.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Prvo čitanje (Izl 34, 4b-6.8-9)
Čitanje knjige Izlaska

U one dane: Mojsije rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevši u ruke dvije kamene ploče, kako mu je Gospodin naredio. Gospodin se spusti u liku oblaka, a on stade preda nj i zazva ime Gospodnje: »Gospodin! Gospodin!« Gospodin prođe ispred njega te se javi: »Gospodin, Gospodin, Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću.« Mojsije smjesta pade na zemlju i pokloni se. Onda reče: »Gospodine moj! Ako sam stekao blagonaklonost u tvojim očima, onda, Gospodine, pođi s nama! Premda je narod tvrde šije, oprosti naše grijehe i naše opačine i primi nas za svoju baštinu!« Riječ Gospodnja.

Psalam (Dn 3, 52-56)
Pripjev: Hvaljen i slavljen dovijeka!

 • Blagoslovljen budi, Gospodine, Bože otaca naših! 
 • Blagoslovljen budi u domu svete slave svoje!
 • Blagoslovljen budi na prijestolju kraljevstva svoga! 
 • Blagoslovljen, ti što istražuješ bezdane i sjediš nad kerubima!
 • Blagoslovljen budi na svodu nebeskom!

Drugo čitanje (2Kor 13, 11-13)
Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama. Pozdravite jedni druge svetim cjelovom. Pozdravljaju vas svi sveti. Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama! Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja usp. (Otk 1, 8? Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu, Bogu koji jest, koji bijaše, i koji dolazi!

Evanđelje (Iv 3, 16-18)
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: »Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.« Riječ Gospodnja.


Podijelite ovo s prijateljima!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Komentari

Komentari