.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Prvo čitanje: (Mudr 11,22-26 12,3)

Čitanje Knjige Mudrosti
Sav je svijet pred tobom kao zrnce praha na tezulji i kao kaplja jutarnje rose što se spušta na zemlju. 23A ti si milostiv svemu jer možeš sve i kroz prste gledaš na grijehe ljudima da bi se pokajali. Jer ti ljubiš sva bića i ne mrziš ni jedno koje si stvorio. Jer da si štogod mrzio, ne bi ga ni stvorio. A kako bi išta moglo opstojati ako ti ne bi htio? Ili se održati ako ga ti nisi u život dozvao? Ali ti štediš, jer sve je tvoje, Gospodaru, ljubitelju života, Zamrzio si drevne stanovnike svoje Svete zemlje Riječ Gospodnja.

 

Pripjevni psalam: (Ps 145,1-2.8-11.13-14)
Psalam: Blagoslivljat ću ime tvoje dovijeka, Bože, kralju moj!

 • Slavit ću te, o Bože, kralju moj, ime ću tvoje blagoslivljat` uvijek i dovijeka. vaki ću dan tebe slaviti, ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.
 • Milostiv je Jahve i milosrdan, spor na srdžbu, bogat dobrotom. Gospodin je dobar svima, milosrdan svim djelima svojim.
 • Nek` te slave, Jahve, sva djela tvoja i tvoji sveti nek` te blagoslivlju! Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva, neka o sili tvojoj govore
 • Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno, tvoja vladavina za sva pokoljenja. Vjeran je Jahve u svim riječima svojim i svet u svim svojim djelima. Jahve podupire sve koji posrću i pognute on uspravlja.

 

Drugo čitanje: (2 Sol 1,11-2,2)
Čitanje Druge poslanice svetog Pavla apostola Solunjanima
Zato i molimo uvijek za vas da vas Bog učini dostojnima poziva i snažno dovede do punine svako vaše nastojanje oko dobra i djelo vaše vjere te da se proslavi ime Gospodina našega Isusa u vama i vi u njemu – po milosti Boga našega i Gospodina Isusa Krista. A što se tiče Dolaska Gospodina našega Isusa Krista i našeg okupljanja oko njega, molimo vas, braćo: 2ne dajte se brzo pokolebati u svom shvaćanju niti uznemiriti ni nekim duhom, ni nekom riječju, ni nekim tobože našim pismom, kao da će sad na Dan Gospodnji. Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije evanđelja (Iv 3, 16)
Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca; tko god u njega vjeruje, ima život vječni.

 

 

Evanđelje: Lk 19,1-10
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
I uđe u Jerihon. Dok je njime prolazio, eto čovjeka imenom Zakej. Bijaše on nadcarinik, i to bogat. Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska stasa. Potrča naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je onuda imao proći. Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore i reče mu: “Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.” n žurno siđe i primi ga sav radostan. A svi koji to vidješe stadoše mrmljati: “Čovjeku se grešniku svratio!” A Zakej usta i reče Gospodinu: “Evo, Gospodine, polovicu svog imanja dajem siromasima! I ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko.” 9Reče mu na to Isus: “Danas je došlo spasenje ovoj kući jer i on je sin Abrahamov! Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!” Riječ Gospodnja.

 


Podijelite ovo s prijateljima!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Komentari

Komentari