.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

Fra Tomislav Pervan:

Ustanite, stavite znak križa na sebe, dajte svoj dan, misli riječi i djela Isusu i ne strepite… Navečer prije spavanja zahvalite što vas je vodio, opet se prekrižite i tako iz dana u dan.
Znak križa je obnova našeg krsnog saveza s Bogom a tada smo rekli slijedeće: Obnovimo stoga krsna obećanja kojima smo se nekoć odrekli Sotone i njegovih djela te obećali služiti Bogu u svetoj Katoličkoj Crkvi.
S. Odričite li se grijeha, da živite u slobodi djece Božje?
O. Odričem.
S. Odričite li se zavodljivosti zla, da vas grijeh ne nadvlada?
O. Odričem.
S. Odričite li se Sotone, začetnika i vođe grijeha?
O. Odričem.Slijedi ispovijest vjere:
S. Vjerujete li u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje?
O. Vjerujem.
S. Vjerujete li u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je rođen od Marije Djevice, trpio i bio pokopan, koji je od mrtvih uskrsnuo i sjedi zdesna Ocu?
O. Vjerujem.
S. Vjerujete li u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni?
O. Vjerujem.
Zaključak ispovijesti:
S. To je naša vjera, to je vjera Crkve, njom se dičimo, nju ispovijedamo u Kristu Isusu Gospodinu našemu.
O. Amen.

Znamen križa najkraća je kršćanska molitva, ali i najteža, to je sažetak vjere koji bismo trebali pretočiti u svoj život. Svoj život kao kršćani započeli smo krštenjem u kojem smo uronjeni u Krista i opečaćeni znamenom križa. Taj je križ postao srce koje kuca u našem životu, osjetljivost i tankoćutnost koja nadahnjuje naš izbor i odluke, um kojim spoznajemo zbilju, snaga koja nam dopušta graditi međusobne odnose na vjerodostojan način. Od “običnog znaka” križa i molitve U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, došli smo do najvećih tajni kršćanske vjere, došli smo do temelja. Križ je čovjek zahvaćen kršćanstvom, znak i spomen novoga svijeta. Zato sljedeći put, kada se budemo znamenovali znakom križa, imajmo na pameti da to nije običan znak, ni obično znamenovanje, već da je to poziv na početak pravoga života, našega uzdignuća prema punini slave i pobožanstvenjenja.

MOLITVA SESTRE FAUSTINE

O moj Isuse, promijeni me u Sebe, jer Ti sve možeš!
Toliko često kao što dišu moje grudi, toliko često kao što bije moje srce, toliko često kao što krv pulsira mojim tijelom, toliko tisuća puta slavim Tvoje Milosrđe, o Presveto Trojstvo.
Želim se sva pretvoriti u Tvoje Milosrđe da bih tako bila tvoja živa slika. O, Gospodine, ovo najveće Božje svojstvo, Tvoje neizmjerno Milosrđe, neka dospije do mog bližnjeg kroz moje srce i moju dušu.
Pomozi mi, o Gospodine, da moje oči gledaju milosrdno, da nikada ne sumnjičim i ne sudim po vanjštini, nego spoznajem što je lijepo u dušama mojih bližnjih i pomažem im.
Pomozi mi, da moje slušanje bude milosrdno, da budem naklonjena potrebama svojih bližnjih, da moje uši ne ostanu ravnodušne za boli i žalopojke bližnjih.
Pomozi mi, Gospodine, da moj jezik bude milosrdan, da nikad prezirno ne govorim o svojim bližnjima, nego da za svakog imam riječ utjehe i praštanja.
Pomozi mi, Gospodine, da moje ruke budu milosrdne i pune dobrih djela, da svojim bližnjima činim samo dobro, a teže i mučnije poslove uzimam na sebe.
Pomozi mi, da moje noge budu milosrdne, da mojim bližnjima žure uvijek u pomoć i svladavaju vlastitu iznemoglost i umornost.
Moj pravi odmor neka je u službi bližnjima.
Pomozi mi, Gospodine, da moje srce bude milosrdno, da osjećam sve patnje bližnjeg, da nikom ne uskratim svoje srce, da iskreno susrećem i one za koje znam da će zloupotrijebiti moju dobrotu.
Ja sama zatvorit ću se u Srce Milosrdnog Isusa.
O vlastitim patnjama šutjet ću.
O, moj Gospodine, neka Tvoje Milosrđe počiva u mom srcu.
Ti Sam zapovijedaš mi da se vježbam u tri stupnja milosrđa: Prvo: djelo milosrđa – svake vrste. Drugo: milosrdna riječ – što djelom ne mogu izvršiti neka se ostvari riječima. Treće: molitva – što ne mogu ostvariti ni djelom ni milosrdnom riječju,to uvijek mogu molitvom.
Svoju molitvu proširujem tamo, kamo ne mogu dospjeti tjelesno.
O moj Isuse, promijeni me u Sebe, jer Ti sve možeš.

