.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

Foto: ife973.com

Blud je teški grijeh ali ga je se teško osloboditi, jer bludna strast i želja goni čovjeka u novi grijeh. To je želja za onim što je nam zabranjeno po 10 Božjih zapovijedi, zato je potrebno ne surađivati sa neprijateljem, sa tim duhom koji nas goni u grijeh i potrebno je odricati ga se kada nam dođu napasti.

MOLITVE PROTIV BLUDA I POŽUDE

U ime Gospodina Isusa Krista, neka sve snage mraka, sotonskog ropstva i bludnih navika, misli, strasti i požude odstupe od mene. Ja sam otkupljen krvlju Isusa Krista i kajem se za svaku pomisao na taj grijeh i svaku suradnju u mislima s pornografijom i bludom.  Ja pripadam Isusu Kristu i nikakve mračne snage nemaju vlasti nada mnom. U ime Isusovo zapovijedam svakom zlom duhu bluda, strasti, požude, pornografije, … da odstupe u ime Isusovo od mene. Neka svi ti duhovi budu svezani Kristovom krvlju i pod Križem Kristovim i da se nikad više ne mogu vratiti i tlačiti mene.

Isuse svojom Predragocjenom Krvlju očisti me i zaštiti od svih tih demonskih napada i od misli, strasti i požude sačuvaj slugu svojega; ne daj da vladaju nada mnom; tada ću biti čist I slobodan. Jahve je moje utočište i zaštita pomoćnik u nevoljama, On je ljubav moja i tvrđava moja, zaštita moja, izbavitelj moj, štit moj za koji se sklanjam. U ime Isusovo, nek` se postide i smetu svi koji mi o glavi rade i nek` odstupe od mene i nek` se posrame svi koji se nesreći mojoj raduju i koji mi propast snuju!

Molitva protiv grijeha bluda

Sveti i Milosrdni Oče, Tvoj Jedinorođeni Sin stoji gol, naočigled svih ljudi tako da Tvoj narod spozna i boji se Tvoga Svetoga Zakona. Primi moju poniznu molitvu za cijeli Tvoj narod, koji živi u opačini, bludu i preljubu, da po cijelom poniženju i osramoćenju Tvoga Jedinorođenog Sina, dotakneš njihove duše da se pokaju i spase. Neka grješnici po Predragocjenoj Krvi Tvoga Sina Isusa Krista, usrdno molim, zadobiju pokajanje u svojim srcima i budu spašeni po Isusovom poniženju, a ono neka ih potakne i ohrabri na pokajanje. Amen.

Advertisements

Molitva anđelu Gabrijelu protiv duha bludnosti

Moćni, čisti, Svijetli Anđele Gabrijele, satri svojom mišicom duha bludnosti, pornografije, preljuba, duha koji potiče na kontracepciju i grešne metode oplodnje; duha koji zarobljava osobito mlade u predbračnoj intimi, kako im nudi svijet; duh eutanazije i samoubojstva. UČINI BEDEM oko nas koji se trudimo živjeti evanđelje i koji ljubeći i praštajući trpimo, navješćujući jedini Put, Istinu i Život! Raširi svoja krila i blagoslovi ljubav zaručnika i supružnika, vodi sve u čistoj i pravoj ljubavi te izmoli dar života supružnicima koji žele djecu! Amen! Očenaš, 3 Zdravo Marije, Slava Ocu.

Dobro je svaki dan moliti Tri Zdravomarije i tri Slava Ocu na čast prečiste Djevice Marije: da se sačuvamo od grijeha bludnosti.

KOJI SU TO SVE GRIJESI BLUDNOSTI

Bludnost jest neuredna spolna težnja i uporaba. A uredna uporaba može biti samo u ženidbenom staležu, u službi života.

Bludnost koja se svojevoljno želi i traži, teški je grijeh, ne samo ona izvršena, nego i sama spolna naslada izvan ženidbenoga veza. Sv. Pavao piše Efežanima: „Nijedan bludnik…nema baštine u kraljevstvu Kristovu i Božjemu“ (5,5). Ili Korinćanima: „Ne varajte se! Ni bludnici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici… neće baštiniti kraljevstva Božjega“ (1 Kor 6,9). Bludnost je vrlo opasna mana ili porok, jer čovjekovu osobu pobjeđuje žestok nagon, teško drži pod nadzorom svoje strasti koje izvrću i razum i volju i udaljuju se od svoga trajnoga životnog cilja želeći ostvariti trenutačnu svrhu. Postoje osjećajna uzbuđenja koja nisu grijeh, a postoje spolna uzbuđenja koja postaju grijeh.

 Bludnost po naravi događa se kada slobodan sa slobodnom griješi. A slobodan je ako nema ni ženidbenih obveza, ni zavjeta čistoće, ni krvnoga ili duhovnoga srodstva. To je po sebi teški grijeh jer čovjek se odvraća od bitnoga cilja u službi života.

Priležništvo je stanje u kojem dvije osobe različita roda žive kao da su u braku, a nevjenčani. S moralnoga gledišta teški je to grijeh, koji priječi pristup sakramentima.

