvi. Kad je došla „punina vremena“, Bog nam je progovorio po svome Sinu, koga je Izaija najavio i nazvao savjetnik divni (usp. Iz 9,5). Isus je prošao ovom zemljom čineći dobro i pozivajući nas na obraćenje i vjeru, nadu i ljubav. I nakon uzašašća, Krist nastavlja dijeliti svoje darove po Duhu Svetom. Kao što Isus nikome nije nametao spasenje, tako ni Duh Sveti ne dijeli svoje darovena silu.Kao i ostali darovi, i dar savjet daje se samo onima koji ga traže u slobodi i poniznosti.

„Savjet je dakle dar Duha Svetoga koji osposobljava našu savjest da odlučuje u zajedništvu s Bogom, prema Isusovoj logici i njegovu Evanđelju. Duh Sveti tako potiče naš unutarnji i pozitivni rast; čini da rastemo u zajedništvu i pomaže nam da ne padnemo pod utjecaj egoizma i vlastitoga gledanja na stvari; tako nam Duh Sveti pomaže rasti i živjeti u zajednici …“ (papa Franjo).

Svojim darom savjeta Duh Sveti usmjerava naše misli, osjećaje i nakane da budu u skladu s Božjom voljom. Također nam pomaže da svoj nutarnji pogled usmjerimo na Krista, koji je za nas mjerilo ponašanja prema Bogu, ljudima i svijetu. Po molitvi i razmatranju Riječi, ulazimo u intimni odnos s Bogom i polako napuštamo svoju logiku sebičnosti i prihvaćamo logiku ljubavi. Zreli vjernik ne moli da Bog ispunjava njegovu volju nego, poput sv. Franje, traži od Boga savjet: Gospodine, što želiš da učinim?

Ustrajna molitva nam pomaže da se sve više usklađujemo s Očevom voljom i da nas ispunja sila Duha Svetoga. Tek tada ove Isusove riječi postaju stvarnost: „ Kad vas predadu, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti. Dat će vam se u onaj čas što ćete govoriti. Ta ne govorite to vi, nego Duh Oca vašega govori u vama!“ (Mt 10,19-20).

Advertisements

Dar savjeta je koristan i za cijelu kršćansku zajednicu. Gospodin nam ne govori samo u intimnosti srca nego i preko riječi i djela naših bližnjih. Kršćani obdareni darom savjeta mogu nam pomoći da dobijemo nutarnje prosvjetljenje i upoznamo Božju volju u najosjetljivijim i najvažnijim trenucima našega života.

Zato zajedno sa psalmistom molimo i blagoslivljamo Gospodina koji nas savjetuje, te  nam i noću srce opominje. Neka Gospodin uvijek bude pred našim očima pa nećemo posrnuti (usp. Ps 16,7-8).

 

Za Rastimo u Gospodinu: fra Josip Ikić

 

 

 

 

 


Podijelite ovo s prijateljima!