.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

Prvo čitanje (Post 14, 18-20)
Iznese kruh i vino.

Čitanje Knjige Postanka

U ono vrijeme:
Melkisedek, kralj šalemski, iznese kruh i vino.
On je bio svećenik Boga Svevišnjega.
Blagoslovi Abrama govoreći:
»Blagoslovljen Abram
od Boga Svevišnjega,
Stvoritelja neba i zemlje!
I blagoslovljen Bog Svevišnji
koji ti u ruke preda neprijatelje!«
Riječ Gospodnja.

Psalam (Ps 110, 1-4)

Advertisements

Pripjev: Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu!

Reče Gospodin Gospodinu mojemu:
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje
za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
Gospodin sa Siona:
vladaj posred svojih neprijatelja!

Spreman je tvoj narod u svetim odorama
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati:
»Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu!«

Drugo čitanje (1Kor 11, 23-26)
Kad god jedete i pijete, smrt Gospodnju navješćujete.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Ja od Gospodina primih što vama predadoh: Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh, zahvalivši razlomi i reče:
»Ovo je tijelo moje – za vas. Ovo činite meni na spomen.«
Tako i čašu po večeri govoreći: »Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete, meni na spomen.«
Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe.
Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja (Iv 6, 51)
Ja sam kruh živi koji sam s neba sišao, govori Gospodin;
tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke.

Evanđelje (Lk 9, 11b-17)
Svi su jeli i nasitili se.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Govoraše Isus mnoštvu o kraljevstvu Božjem i ozdravljaše sve koji su trebali ozdravljenja. Dan bijaše na izmaku. Pristupe dakle dvanaestorica pa mu reknu: »Otpusti svijet, neka pođu po okolnim selima i zaseocima da se sklone i nađu jela jer smo ovdje u pustu kraju.« A on im reče: »Podajte im vi jesti!« Oni rekoše: »Nemamo više od pet kruhova i dvije ribe, osim da odemo kupiti hrane za sav ovaj narod.« A bijaše oko pet tisuća muškaraca.
Nato će on svojim učenicima: »Posjedajte ih po skupinama, otprilike po pedeset.« I učine tako: sve ih posjedaju. A on uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, blagoslovi ih i razlomi pa davaše učenicima da posluže mnoštvo. Jeli su i svi se nasitili. I od preteklih ulomaka nakupilo se dvanaest košara.
Riječ Gospodnja.

 

 


Podijelite ovo s prijateljima!