Advertisements

ZAŠTITNA MOLITVA – MOLIMO JE JUTROM ILI UVEČER PRIJE SPAVANJA

Nakon znaka križa i Anđeo Gospodnji –  molimo zaštitnu molitvu – obucimo se u Božju borbenu opremu! ZAŠTITNA MOLITVA – MOLIMO JE JUTROM ILI UVEČER PRIJE SPAVANJA
U ime, snagom i riječju Isusa Krista, Gospodina svoga: Sav se oblačim u Božju borbenu opremu svjetlosti. Na glavu stavljam kacigu spasenja, na sebe navlačim oklop pravdenosti. Svoje bokove opasujem istinom Boga svemogućega, a noge obuvam spremnošću na Radosnu vijest mira te oganj Duha Svetoga. U ljevici držim štit vjere, a u desnici mi je mač Duha: Božja riječ. Božja je riječ neosvojiva tvrđava i stoga se nikakvo zlo ne može približiti meni, momu životu ni momu obitavalištu. I tako u sretnu očekivanju spreman sam vršiti volju živoga Boga i Gospodina svoga Isusa Krista.  (Prema Poslanica Efežanima 6)

MOLITVA GOSPI

O Gospođo moja, o Majko moja! Tebi se sav prikazujem i da pokažem, kako sam Ti odan, poklanjam Ti danas oči svoje, uši svoje, usta svoja, srce svoje, naprosto svega sebe. Jer sam dakle sav Tvoj, o dobra Majko, čuvaj me i brani me kao stvar i svojinu svoju. *
Zdravo Marijo…


Molitva sv. Male Terezije za svećenike:

“O Isuse, vječni Veliki Svećeniče, sačuvaj svoje svećenike u svome Presvetom Srcu, gdje im nitko ne može nauditi. Očuvaj neokaljanim njihove posvećene ruke, koje svakodnevno dodiruju Tvoje Sveto Tijelo. Očuvaj čistima njihove usne, koje su crvene od Tvoje predragocjene Krvi.Sačuvaj čisto od svega zemaljskoga njihovo srce, zapečaćeno uzvišenim znakom Tvoga slavnoga svećeništva.Neka rastu u ljubavi i vjernosti prema Tebi i štiti ih od zaraze ovoga svijeta.Snagom pretvorbe nad kruhom i vinom, daj im i snagu pretvorbe nad srcima.Blagoslovi njihov rad bogatim plodovima i podari im krunu vječnoga života. Amen.”

MOLITVA BOGU OCU

Oče moj! Predajem se Tebi. Učini od mene ono što Ti želiš. Što god Ti sa mnom učiniš, prihvaćam iz Tvoje ruke, Bože moj. Na tome Ti zahvaljujem. Spreman sam na sve, samo nek se Tvoja sveta volja vrši na meni i svim Tvojim stvorenjima. Svoju dušu predajem u Tvoje ruke. Darujem Ti je, Bože moj, svom ljubavlju svog srca, jer Te ljubim. Ljubav je ta koja iziskuje da Ti se radujem i izručim u Tvoje ruke bez pridržaja i s neograničenim povjerenjem, jer: TI SI MOJ OTAC! (Ch.de Foucauld)

