.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

Gospodine, smiluj se
Kriste, smiluj se
Gospodine, smiluj se
Kriste, čuj nas
Kriste, milostivo nas usliši

Oče nebeski, Bože,  – smiluj nam se
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože  – smiluj nam se
Duše Sveti, Bože  – smiluj nam se
Sveto Trojstvo, jedan Bože  – smiluj nam se
Utjelovljeni Gospodine  – smiluj nam se
Ljubitelju duša
Spasitelju grešnika
Koji si došao potražiti izgubljene
Koji si za njih postio 40 dana i noći

Po svojoj blagosti prema Adamu kad je pao
Po tvojoj vjernosti Noi u arci
Po tvom sjećanju na Lota usred grešnika
Po tvom smilovanju Izraelcima u pustinji
Po tvom oproštenju Davidu nakon njegova priznanja grijeha
Po tvom strpljenju sa zlim Ahabom u njegovom poniženju
Po tvom oproštenju raskajanom Manašeu
Po tvom smilovanju Ninivljanima kad su se obukli u kostrijet i pepeo
Po tvom blagoslovu Makabejaca koji su postili prije bitke
Po tvom izboru Ivana da ide pred tobom propovijedajući pokajanje
Po tvom svjedočanstvu Publiju koji se objesio
Po tvojoj dobrodošlici obraćenom pokajniku
Po tvojoj nježnosti prema Samarijanki
Po tvojem obraćanju Zakeju koji se obratio
Po tvojem smilovanju prema ženi uhvaćenoj u preljubu
Po tvojoj ljubavi prema Magdaleni, koja je mnogo ljubila
Po tojem pogledu, nakon kojeg je Petar zaplakao
Po tvojim milosrdnim riječima razbojniku na križu

Mi grešnici, Tebe molimo, usliši nas
Da sudimo sebe i tako izbjegnemo Tvojoj osudi
Da donosimo plodove vrijedne pokajanja
Da grijeh ne kraljuje u našim smrtnim tijelima
Da sa strahom i drhtanjem radimo na vlastitom spasenju

Advertisements

Sine Božji,
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, milostivo nas usliši Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

Kriste čuj nas
Kriste milostivo čuj nas
O Gospodine, čuj našu molitvu.
I vapaj naš k Tebi da dođe.

Pomolimo se!
Dopusti, molimo Te, o Gospodine, svojim vjernima oprost i mir, da budu očišćeni od svih svojih grijeha, i da Ti služe mirna uma. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.


Podijelite ovo s prijateljima!