.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

molitva 5

 

Da bi se postigla sloboda, važno je znati tko ste u Kristu. Bog je krštenima dao moć da postanu djeca Božja (usp. Iv 1,12). Stoga treba preispitati predodžbu (sliku) koju imate o sebi, afirmirati istinu o Bogu i o sebi, o svojim odnosima i stavovima prema Bogu i sagledati realno kakav život živite.

Naši stavovi često pokazuju da ne poznajemo dovoljno svoje dostojanstvo, identitet djeteta Božjeg. Važno je znati na kakav nas je položaj Bog uzdigao u Kristu. To nas potiče da uspostavimo bolji odnos s njim ali i da budemo neustrašivi pred silama zla. (Usp. Lk 10,19).

Na ovome području postoje mnoge samo-obmane. Na primjer, možemo govoriti sebi: ″neću uspjeti″ ili ″volio bih   da mogu vjerovati u to, ali ne mogu.″ Ili se možda događaju i izravnije obmane i poricanja koja se tiču Božjih obećanja za nas, djecu njegovu.

 

Područja na kojima možemo pasti u zabludu su uglavnom sljedeća:

Advertisements

 

1.Samo-obmana (govoriti sebi stvari koje nisu istinite)

 •    Slušati Božju riječ, ali misliti da ne moramo tako činiti (Jak 1,22; 4,17).
 •    Misliti da nemamo grijehâ i da ne griješimo (1 Iv 1,8)
 •    Misliti da nas je Bog napustio (Rim 8,35-39).
 •    Misliti da nas Bog ne voli (Iv 3,16)
 •    Misliti da nam Bog ne može i neće oprostiti (1 Iv 1,9).
 •    Misliti da nešto jesmo iako to nismo (Gal 6,3).
 •    Vjerovati da nećemo žeti ono što sijemo (Gal 6,7).
 •    Misliti da smo pametni i mudri zato što živimo u 21. stoljeću (1 Kor 3,18-19).
 •    Misliti da će nepravednici doći u nebo (1 Kor 6,9).
 •    Misliti da se možemo družiti s lošim društvom a da pritom nećemo biti korumpirani (1 Kor 15,33).
 •    Misliti da je pravedno ne prihvaćati obraćenike koji su nekada bili progonitelji (1 Kor 15,9).
 •    Misliti da se ne moramo ispričati za zlo koje smo drugima nanijeli (Lk 19,8).
 •    Misliti da ništa ne vrijedimo     i da je bolje da ne postojimo (Iz 43,4).

 

2. Samo-obrana (kada se branimo umjesto da vjerujemo Kristu)

 •    Protivljenje (svjesno ili nesvjesno).
 •    Maštanje (bijeg iz realnoga svijeta).
 •    Emocionalna izolacija (povlačenje u sebe kako bi se izbjegla odbačenost)
 •      Bijeg u prošlost (odlazak u manje opasno vrijeme u prošlosti).
 •    Krivo prebacivanje (iskaljivanje svoje frustracije na drugome).
 •    Projekcija (prenošenje vlastitog problema na drugoga, okrivljavanje drugih).
 •    Racionalizacija (braniti se putem verbalnih izljeva).

Da bismo se uhvatili u koštac s ovakvim ili sličnim obmanama, moramo se vježbati u vjeri. Vjera je odaziv na Istinu koju je Bog objavio. Ona je Božji dar ali joj i mi moramo dati svoj slobodni pristanak! Ona je izbor a ne osjećaj. Ako kažemo: ″Ja želim vjerovati Bogu, ali jednostavno ne mogu″, onda sami sebe obmanjujemo. Naravno da možemo vjerovati Bogu. Znamo da Bog ne laže. Vjera je nešto što odlučujemo činiti i živjeti, a ne nešto što trebamo osjećati pa da bismo činili. Vjerovati u istinu ne čini istinu istinom, nego je to istina (po sebi) i zbog toga u nju vjerujemo.

Preispitajte se i procijenite kakvi ste, obzirom na područja ″samo-obmane″ i ″samo-obrane.″ Zatim molite sljedeću  molitvu:  

 

ISTINA NASUPROT OBMANI

 

Dragi Bože, ti želiš da istina ravna mojom nutrinom.

Tvoja riječ mi kaže: Istina će vas osloboditi (Iv 8,32). Stoga te molim za hrabrost suočiti se s istinom, licem u lice, tek tada ću biti slobodan. Priznajem da sam koji put bio prevaren od oca laži i da sam i sâm sebe obmanjivao, nasjedajući na njegove laži.

Sada te molim, u ime Gospodina Isusa Krista, po zagovoru Blažene Djevice Marije, Majke Božje, svetoga Josipa, Svetog Mihaela Arkanđela, svetih apostola Petra i Pavla, po molitvama svih Svetih i Anđela nebeskih: ukori sve prijevarne duhove, po prolivenoj Krvi i uskrsnuću Gospodina Isusa Krista.