OBNOVA KRSNIH ZAVJETA

Ja,……, nevjerni grešnik, danas obnavljam i stavljam u tvoje ruke zavjete svoga krštenja. Zauvijek se odričem sotone, njegova sjaja i njegovih djela, i potpuno se predajem Isusu Kristu, Utjelovljenoj Mudrosti, da za njim nosim svoj križ sve dane svoga života. A da budem vjerniji, nego do sada, ja te, o Marijo, danas izabirem pred cijelim nebeskim dvoromza svoju Majku i Gospodaricu. Predajem ti i posvećujem kao sužanj svoje tijelo i svoju dušu, svoja nutarnja i vanjska dobra, kao i samu vrijednost svojih dobrih djela, prošlih, sadašnjih ibudućih i dajem ti čitavo i potpuno pravo da raspolažeš sa mnom i sa svim što je moje, bezikakve iznimke kako samo ti želiš, na veću slavu Božju u vremenu i u vječnosti. Primi, o blaga Djevice, ovaj mali poklon moga ropstva, da tako počastim i postanem sudionik onepobožnosti koju ti je kao Majci iskazivala Vječna Mudrost; da počastim vlast koju vi oboje imatenad ovim crvom i bijednim grješnikom i da zahvalim Presvetom Trojstvu na povlasticama kojimate je odlikovalo. Svečano izjavljujem da ću odsada tražiti samo tvoju čast i u svemu ti sepokoravati kao tvoj pravi sužanj. O divna Majko, predstavi me svom dragom Sinu kao svogavječnog sužnja, da me po tebi primi kao što me je po tebi i otkupio.

NA HRIDI UTEMELJEN

Danas se opasujem moćnom snagom zazivljući Presveto Trojstvo, snagom vjere u jednoga i trojedinoga Boga, Stvoritelja svega stvorenoga. Danas se opasujem snagom Kristova utjelovljenja i njegova krštenja, snagom njegova razapinjanja i polaganja u grob, snagom njegova uskrsnuća i uzašašća na nebo, snagom njegova dolaska na sudnji dan. Danas se opasujem snagom ljubavi serafina, posluhom anđela, služenjem arkanđela, s nadom u uskrsnuće i nebesku nagradu. Opasujem se molitvama patrijarha, proroštvima proroka, navještajem apostola, vjernošću priznavalaca, nevinošću svetih djevica. Opasujem se dobrim djelima svih pravednika. Danas se opasujem snagom nebesa, svjetlošću sunca, jasnoćom mjeseca, plamenom ognja, sijevanjem munje, brzinom vjetra, dubinom mora, postojanošću zemlje, čvrstinom stijene.Danas se opasujem Božjom snagom da me vodi, Božjom moći da me drži, Božjom mudrošću da me poučava, Božjim okom da me čuva, Božjim uhom da slušam, Božjim putem kojim kročim naprijed, Božjom rukom da me vodi, Božjim oružjem kojim se želim izbaviti iz demonskih stupica, zavodljivosti grijeha, nagnućima moje grješne naravi i iz svega onoga i onih koji mi snuju zlo…Krist sa mnom, Krist ispred mene, Krist iza mene, Krist u meni, Krist ispod mene, Krist nada mnom, Krist s moje desne, Krist s moje lijeve, Krist kad ustajem, Krist kad idem na počinak, Krist u svakomu srcu koje na mene misli, Krist u svim ustima koje razgovaraju sa mnom, Krist u svakomu oku koje me gleda, Krist u svakomu uhu što me sluša.Danas se opasujem moćnom snagom zazivljući Presveto Trojstvo, snagom vjere u jednoga i trojedinoga Boga, Stvoritelja svega stvorenoga.
Molitva sv. Patrika, zaštitnika Irske(Tzv. “Lorica” –  sv. Patrika)


Molitva sv. Majke Terezije Isusu

Isuse, ti si najjači na svijetu,daj i meni snage da moje ruke i srcenastave tvoje djelo!
Gospodine Isuse,koji si stvarao s ljubavlju,rođen si s ljubavlju, služio si s ljubavlju,djelovao si s ljubavlju, čašćen si s ljubavlju, trpio s ljubavlju, umro si s ljubavlju, uskrsnuo si s ljubavlju. Zahvaljujem ti na tolikoj tvojoj ljubaviza mene i za druge na svijetu,i svaki dan te molim:nauči i mene ljubiti!

