.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

 

alt

 

Blažena Djevica Marija je najljepša i najdraža Žena svijeta. Najveća Majka i najčistija Djevica. Najblagoslovljenija od svih žena. Nje se nikada nije grijeh dotaknuo. Začeta je u milosti, slobodna od svake sjene grijeha. Bezgrješnost je očuvala i blaženom postala. Njena bezgrješna čistoća prosijava milošću…

 

Sveti Joakim i Ana darovali su joj zemaljski život nakon dugih godina posta i molitve. A sam Bog – Otac, Sin i Duh Sveti – darova joj u tom prvom trenu dušu prepunu milosti, obilje Božje ljubavi.

 

Postoji veći broj molitvi vezanih uz Djevicu Mariju. Najpoznatija je „Zdravo Marijo“. Početak molitve je iz Evanđelja po Luki, a ostalo je dodano u srednjem vijeku. „Anđeo Gospodnji“ je molitva koja se moli svaki dan u 7h, 12h i 19h u spomen na događaj kada je anđeo Gabrijel navijestio Mariji, da će začeti Isusa po Duhu Svetomu. Molitva je stara oko 700 godina. Kroz uskrsno vrijeme od Velike subote do blagdana Presvetog Trojstva umjesto molitve „Anđeo Gospodnji“ moli se molitva „Kraljice neba“, koja potječe iz 12. stoljeća. Molitva „Zdravo Kraljice“ je antifona, koji se moli i pjeva u različitim prilikama, nastala je u srednjem vijeku. „Veliča“ je molitva nastala od Marijinih riječi, koje je rekla za posjete svojoj rođakinji Elizabeti (Lk 1,46-55). Postoje i druge razne molitve gdje molimo Marijin zagovor za naše potrebe. Marija je moćna naša zagovornica. Zato je častimo i zazivamo za pomoć. Od Marije ne tražimo da nam nešto daruje, nego da nas zagovara kod Boga. Mariju molimo, kao moćnu zagovornicu, da za nas moli i isprosi nam milost od Boga.

 

Razne molitve BD Mariji

Advertisements

 

ZDRAVO MARIJO

Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti medu ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na čas smrti naše. Amen.

 

ANĐEOSKI POZDRAV
Moli se na glas zvona ujutro (za umiruće), na podne (za obraćenje grješnika), uvečer (za pokojnika).
Anđeo Gospodnji navijestio Mariji. I ona je začela po Duhu Svetom.
Zdravo, Marijo …
Evo službenice Gospodnje. Neka mi bude po riječi tvojoj.
Zdravo, Marijo … .
I Riječ je tijelom postala. I prebivala medu nama.
Zdravo, Marijo …

R. Moli za nas, sveta Bogorodice.

O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se.
Milost svoju, molimo te, Gospodine, ulij u duše naše da mi, koji smo po Anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća privedeni budemo, Po istom Kristu Gospodinu našemu Amen.

MOLITVA KRALJICE NEBA
Moli se od velike subote navečer do Presv. Trojstva
Kraljice neba, raduj se, aleluja.
Jer koga si bila dostojna nositi, aleluja.
Uskrsnu kako je rekao, aleluja.
Moli za nas Boga, aleluja.

R. Veseli se i raduj, Djevice Marijo, aleluja.
O. Jer je uskrsnuo Gospodin uistinu, aleluja.

Pomolimo se. Bože, ti si se udostojao razveseliti s uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista: molimo te, daj da postignemo radosti vječnoga života.  Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 

VELIČA DUŠA MOJA GOSPODINA

Veliča duša moja Gospodina
i klikće duh moj
U Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje:
odsad će me, evo,
svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni
sveto je ime njegovo.
Od koljene do koljena dobrota je njegova
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje,
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja,
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima,
a bogate otpusti prazne.
Prhvati Izraele, slugu svoga,
kako obeća ocima našim:
Spomenuti se dobrote svoje
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen

 

ZDRAVO KRALJICE

Zdravo Kraljice, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše, zdravo. K Tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K Tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, odvjetnice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.

 

MOLITVA ZA RAZORENE OBITELJI
Molimo Te, Gospo, s našom braćom po cijelom svijetu za razorene obitelji. Neka ih Bog pomiri u radosti prave ljubavi. Molimo Te za bračne drugove, koji su jedno drugo ponizili, povrijedili, ostavili. Neka ih Duh Sveti utješi i poveže.

 

MOLITVA PRIKAZANJA 

O, Božansko Srce Isusovo, prikazujem ti, po Bezgrešnom Srcu Marije, majke Crkve, u zajedništvu sa Euharistijskom Žrtvom, molitve, djela i trpljenja današnjeg dana, kao naknadu i zadovoljštinu za grijehe, (druge osobne nakane za nas ili druge osobe), za spasenje svih ljudi, po milosti Duha Svetoga, na slavu Boga Oca. Amen.

 

MARIJI KRALJICI NEBA (papa Pio X)
Uzvišena Kraljice Neba i anđela, koja si primila od Boga poslanje i moć da satreš glavu Sotoni, mi ponizno molimo da pošalješ anđele s Neba, da bi se po tvojoj zapovijedi borili protiv zlih duhova na svakome mjestu, te da potisnu njihove nasrtaje i da ih prognaju u vječni ponor. Amen.

 

MARIJI MAJCI BOŽJEG MILOSRĐA

Tebi se utječem, Majko Crkve.Tebi, koja si svojim “Neka mi bude” otvorila vrata Kristove nazočnostiu svijetu, u povijesti, u dušama, prihvaćajući u poniznoj šutnjii posvemašnjoj predanosti, poziv Svevišnjega. Učini da mnogi ljudi i žene znaju još danas zamjetiti poziv Tvojega Sina: “Slijedi me!” Učini da pronađu hrabrosti napustiti svoje obitelji, svoja zanimanja, svoje zemaljske nade i slijediti Krista na putu što ga je on zacrtao. Raširi svoju majčinsku ruku nad misionarima raspršenim po cijelome svijetu nad redovnicima i redovnicama što pomažu starim, bolesnim, zapriječenima, siromasima; nad onima što su se posvetili poučavanju, nad članovima svjetovnih udruga i zajednica, tim šutljivim kvascima dobrih djela; nad onim koji u klauzuri žive od vjere i ljubavii mole za spasenje svijeta. Amen Papa Ivan Pavao II.

 

MOLITVA POSVETE BEZGRIJEŠNOM SRCU MARIJINU

 

Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja, Tvojemu bezgrešnom Srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće: svoje misli, riječi i djela.

Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada sada i u vječnosti na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta.

Bezgrešna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnoga posvećenja da neopozivo pripadam svome Otkupitelju.

Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga! Neka se u meni i po meni, uvijek i u svemu vrši volja Božja! Amen !

 

O, Djevice Marijo, Tvom Bezgrešnom Srcu posvećujemo danas naš dom i sve koji u njemu stanuju.

Daj da naša kuća bude slična Tvojoj kući u Nazaretu po ispunjenju Božje volje, po djelima djelotvorne ljubavi i po bezgraničnoj predanosti Božjoj Providnosti!

Daj da bude prebivalište mira i tihe sreće! Bdij nad svima koji u našoj kući stanuju, pomozii m uvijek da kršćanski žive i sve ih obujmi svojom majčinskom zaštitom! Čuvaj nas, o Djevice Marijo, po dobroti svoje velike milosti, da mi svoj ovozemaljski dom, koji smo ovdje zauvijek posvetili tvom Bezgrešnom Srcu, jednom u nebu zavrijedimo imati! Amen!

 

PJESME BD MARIJI

 


Podijelite ovo s prijateljima!