.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

Krunica sv. Ante se sastoji od 13 Očenaša, Zdravo Marija i Slava Ocu.

Pripravna molitva (moli se samo prvi put)

Da si mi zdravo, ti slavni i ljubavlju užgani prijatelju Božji, ti moćni zagovorniče kod Boga! Od srca se radujem radi mnogih i velikih milosti, što ih je Bog udijelio i kojima sjajno sjajiš na nebu i zemlji. O sveče, sv. Ante, ti si već mnogima, koji su te molili za zagovor, isprosio od Boga uslišenje i pomoć. I ja te pun pouzdanja molim za zagovor. Isprosi mi pomoć u mojoj nevolji, isprosi utjehu i olakšicu mojem ražalošćenom srcu, milost iskrenog pokajanja za grijehe, da tebe u krepostima slijedim i time zavrijedim da me Bog usliša. Izmoli mi čvrstu vjeru, trajno ufanje i goruću ljubav prema Bogu, da tako budem što ugodniji Njemu. O sveti prijatelju Božji, toliko si ljubio Isusa, da je u obliku djetešca tebi na ruke sišao i tolike ti milosti iskazao; Isus kod koga si na nebu, neće ti ništa uskratiti, što budeš za spasenje moje molio. Izmoli mi pomoć u mojoj nevolji da se duša moja utješi i da ubuduće živim život ugodan Bogu. Amen.

(Svaki put prvo se moli: Ak’ čudesa tražiš, zatim Krunica sv. Antuna pa molitva za taj put):

Ak’ čudesa tražiš, gle! Smrt i bludnja, nevolje, Vrag i guba nestaju. Zdrave bolesnici.
More, lanci padaju, Uda, stvari propale Mole i dobivaju Mladi pa i starci.
Iščezava pogibelj, Prestaju i potrebe. Neka kaže tko to zna, Pa i Padovanci!
More, lanci…
Slava Ocu.
More, lanci…

Advertisements

Moli za nas sveti Ante,
da dostojni postanemo obećanja Kristovih. Crkvu tvoju,
Bože, neka razveseli zavjetni spomen svetog Antuna, priznavaoca tvojeg i naučitelja da se uvijek utvrđuje duhovnom pomoći i bude dostojna uživati radost vječnu. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

.

Krunica sv. Antuna


1. Slavni sveti Ante, svetim i moćnim zagovorom kod Boga mnoge si sačuvao od zla i izbavio iz same smrtne opasnosti. Molimo te, čuvaj i nas od najvećeg zla grijeha i izbavi nas iz najstrašnije opasnosti – smrti vječne. Slava Ocu..


2. Krive nauke, zli primjeri i prividna sreća zemaljskih zavodljivosti odvode mnoge u zabludu i grijeh. Sveti Antune, propovjedniče istine i uzore svetosti, izmoli nam svjetlo prave vjere i ustrajnost u milosti Božjoj. Slava Ocu…


3. Dobri sv. Antune! Ti si svojom ljubavlju prema svima pritjecao u pomoć u nevoljama, tješio u žalostima, izbavljao iz tjeskoba. Budi i nama u pomoći u svim potrebama! Izmoli nam milost da strpljivo s Isusom nosimo svoj križ. Slava Ocu…


4. Sv. Petar nas opominje da budemo trijezni i da bdijemo jer “naš protivnik, đavao, obilazi kao ričući lav, tražeći koga da proždre”. Sv. Antune, ti si strah i trepet zlih duhova. Štiti nas od svih njihovih nasrtaja i daj nam da ih pobijedimo jakošću vjere. Slava Ocu…


5. Naši su grijesi guba koja nagrđuje čitavo naše biće i stavlja u opasnost i samu našu vječnu sreću. Sveti naš pokrovitelju, izmoli nam da se očistimo od gube grijeha. Slava Ocu…


6. Najveće vremenito dobro jest zdravlje. Možda smo ga često pokvarili svojim neumjerenim životom. Ozdravitelju bolesnih, sv. Antune, izmoli nam trajno zdravlje duše i tijela. Slava Ocu…


7. Naš je život sličan lađi na uzburkanu moru: valovi neurednih strasti i oluje zlih primjera prijete našem spasenju. Divni sv. Antune, sjajnim svojim svjetlom privedi nas u luku vječnoga spasenja. Slava Ocu…