Moj Isuse,pomozi mi širiti tvoj miomiris gdje god pođem. Izlij svoga Svetog Duha u moju dušu, i preplavi je svojom ljubavljuda zahvati moje biće: da tako moj život bude samo ižarivanjetvog miomirisa i tvoje ljubavina sve koji me ugledaju, pa da svaka duša s kojom dođem u doticajosjeti tvoju prisutnost u mojoj duši,i da svi koji me gledajune vide mene, nego tebe – Isuse.

Ostani sa mnom, i počet ću sjati tvojom svjetlošću,svijetliti da budem svjetlo drugima. Svjetlo će, Isuse, dolaziti od tebe, ne od mene ti ćeš, po meni, sjati drugima. Dopusti da ti upravim molitve sred svijeta koji ljubiš, ižarujući tvoje svjetlo na sve koji me okružuju. Daj da propovijedam tebe, ne riječima, nego primjerom, snagom koja privlači,dobrohotnim utjecajem djela, puninom ljubavi kojom je moje srce ispunjeno prema tebi. Amen.

MOLITVA SV. IGNACIJA

Primi, Gospodine, svu moju slobodu. Primi pamćenje, razum i svu moju volju. Ti si mi darovao sve što imam i posjedujem. Sve Ti to vraćam i predajem potpuno Tvojoj svetoj volji, da svime upravljaš. Daj mi samo svoju ljubav i milost, i dosta sam bogat i ne tražim ništa više. (Sv. Ignacije Lojolski)

‘Ostani sa mnom, Gospodine’

Prekrasna molitva Padre Pija
Ostani sa mnom, Gospodine, jer mi je potrebna Tvoja prisutnost da Te ne bih zaboravio. Ti znaš kako mi je lako napustiti Te.Ostani sa mnom, Gospodine, zato što sam slab i trebam Tvoju snagu da ne padam tako često.Ostani sa mnom, Gospodine, jer Ti si moj život i bez Tebe gubim svoj žar.Ostani sa mnom, Gospodine, jer Ti si moje svjetlo i bez Tebe sam u tami.Ostani sa mnom, Gospodine, da mi pokažeš svoju volju. Ostani sa mnom, Gospodine, da čujem Tvoj glas i slijedim Te. Ostani sa mnom, Gospodine, jer Te želim mnogo voljeti i biti uvijek u Tvojoj blizini. Ostani sa mnom, Gospodine, ako želiš da Ti budem vjeran. Ostani sa mnom, Gospodine, jer iako je moja duša siromašna, želim da za Tebe bude mjesto utjehe, utočište Ljubavi.
Ostani sa mnom, Isuse, jer kasno je i dan se privodi  kraju, a život prolazi… smrt, sud i vječnost približavaju se. Potrebno mi je još snage da ne posustanem na putu i zato Te trebam. Kasno je i smrt je sve bliža. Plašim se tame, iskušenja, suhoća, križa, žalosti. O, kako te trebam, moj Isuse, u ovoj noći progonstva!
Ostani sa mnom, Isuse, u životu i svim opasnostima, trebam Te. Dopusti da Te prepoznam poput Tvojih učenika u lomljenju kruha, tako da Euharistija bude svjetlo koje razgoni mrak, snaga koja me jača, jedina radost moga srca.
Ostani sa mnom, Gospodine, jer u času svoje smrti želim ostati sjedinjen s Tobom, ako ne po pričesti, tada barem po milosti i ljubavi.
Ostani sa mnom, Isuse, ne tražim božansku utjehu jer je ne zaslužujem, već Tvoju prisutnost, o da, to Te molim!
Ostani sa mnom, Gospodine, jer samo Tebe tražim. Tvoju ljubav, Tvoju milost, Tvoje srce, Tvoj Duh, jer Te volim i ne tražim drugu nagradu osim da te volim sve više i više.
U čvrstoj ljubavi voljet ću Te svim svojim srcem dok sam na zemlji i nastavit ću Te voljeti savršeno u vječnosti. Amen.


Podijelite ovo s prijateljima!