.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

 

Biblijsko-ignacijevske duhovne vježbe u šutnji od 3 dana održavaju se svake godine u duhovnom centru “Kuća Djeteta Isusa” u Livnu. Šutnje počinju četvrtkom a završavaju u nedjeljom. 

Duhovne vježbe u šutnji organizira i vodi Zajednica Imena Isusova sa svećenkom.

LIVNO, Duhovne vježbe u šutnji od 31. svibnja do 03. lipnja 2018. 
Info tel: +385 (0) 914544540 
PRIJAVE ZA ŠUTNJU

 

 Foto album – Kuća Djeteta Isusa u Livnu

Advertisements

 

 

PRIČLJIVE DUŠE NIKAD NEĆE DOSPJETI DO SVETOSTI

„Šutnja je mač u duhovnoj borbi. Pričljive duše nikad neće dospjeti do svetosti. Taj mač šutnje sve odsijeca što se nastoji objesiti o dušu. Mi smo naviknuti reagirati na jezik i misliti da uvijek moramo odmah odgovoriti, a ne pazeći na to je li Božja volja govoriti. Šutljiva duša je jaka. Sve protivštine neće joj naškoditi kad ustraje u šutnji. Šutljiva duša je sposobna najtješnje se sjediniti s Bogom. Ona živi gotovo stalno pod nadahnućem Duha Svetog. U šutljivoj duši Bog djeluje bez smetnji.“ Sv. Faustina Kowalska; Dnevnik

 

NAŠ SE ŽIVOT MOŽE POKRENUTI SAMO U ŠUTNJI
… svijet u kojem živimo ne potpomaže sabranost; štoviše ponekad se stječe dojam da se ljudi plaše napraviti odmak, pa bilo to samo na trenutak, od rijeke riječi i slika koje označavaju i ispunjavaju naše dane. Zbog toga sam u apostolskoj pobudnici Verbum Domini podsjetio na nužnost da naučimo kolika je vrijednost šutnje:

„…samo u šutnji Riječ može naći prebivalište u nama, kao što se dogodilo u Mariji, koja je istovremeno žena Riječi i šutnje” (66). Bez šutnje se ne čuje, ne sluša, ne prima se riječ. (…) Isus se sam povlačio u mjesto izdvojeno od mnoštva i samih njegovih učenika da moli u tišini i živi svoj sinovski odnos s Bogom. Šutnja je kadra stvoriti duboko u nama unutarnji prostor, da se u njemu nastani Bog, da bi njegova Riječ ostala u nama, da bi se ljubav prema njemu ukorijenila u našem umu i u našem srcu, te pokrenula naš život. … Papa Franjo; kateheza na općoj audijenciji 7. ožujka 2012.

 


Podijelite ovo s prijateljima!