.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

Papa Franjo: Bez snage Duha Svetoga ne možemo učiniti ništa!
Sveti se Otac za vrijeme današnje opće audijencije usredotočio na sakrament potvrde objašnjavajući da nam jedino Kristov Duh može udijeliti sol koja daje okus i čuva od kvarenja te svjetlost koja rasvjetljuje svijet

Bez snage Duha Svetoga ne možemo ništa učiniti: Duh je taj koji nam daje snagu kako bismo išli naprijed – istaknuo je papa Franjo za vrijeme današnje opće audijencije na Trgu svetoga Petra u Vatikanu pred oko 15 tisuća vjernika. Nakon što je prošle srijede zaključio niz kateheza o sakramentu krštenja, ove je srijede započeo novi niz o sakramentu potvrde ili krizme. Prvu je katehezu naslovio: „Kršćansko svjedočanstvo“.

 

Vi ste sol zemlje, vi ste svjetlost svijeta!

Napomenuo je kako je Isus svojim učenicima povjerio veliko poslanje: „Vi ste sol zemlje; vi ste svjetlost svijeta“ (usp. Mt 5,13-16). Riječ je o dvjema slikama koje ukazuju na naše ponašanje. Naime, nedostatak ili višak soli čini hranu odvratnom, kao što nas višak ili nedostatak svjetla priječi da vidimo. Samo nam Kristov Duh može udijeliti sol koja daje okus i čuva od kvarenja te svjetlost koja rasvjetljuje svijet – istaknuo je Sveti Otac.

Advertisements

 

Tumačenje naziva sakramenta

Papa je potom objasnio značenje imenā ovog sakramenta. Potvrda istodobno ističe potvrdu sakramenta krštenja, čime se dovršava kršćanska inicijacija, te učvršćenje krsne milosti (usp. KKC 1289). Ovaj se sakrament naziva i krizmom ili miropomazanjem jer bivamo pomazani mirisavim uljem ili krizmom, a to mazanje tumači i naziv „kršćanin“, odnosno „pomazanik“, izveden iz imena samoga Krista, koga je „Bog pomazao Duhom Svetim“ (usp. Isto).

 

Bez Božanstva tvojega, čovjek je bez ičega

Sveti je Otac zatim napomenuo kako je kršćaninu koji je nanovo rođen u kupelji krštenja potrebna ta potvrda kako bi doista mogao živjeti kao dijete Božje u svijetu i svjedočiti za Krista. To je ono što pruža pomazanje Duha Svetoga: „Bez Božanstva tvojega, čovjek je bez ičega“ (Posljednica Duhova). Bez snage Duha Svetoga ne možemo ništa učiniti: Duh je taj koji nam daje snagu kako bismo išli naprijed – upozorio je papa Franjo i nastavio – Kao što je čitav Isusov život bio prožet Duhom tako je i život Crkve te svakog njezinog člana pod vodstvom istog Duha.

 

Kristova osobna iskaznica

Začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, Isus počinje svoje poslanje nakon što je izišao iz vodā Jordana, posvećen je Duhom koji silazi na Njega i ostaje na Njemu – kazao je Papa dodajući da to Isus izričito proglašava u nazaretskoj sinagogi: „Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima“ (Lk 4,18). Isus se predstavlja u sinagogi kao pomazanik, kao onaj koji je pomazan Duhom – napomenuo je Sveti Otac.

 

Crkva je primila Duha kako bi naviještala evanđelje

Isus je pun Duha Svetoga i izvor je Duha koji je Očevo obećanje. Zapravo, na uskrsnu večer Gospodin je dahnuo u svoje učenike te im rekao: „Primite Duha Svetoga“ (Iv 20,22); i na Pedesetnicu je na apostole sišla snaga Duha u izvanrednom obliku – rekao je papa Franjo i nastavio – „Dah“ Uskrsloga Krista ispunjava pluća Crkve životom. I doista, usta učenika, ispunjenih Duhom Svetim, otvaraju se kako bi naviještali velika Božja djela.

Podsjetio je potom kako smo prošle nedjelje proslavili svetkovinu Pedesetnice ili Duhova. Kao što je Krist bio pomazan Duhom na rijeci Jordanu tako je i Crkva na Pedesetnicu primila Duha da bi ostvarila svoje poslanje naviještanja evanđelja do nakraj svijeta – kazao je Papa te je potom objasnio da nas u sakramentu potvrde Isus ispunjava Duhom i čini nas dionicima svoga života i poslanja, u skladu s Božjim spasenjskim planom. Neka nas taj sakrament potvrdi kako bismo bili poslušniji poticajima Duha Svetoga, dok nastojimo u svim svojim djelima i riječima u punini živjeti novi život primljen u krštenju te promicati poslanje Crkve u svijetu – zaključio je Sveti Otac.

23 svibnja 2018, 12:50


Podijelite ovo s prijateljima!