.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

.

Bože, u pomoć mi priteci.
Gospodine pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu…
Sveti Mihovile Arkanđele, brani nas u boju da budemo spašeni na posljednjem sudu.

1. zaziv

Po zagovoru sv. Mihovila arkanđela i nebeskog kora Serafina udostoj se, Gospodine, upaliti u nama oganj savršene ljubavi svoje.

Advertisements

Molimo na čast prvom anđeoskom koru
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije

2. zaziv

Po zagovoru sv. Mihovila arkanđela i nebeskog kora Kerubina udostoj se, Gospodine, udijeliti nam milost, da napustimo put grijeha, te krenemo putem kršćanske savršenosti.

Molimo na čast drugom anđeoskom koru
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije

3. zaziv

Po zagovoru sv. Mihovila arkanđela i svetog kora Prijestolja, ulij, Gospodine, u naša srca duh prave i iskrene poniznosti.

Molimo na čast trećem anđeoskom koru
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije

4. zaziv

Po zagovoru sv. Mihovila arkanđela i nebeskog kora Gospodstva udijeli nam, Gospodine, milost, da nadvladamo naša osjetila i ispravimo naše iskvarene strasti.

Molimo na čast četvrtom anđeoskom koru
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije

5. zaziv

Po zagovoru sv. Mihovila arkanđela i nebeskog kora Vlasti udostoj se, Gospodine, zaštititi naše duše od zasjeda i napasti đavla.

Molimo na čast petom anđeoskom koru
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije

6. zaziv

Po zagovoru sv. Mihovila arkanđela i kora čudesnih nebeskih Moći ne daj, Gospodine, da podlegnemo napastima, nego nas oslobodi od zla.

Molimo na čast šestom anđeoskom koru
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije

7. zaziv

Po zagovoru sv. Mihovila arkanđela i nebeskog kora Poglavarstva ispuni, Gospodine, naše duše pravom i iskrenom poslušnošću.

Molimo na čast sedmom anđeoskom koru
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije

8. zaziv

Po zagovoru sv. Mihovila arkanđela i nebeskog kora Arkanđela, udijeli nam, Gospodine, dar ustrajnosti u vjeri i u dobrim djelima.

Molimo na čast osmom anđeoskom koru
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije

9. zaziv

Po zagovoru sv. Mihovila arkanđela i nebeskog kora svih Anđela udostoj se, Gospodine, udijeliti nam milost, da nas oni u sadašnjem životu čuvaju, a zatim da nas uvedu u vječnu slavu.

Molimo na čast devetom anđeoskom koru
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije

Izmolit ću 4 Očenaša: 1. Očenaš na čast sv. Mihovila, 2. Očenaš na čast sv. Gabrijela, 3. Očenaš na čast sv. Rafaela i 4. Očenaš na čast Anđela čuvara

Sv. Mihovile, preslavni kneže, glavo i vođo nebeske vojske, čuvaru duša, pobjeditelju buntovnih duhova, stanovniče Božjega dvora, poslije Isusa naš divni voditelju, obdaren nadčovječanskom snagom i savršenošću, udostoj se, nas sve, koji se pouzdano k tebi utječemo, od svakoga zla izbaviti i isprosi nam svojim moćnim zagovorom milost da vjerno služeći svome Bogu sve više duhom rastemo. Amen.

Sv. Mihovile arkanđele, moli za nas Isusa Krista, Gospodina našega!
Da budemo dostojni Njegovih obećanja!

Pomolimo se!

Svemogući vječni Bože, koji si u svojoj divnoj dobroti i milosrđu za spas ljudi izabrao slavnog i svetog arkanđela Mihovila za kneza svoje Crkve, udijeli nam, da nas on svojim moćnim zagovorom oslobodi od svih naših duhovnih neprijatelja, da se nijedan od njih ne usudi uznemirivati nas u času smrti nego da nas on sam uvede u Tvoju uzvišenu Božansku prisutnost po zaslugama Isusa Krista, Gospodina našega.
Amen.

