.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

 

 Prije tjedan dana u Livnu u kongresnoj dvorani Hotela Park tražila se stolica više. Naime te subote 20. siječnja 2018. u Livnu je gostovao čovjek nevjerojatne duhovne snage, poduzetnik, laik, gosp. Mijo Barada. Svi koji su došli na ovaj susret s Mijom Baradom uistinu mogu biti radosni, jer ovakvi susreti mijenjaju živote. Mijo je pričao o svom životu, kako je vjerom i molitvom pobjedio sve životne oluje koje su se nadvile nad njega i njegovu obitelj i kako ni u jednom trenutku nije posumnjao u Božju riječ i obećanje, da će Bog onima koji ga ljube i onima koji su mu vjerni sve okrenuti na dobro.

Mijino svjedočanstvo je dotaklo mnoga srca i u njima probudilo vjeru. Na karaju susreta jedan livanjski svećenik je posvjedočio i  rekao da je oduševljen s onim što je čuo te u njemu se probudila želja da gosp. Miju javno pozove u svoju župu i da zajedno održe duhovnu obnovu župe. 

Upravo ovakva svjedočanstva i zajedničke molitve bi trebale biti misija svih vjernika laika , ali i vodećih ljudi u crkvi, svećenika, redovnica,…

 

PAPA FRANJO: ŽIVOTA SVJEDOČANSTVA SU POTREBNA DANAŠNJOJ CRKVI

Advertisements

Papa Franjo je ovih dana u Domu svete Marte slavio svetu misu razmišljajući pritom o tome kako smo pozvani prenositi vjeru svjedočanstvom. Sveti je Otac u propovijedi komentirao Drugu poslanicu sv. Pavla Apostola Timoteju u koja upućuje na to kako se vjera prenosi „svjedočanstvom“. Vjera se mora prenositi svjedočenjem koje riječima daje snagu – istaknuo je papa Franjo te nastavio: “Znatiželja čovjeka dovodi do toga da se pita: Zašto taj čovjek živi tako? Sa svjedočanstvom dolazi i pitanje, „zašto“ se tamo prenosi vjera: zato što vjeruje, jer slijedi Isusove stope – kazao je Sveti Otac ističući pritom zlo koje uzrokuje izostanak osobnog svjedočanstva u današnjoj crkvi. Molimo Gospodina za milost da nas nauči kako ćemo kao svjedoci i navjestitelji Božje riječi prenositi vjeru drugima– zaključio je papa Franjo. 26.01.2018.

 

Kod nas postoji neko nepisano pravilo da su samo svećenici ti koji smiju javno svjedočiti svoju vjeru i navještati Evanđenje, ali to nije istina. Laici su ti koji su pozvani kao i svećenici svjedočiti i naviještati Radosnu vijest svakom stvorenju.

 

Riječi sv. Ivana Pavla II upućene laicima

 Riječi velikog pape sv. Ivana Pavla II upućene laicima: “Dragi vjernici laici, svjetovnjaci, muževi i žene, pozvani ste velikodušno preuzeti na sebe svoj dio odgovornosti za život crkvenih zajednica kojima pripadate. Lice župa, mjesta prihvaćanja i poslanja, ovisi također i o Vama, a ne samo o svećenicima. Vi ste, obogaćeni darom Duha Svetoga, osposobljeni pružiti svoj doprinos na području bogoštovlja i vjerske pouke te u promaknuću raznih misijskih i karitativnih djela. Ni jedan krštenik ne može ljenčariti! Ne obeshrabrujte se pred složenošću prilika! U Evanđelju tražite ishodište svake Vaše apostolske snage. Iz Evanđelja crpite svjetlost, koja će ravnati Vašim koracima.”

 

 

Udioništvo laika u Kristovoj proročkoj službi

 “Krist (…) ispunja svoju proročku službu ne samo po hijerarhiji (…) nego i po laicima, koje zato čini svojim svjedocima te ih poučava osjećajem vjere i milošću riječi”: Poučavati nekoga da prihvati vjeru dužnost je svakog propovjednika, štoviše i svakog vjernika.

Laici ispunjuju svoje proročko poslanje i evangelizacijom, to jest navješćujući Krista “svjedočanstvom života i riječju”. To propovijedanje Evanđelja po laicima “dobiva neku specifičnu notu i osobitu uspješnost po tome što se vrši u običnim prilikama svijeta”: Taj apostolat nije samo u svjedočanstvu života: pravi apostol traži priliku da Krista navješćuje riječima, bilo nevjerujućima (…) bilo vjernicima.

Vjernici laici koji su za to sposobni i obrazovani mogu surađivati u predavanju vjeronauka, poučavanju svetih znanosti, u sredstvima društvenog priopćivanja.

“Prema znanju, stručnosti i ugledu kojima raspolažu, vjernici imaju pravo, a katkada i dužnost, da svetim pastirima očituju svoje mišljenje o onome što je za dobrobit Crkve, i da to mišljenje – čuvajući cjelovitost vjere i ćudoređa kao i poštivanje prema pastirima te pazeći na zajedničku korist i dostojanstvo osoba – priopće i drugim vjernicima”.

 

Važna obavijest katolicima laicima kojima nije potrebno župnikovo dopuštenje za evangelizaciju:

Iz kanonskoga prava: »Pravo na apostolat vjernicima laicima je izvorno, budući da ne izvire iz nekog dopuštenja ili iz neke povjerbe od strane crkvene vlasti, nego ono pripada vjernicima snagom krštenja i potvrde, koji ih čine „sudionicima poslanja Crkve“.

(…) Individualni apostolat je osobno i spontano djelovanje, koje može poprimiti različite oblike:

1. svjedočenje kršćanskim načinom života
2. usmeno i pismeno širenje kršćanskog nauka
3. osobno savjetovanje
4. privatni razgovori
5. kršćanski način obiteljskog života
6. kristijanizacija zanimanja, rada, sporta
7. odlazak u misije
8. suradnja u župi
9. udruživanje s drugim osobama sa svrhom vršenja apostolata (privatno ili javno; građanski ili u okviru crkvenih struktura).«

 

 

U nastavku poslušatje svjedočanstvo života Mije Barade te životna iskustva proizašla iz molitve i  rada te njevove misionarske službe kojom je obišao tri kontinenta svjeočeći svoj život i pomažući drugima upoznati živoga Boga. Snimke smo preuzeli od Radio Marije BiH koja je cijeli program iz Livna naknadno emitirala u prigodnom programu.

 

MIJO BARADA 1. DIO PROGRAMA SVJEDOČANSTVO

 

MIJO BARADA 2. DIO PROGRAMA

 

 

 

Izvor: Vatikan.hr, dr. sc. Josip Šalković, profesor kanonskoga prava na KBF-u u Zagrebu; Obveze i prava vjernika laika (kann. 224-231), Poslanje i djelovanje, ZAKONIK KANONSKOGA PRAVA (CODEX IURIS CANONICI) PROGLAŠEN VLAŠĆU PAPE IVANA PAVLA II. (25. siječnja 1983.); Radio Marija BiH

 


Podijelite ovo s prijateljima!