.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

Najljepši naziv za Boga jest OTAC. Tako nam ga je predstavio u svojim pričama, svom učenju i molitvama njegov Isus Krist. On ga je nazivao na svom materinskom jeziku “Abba” što zapravo znači “Tata moj!”. Taj je naziv pun intimnosti i povjerenja prema Bogu. I nas je Isus u tom smislu naučio moliti najljepšu molitvu Bogu Ocu: “Oče naš!”.
Kad Boga nazivamo Ocem, ne želimo samo reći da je on dobar i pun brige za nas kao otac. On jest Otac. To je njegovo pravo ime, ime prve osobe Presvetog Trojstva. Veliki kršćanski pisac Tertulijan (iz III. st.) kaže: “Nitko nije tako i takav otac kao Bog. Budući da je Bog naš Otac, mi smo svi Božja djeca ili, kako voli reći Sv. pismo, sinovi Božji. U kršćanskom se jeziku to naziva “Božje posinjenje” ili “bogosinstvo” ili, drugim riječima, “milost posvetna”. To je naše najveće dostojanstvo, ali i obveza da se prema Bogu odnosimo kao sinovi, s poštovanjem i povjerenjem, i da živimo kao Božji ljudi koji čuvaju i njeguju prijateljstvo s Bogom.

Odatle izvire i drugo naše dostojanstvo i obveza: svi smo mi ljudi među sobom braća, jer imamo zajedničkog i istog Oca. Stoga je “bratoljublje” ili uzajamna ljubav među ljudima temeljna obveza svih kršćana. Isus u Evanđelju proglašava kao svoju najveću zapovijed ljubav prema Bogu i ljudima.

OTAC SVEMOGUĆI
Uz taj vrhunski i najljepši naziv za Boga Oca, u Vjerovanju stoji još jedan izraz: svemogući. Taj se izraz može uzeti kao pridjev, ali može stajati i samostalno, kao Božje ime: Svemogući. Bog sve može. Možda nas taj naziv može i prestrašiti, jer nas lako može navesti na pomisao da bi nam Svemogući mogao učiniti i svako zlo. No ne smijemo zaboraviti: Bog je bezgranično dobro biće. Treba da u Vjerovanju, i u svojoj svijesti, uvijek spajamo oba Božja imena: Bog je Otac-Svemogući. To znači da je njegova očinska ljubav svemoguća, a njegova svemogućnost puna je dobrote i srca, brige i ljubavi. Sv. Pavao to lijepo izražava: “Ako je Bog za nas, tko će protiv nas” (Rim 8,31). Svemogućnost se Božja najviše očituje u tom što je Bog kadar i zlo okrenuti na dobro. I o tom sv. Pavao veli: “Bog u svemu surađuje na dobro s onima koji ga ljube” (Rim 8,28). (Izvor:https://vjeronauk.net/)

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas

Advertisements

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se
Duše sveti, Bože, smiluj nam se
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se
Oče, stvoritelju svijeta, smiluj nam se
Oče, izmiritelju svijeta,…
Oče, vječna mudrosti
Oče, beskrajna dobroto
Oče, providnosti neiskazana
Oče, izvore svega što postoji
Oče, presveti
Oče, beskrajnog milosrđa
Oče, branitelju naš
Oče, naš radosti i slavo
Oče, bogatstvo neizmjerno
Oče, veličajnosti Crkve
Oče, nado kršćana
Oče, uništenje idola
Oče, utjeho naroda,
Oče, radosti svećenika,
Oče, darivatelju obiteljskog života
Oče, pomoći siromaha,
Oče, razveselitelju tužnih
Oče, prijatelju mladih
Oče, čuvaru malenih
Oče, slobodo zasužnjenih
Oče, svjetlo onih koji su u tami,
Oče, ponizitelju oholih
Oče, mudrosti pravednih
Oče, spasenje očajnih
Oče, blizino napuštenih
Oče, luko spasa u opasnostima
Oče, mire i zaštito slabih
Oče, jakosti u starosti
Oče, sigurnosti umirućih
Oče, živote preminulih
Oče, slavo svetih
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, – oprosti nam Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, – usliši nas Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, – smiluj nam se.

Pomolimo se
Oče, naša zemlja te treba, svaki čovjek te treba. Budi uvijek s nama. Upravljaj narodima, upali u nama oganj ljubavi da postanemo nova stvorenja. Molimo te za svu tvoju djecu, daruj svima mir i sigurnost u ime predragocjene krvi tvoga Sina Isusa. Koji živi i kraljuje…


Podijelite ovo s prijateljima!