Sveti Mihovil je obećao onima koji prije svete mise i pričesti izmole ovu krunicu da će im od Boga isprositi milost da ih na svetoj misi prati po jedan anđeo iz svakoga od devet korova. Onima koji svaki dan budu molili ovu krunicu anđeoski Knez je obećao trajnu i posebnu anđeosku pomoć za vrijeme cijelog života, u smrti i nakon smrti u čistilištu sve dok ne dođu u raj.

Ovu krunicu je sam sveti Mihovil arkanđeo 1751. objavio službenici Božjoj Antoniji d’Astonac, karmelićanki iz Portugala. Anđeoski knez se ukazao blaženici i rekao joj da želi biti čašćen s devet zaziva na spomen devet anđeoskih korova. U svakom zazivu treba biti spomen jednoga od anđeoskih korova te molitva 1 Očenaša i 3 Zdravomarije. Sv. Mihovil je tražio da se na kraju mole 4 Očenaša, sjećajući se njega, sv. Gabrijela, sv. Rafaela i anđela čuvara.

Sveti Mihovil je još obećao onima koji prije svete mise i pričesti izmole ovu krunicu da će im od Boga isprositi milost da ih na svetoj misi prati po jedan anđeo iz svakoga od devet korova. Onima koji svaki dan budu molili ovu krunicu anđeoski Knez je obećao trajnu i posebnu anđeosku pomoć za vrijeme cijelog života, u smrti i nakon smrti u čistilištu sve dok ne dođu u raj. (Prevedeno iz talijanskog molitvenika Preghiere con gli angeli, Editrice Shalom, 2000, str. 197). Blaženi Pio IX. odobrio je 1851. godine mnoge oproste po ovoj korisnoj molitvi.

.

.

LITANIJE SVETOM MIHOVILU ARKANĐELU

Litanije svetom Mihaelu
Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama!
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama!

Sveta Marijo,
Sveti Mihovile Arkanđele,
Sveti Mihovile, kneže Serafina,
Sveti Mihovile, glasniče Gospodina, Boga Izraelova,
Sveti Mihovile, Povjereniče Presvetog Trojstva,
Sveti Mihovile, Starješino Raja,
Sveti Mihovile, najsjajnija zvijezdo anđeoskog zbora,
Sveti Mihovile, posredniče božanskih milosti
Sveti Mihovile, najsvjetlije sunce milosrđa,
Sveti Mihovile, prvi uzore poniznosti,
Sveti Mihovile, primjere blagosti,
Sveti Mihovile, prvi plamenu najvatrenije revnosti,
Sveti Mihovile, dostojan divljenja,
Sveti Mihovile, dostojan štovanja,
Sveti Mihovile, dostojan hvale,
Sveti Mihovile, službeniče božanske blagosti,
Sveti Mihovile, najsnažniji vođo,
Sveti Mihovile, djelitelju radosti,
Sveti Mihovile, tješitelju klonulih,
Sveti Mihovile, anđele mira,
Sveti Mihovile, tješitelju bolesnih,
Sveti Mihovile, vođo zalutalih,
Sveti Mihovile, potporo onima koji se nadaju,
Sveti Mihovile, čuvaru onih koji vjeruju,
Sveti Mihovile, zaštitniče Crkve,
Sveti Mihovile, velikodušni djelitelju,
Sveti Mihovile, utočište siromaha,
Sveti Mihovile, olakšanje potlačenih,
Sveti Mihovile, pobjedniče zlih duhova,
Sveti Mihovile, naša snago,
Sveti Mihovile, naše utočište,
Sveti Mihovile, naš branitelju,
Sveti Mihovile, vojskovođo anđela,
Sveti Mihovile, utjeho patrijarha,
Sveti Mihovile, vođo proroka,
Sveti Mihovile, vođo apostola,
Sveti Mihovile, utjeho mučenika,
Sveti Mihovile, radosti priznavalaca,
Sveti Mihovile, čuvaru djevica,
Sveti Mihovile, časti svih Svetih,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama!

Pomolimo se. Gospodine, neka nas moćni zagovor tvog Arkanđela Mihovila uvijek i svugdje zaštiti i oslobodi od svakoga zla te privede u život vječni. Po Isusu Kristu Gospodinu našemu. Amen.


Podijelite ovo s prijateljima!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*