.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

 oslobođenje 2

Ako postoje neispovjeđeni teški grijesi, svakako ih ispovjedite prije ove molitve. 

 

Korisno je kod znaka križa [†] prekrižiti se blagoslovljenom vodom. Preporučujemo ovu molitvu moliti barem mjesec dana. Ovo je molitveni proces za osobno oslobođenje i molitve za zatvaranje vrata grijesima predaka.

 

 

MOLITVENI PROCES ZA OSOBNO OSLOBOĐENJE

(Pripremio Centar Sv. Patra Pija za savjetovanje i oslobođenje)

Advertisements

NAPOMENA: ako postoje neispovjeđeni teški grijesi, svakako ih ispovjedite prije ove molitve.

Korisno je kod znaka križa [] prekrižiti se blagoslovljenom vodom. Preporučujemo ovu molitvu moliti barem mjesec dana.

 

 

 DOVOĐENJE U KRISTOVU PRISUTNOST

Zatvaranje vrata grijesima predaka

[Usp. Rim 6,4; Gal 2,20. 3,13; Ef 1,1-7. 2,5-6. 19-20; Kol 1,13; Mt 23,29-32;
Lk 11,47-51; Izl 34,7; Br 14,18; Pnz 5,9; Job 1,1-22; Heb 7,7-1. KKC 1002 sl.]

U ime Oca i Sina † i Duha Svetoga. Amen.

Dragi Bože, milosrdni Oče, dolazim ti kao tvoje ljubljeno dijete. Sretan sam što sam otkupljen dragocje-nom Krvlju tvoga ljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista i što si nam poslao svoga Svetoga Duha.

Sada odbacujem od sebe sve svoje grijehe, grijehe mojih predaka i članova obitelji, i sve ono što je povrijedilo tvoju ljubav i dobrotu.

Bog nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje (Kol 1,13).

Evo dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće naškoditi (Lk 10,19).

Hvala ti, Oče nebeski, što si me oslobodio od vlasti tame i prenio u kraljevstvo svoga ljubljenoga Sina. Hvala ti što si nam dao vlast nad zlima. Stoga, u Ime Isusovo poništavam sva prokletstva, čaranja, uroke, magiju i sva demonska djelovanja, ako su prenesena na mene nasljeđem mojih predaka, ili preko drugih članova obitelji, ili na bilo koji način.

Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bî uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. (Rim 6,4)

Budući da sam po Krštenju postao ljubljeno dijete Božje i ušao u novost života, po Duhu Svetom poništavam sva prokletstva, čaranja, uroke, magiju i bilo koje zlo ako je došlo na mene.  Krist nas otkupi od prokletstva Zakona, postavši za nas prokletstvom. (Gal 3,13) 

U zajedništvu sa svima Svetima, objavljujem Sotoni i svim njegovim slugama: Isus Krist je postao prokletstvom za mene, dok je bio raspet na Križu, da bi mene oslobodio od svakoga prokletstva! S Kristom sam razapet. Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. (Gal 2,19-20) 

Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupâ, oživi zajedno s Kristom, te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu. (Ef 2,5-6)

Kao onaj koji je raspet i uskrsnuo s Isusom Kristom i sada sjedi s njim na nebeskom prijestolju, odbacujem sva Sotonina prava po kojima bi mogao tražiti vlasništvo nad mojim životom. Izjavljujem da potpuno i neopozivo pripadam Gospodinu Isusu Kristu. Amen.

 

Oče, Sveti, molim te da zapovjediš svakom zloduhu iz moga roda i neprijatelju Gospodina Isusa Krista, ako se nalazi u meni ili u mojoj blizini, da me odmah napusti i ode tamo kamo Gospodin Isus Krist naređuje takvim zlim duhovima da odu.

Po zaslugama tvoga Sina, Isusa Krista i po zagovoru Blažene Djevice Marije i svih Svetih: ispuni me svojim Svetim Duhom! Predajem ti svoju dušu i tijelo, kao oruđe pravde za žrtvu živu i svetu, da te mogu proslaviti cijelim svojim životom. Neka moje tijelo bude dostojni hram Duha Svetoga!

To te molim u Ime Gospodina Isusa Krista, po zagovoru BlaženeDjevice Marije, Sv. Mihaela Arkanđela, Sv. Josipa, Sv. Ivana Krstitelja, Sv. apostola Petra i Pavla, Sv. Bazilija, Sv. Benedikta, Sv. Brune, Sv. Franje Asiškoga, Sv. Ignacija Lojolskog, Sv. Patra Pija, Sv. Ivana Pavla II., mog Anđela čuvara, mog nebeskog Zaštitnika… i Svih Svetih i Anđela nebeskih. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. 

 

Ovaj tekst je izvadak iz knjige “Pomozite sami sebi pa će vam i Bog pomoći”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal www.rastimougospodinu.com


Podijelite ovo s prijateljima!