Hvala ti Oče, što sam po krštenju postao tvoje ljubljeno dijete primivši vjeru u Isusa Krista,s kojim sam već sada uzdignut u nebesa (Ef 2,6). Naredi svim prijevarnim duhovima koji me obmanjuju i lažu,

da me odmah napuste i zauvijek odu od mene.

Dođi, Duše Sveti, i uvedi me u svu istinu.

Pronikni me svega, Bože, srce mi upoznaj,iskušaj me i upoznaj misli moje: pogledaj, ne idem li putem pogubnim,i povedi me putem vječnim (Ps 139).

Sveta Marijo, po kojoj se obnavlja svaki stvor, moli Isusa da me obnovi Duhom Istine. Amen.

Spoznavajući istinu o sebi, prevladavamo varke ″samo-obmane″ i mehanizme ″samo-obrane″ (budući nas one sprječavaju uvidjeti tko smo). Spoznavanje Istine omogućuje razumijevanje naše vjere i položaja u Kristu, jer po Kristu naši životi imaju smisao i puninu. 

Sada slijedi lista svetopisamskih istina o tome tko ste u Kristu. Često čitajte i s vjerom ponavljajte ove navode, onoliko koliko je potrebno. Važno je te tvrdnje Božje riječi razumjeti, prihvatiti i srcem im povjerovati. Potrebno je provoditi vrijeme u molitvenom čitanju ovih istinitih tvrdnji kako bi zaživjele u vašem umu i srcu. Tada će one Božjom milošću postati dio vas. Obrasci koji slijede ujedno sadrže bit našega vjerovanja:

 

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Ja, (izrecite svoje ime)

Izjavljujem i potvrđujem svoju kršćansku Vjeru koja je sadržana u ovim biblijskim istinama:

Ispovijedam da postoji samo jedan istiniti i živi Bog (Izl 20,2-3),

Otac, Sin i Duh Sveti (Mt 28,19).

On je dostojan svake časti, slave i štovanja.

On je Stvoritelj i Svedržitelj, Početak i Svršetak svega stvorenoga (Otk 4,11; 5,9-10; Iz 43,1.7.21).

Ispovijedam da je Isus Krist Spasitelj svijeta,

Riječ koja je tijelom postala i nastanila se među nama (Iv 1,14).

On je došao da uništi djela đavolska (1 Iv 3,8).

Bog je pokazao svoju ljubav prema meni grešnome kada je Isus Krist na križu umro za mene (Rim 5,8).

On me je istrgnuo iz vlasti tame i prenio u kraljevstvo svoje ljubavi (Kol 1,13-14).

Ja sam ljubljeno dijete Božje (1 Iv 3,1-3).

Moj položaj je na nebesima u Kristu (Ef 2,6).

Spašen sam milošću Božjom po vjeri ljubavlju djelotvornom (Gal 5,6).

Izjavljujem pred svim svemirom, ljudima i anđelima, pred svim stvorenjima, malim i velikim, i pred svim paklenim bićima: Isus Krist je moj Gospodar! (1 Kor 12,3).

Odbacujem sva djela Sotone i njegovih podanika.

Vjerujem Gospodinovoj riječi da će me Istina osloboditi (Iv 8,32)

i da je život u Njegovu svjetlu vjere jedini put zajedništva i slobode (1 Iv 1,7).

Kao kraljevski baštinik Božjega doma, stojim protiv svih sotonskih obmana i laži, i ispovijedam sav nauk svete katoličke Vjere, te svaku misao podređujem Kristu (2 Kor 10,5).

Prikazujem svoje tijelo Bogu, kao oružje pravednosti, za žrtvu živu i svetu, i podređujem svoj um živoj Božjoj Riječi, kako bih mogao razabrati što je Božja volja, što je dobro, Bogu ugodno i savršeno

(Rim 6,13; 12,1-2).

Oče nebeski, ponizno te molim da me ispuniš Duhom Svetim (Lk 11,13; Ef 5,18).

Neka me Duh Sveti uvede u svu istinu (Iv 16,13) i osposobi da živim u milosti, izvan grijeha, ne udovoljavajući požudama tijela (Gal 5,16).

Neka je moje tijelo raspeto sa svim strastima: izabirem živjeti po Duhu Svetom (Gal 5,16. 24).

Izvršavajući ove čine ispovijedanja biblijskih istina, koje su duboko utkane u polog svete Vjere, odričem se svakog sebičnog cilja i odabirem konačni cilj, a to je ljubav (1 Tim 1,5).

Odlučujem biti poslušan najvećoj zapovijedi: ljubiti Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom, i svim umom svojim, a bližnjega svoga kao samoga sebe (Mt 22,37-39). Amen.

Oče naš… 

 

Brat Ignatius Mary

 

 

Ovaj tekst je izvadak iz knjige “Pomozite sami sebi pa će vam i Bog pomoći”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal www.rastimougospodinu.com

 

 


Podijelite ovo s prijateljima!