Prostitucija je praksa u kojoj se neka osoba podaje na spolnu zloporabu drugim pohotnicima, obično za bijednu plaću. I redovito iz takva grješna općenja nema ni poroda. Grijeh u svemu svom rasponu!

Silovanje je bludničenje sa ženom, udovicom ili djevojkom protiv njezine volje, izvedeno nasilno ili pod prijetnjom. U takvu se slučaju grijehu bludnosti dodaje i grijeh protiv pravde. Može biti, razumije se, silovanje i nad muškom osobom, osobito maloljetničkom.

Otmica, u okviru bludnosti, jest nasilno odvođenje neke osobe radi seksualnog iživljavanja. I u ovom slučaju grijehu nečistoće dodaje se grijeh protiv pravde.

Preljub je oskvrnjenje tuđe postelje ili suložništvo jednoga supružnika s tuđom suprugom. Prekršaj ženidbene vjernosti. Može biti samo jedna strana vezana ženidbom, a mogu obje osobe. I ovdje grijehu nečistoće priključuje se grijeh protiv pravde, jer se time oskvrnjuju prava drugih osoba.

Rodoskvrnuće jest vrsta nečistoće u kojoj netko ima spolne odnose s bližom rodbinom u stupnju koji se zabranjuje za ženidbu. Može biti i duhovno rodoskvrnuće između kuma i kumčeta, ili zakonsko ako se blud počini s posvojenim djetetom. U tom slučaju grijehu nečistoće dodaje se grijeh protiv religioznosti, pobožnosti, pijeteta.

Svetogrđe – grdnja ili vrijeđanje svetinje – počinja se kada netko nečistim činima oskvrne Bogu posvećenu osobu ili mjesto kao što je crkva, oltar, ispovjedaonica.

Bludnost protiv naravi sadrži ove tri vrste grijeha:

  • Polucija ili masturbacija jest osobni čin izljeva sperme: ako se čini direktno i svojevoljno, teški je grijeh jer je protiv svrhe spolne sposobnosti; a ako se događa u snu, nema grijeha. Latinsku riječ mollities naši bibličari prevode: mekoputnost. Sv. Pavao to stavlja na istu ravan s preljubom – takvi su svojevoljni grješnici isključeni iz kraljevstva Božjega!
  •  Sodomija općenje s istospolnom osobom. Riječ dolazi od mjesta Sodome u kojoj su građani na taj način griješili. Postanak 13,13: „A žitelji Sodome bijahu veoma opaki, sami grešnici protiv Gospoda“ (Post 13,13). „Ne lijegaj s muškarcem kako se lijega sa ženom! To bi bila grozota!“ (Lev 18,22). A sv. Pavao ovakvim strahovitim rječnikom protiv tadašnjega svijeta: „Stoga ih je Bog predao sramotnim strastima: njihove žene zamijeniše naravno općenje protunaravnim, a tako su i muškarci napustili naravno općenje sa ženom i raspalili se pohotom jedni za drugima te muškarci s muškarcima sramotno čine i sami na sebi primaju zasluženu plaću svoga zastranjenja“ (Rim 1,26-27). Rugoba nad rugobama, to veća što je neka suvremena zakonodavstva stavljaju na razini ljudskih „prava“!
  • Bestijalnost – spolno općenje sa životinjama. To je opet najužasniji grijeh. U Starom Zavjetu kažnjavao se smrću. „Tko bi god sa živinom legao, treba ga kazniti smrću“ (Izl 22,18).
  • Besramnost, bestidnost, bezobraznost jest svjesno neuredno bavljenje svim što izaziva spolnu nasladu. Može to biti riječima, znakovima, dodirima, razgovorima, čitanjem i razmišljanjem o takvim nepristojnim stvarima.

Kao zaključak: sv. Alfonz Liguori (1696.-1787.), jedan od najpriznatijih crkvenih auktoriteta i naučitelja na području morala, u vezi s ovom zapovijeđu piše: „Ovdje je nužno stalno upozoravati da u ovoj materiji Šeste zapovijedi treba, koliko je moguće, upotrijebiti svu strogost, jer na tako labilnu području ne smije se nikada nikakav oprez smatrati pretjeranim. I mnoga mišljenja, koja su, teoretski govoreći, vjerojatna, u praksi se pokazuju nevjerojatnima. Stoga ispovjednik, gdje uviđa pogibelj svojih pokornika, iako radnju, koju bi oni htjeli počiniti, ne može osuditi kao siguran smrtni grijeh, ipak neka je ni na koji način ne dopušta. To je dužnost liječnika duša, osobito s obzirom na one koji su u prošlosti običavali griješiti s obzirom na ovaj sramotni porok; oni trebaju ne samo izbjegavati bliže nego i daljnje grješne prigode; inače zbog stečene slabosti, uvijek će ponovno padati, jer u ovoj stvari, prema kojoj su ljudi po naravi skloni, lako će sami od manjih zala napredovati u veća“ (Homo Apostolicus, 1759., br. 34).

Tekst o bludnosti preuzet: Crkva na kamenu, 3/2011., str. 4-5


Podijelite ovo s prijateljima!