8. Naši grijesi i zle navike sputaše nas u lance. Sv. Antune, izmoli nam milost da se oslobodimo okova grijeha i zlih navika i da uživamo potpunu slobodu djece Božje. Slava Ocu…


9. Moćni sv. Antune, ti si čudesno iscjeljivao udove i oslobađao od svih boli. Čuvaj nas duhovno i tjelesno zdrave i postojane u jedinstvu vjere i ljubavi. Slava Ocu…


10. Sv. Antune, tvoja se slava raširila po svem svijetu jer pomažeš da se nađu izgubljene stvari. Svojim smo grijesima izgubili Božje prijateljstvo i duševni mir. Po tvom zagovoru daj da ih ne izgubimo nikada više i izmoli ih onima koji ih još ne posjeduju. Slava Ocu…


11. Mnoge nam pogibli prijete na putu zemaljskoga života. Sv. Antune, čuvaj nas od svih pogibli i izmoli nam milost da radosno služimo Bogu i bližnjemu i sretno prispijemo u vječnu domovinu. Slava Ocu…


12. Milostivi sv. Antune! Ti pomažeš svima koji se k tebi utječu. Sličan si suncu koje sve obasjava. I meni siromahu pruži pomoć i usliši me kad te molim. Slava Ocu…


13. Sv. Antune, ti nisi svetac jednoga mjesta ili zemlje, ti si svetac gotovo čitavoga svijeta. Neka se tvojim zagovorom Božje kraljevstvo još više širi po svijetu i donese mir, ljubav i spasenje svim ljudima. Slava Ocu…

.

LITANIJE SVETOG ANTE (ANTONA)

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, s
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice, moli za nas!
Sveta Djevo Djevica, moli za nas!
Sveti Ante (Antune), Padovanski, moli za nas!
Sveti Ante (Antune), miljeniče božanskoga Djeteta,  
Sveti Ante (Antune), gorljivi apostole,
Sveti Ante (Antune), urese svoga svetog Reda,
Sveti Ante (Antune), diko svetoga Franje,
Sveti Ante (Antune), ljubitelju siromaštva,
Sveti Ante (Antune), učitelju pokornosti,
Sveti Ante (Antune), ogledalo odricanja i mrtvljenja,
Sveti Ante (Antune), ljiljane djevičanstva,
Sveti Ante (Antune), miomirisna posudo čistoće,
Sveti Ante (Antune), sjajna zvijezdo svetosti,
Sveti Ante (Antune), uzore ćudorednosti,
Sveti Ante (Antune), ognju ljubavi,
Sveti Ante (Antune), krasoto nebeska,
Sveti Ante (Antune), škrinjo zavjetna,
Sveti Ante (Antune), čuvaru božanskoga znanja,
Sveti Ante (Antune), trubljo evanđeoska,
Sveti Ante (Antune), stupe Crkve,
Sveti Ante (Antune), učitelju istine,
Sveti Ante (Antune), vjesniče milosti,
Sveti Ante (Antune), revnitelju duša,
Sveti Ante (Antune), utočište zapuštenih,
Sveti Ante (Antune), utjeho žalosnih,
Sveti Ante (Antune), uskrisitelju mrtvih,
Sveti Ante (Antune), iskorjenitelju opačina,
Sveti Ante (Antune), uzore kreposti,
Sveti Ante (Antune), kladivo krivovjeraca,
Sveti Ante (Antune), svjetlo nevjernika,
Sveti Ante (Antune), ispitatelju srdaca,
Sveti Ante (Antune), mučeniče željom,
Sveti Ante (Antune), trepete zlih duhova,
Sveti Ante (Antune), nalazniče izgubljenih stvari,
Sveti Ante (Antune), slavni čudotvorče,
Sveti Ante (Antune), sveče čitavoga svijeta,

Milostiv budi, oprosti nam Gospodine.
Milostiv budi, usliši nas Gospodine.

Od svakoga zla, oslobodi nas, Gospodine!
Od svakoga grijeha,
Od zasjeda đavolskih,
Od kuge, glada i rata,
Od smrti vječne,
Po zaslugama sv. Ante (Antuna),
Po gorućoj ljubavi njegovoj,
Po revnom propovijedanju njegovu,
Po želji njegovoj za mučeništvom,
Po ustrajnosti njegovoj u poslušnosti, siromaštvu i čistoći,
Po žarkoj ljubavi njegovoj koja ga učini dostojnim da te kao maleno djetešce primi u ruke svoje,
Na dan sudnji,

Grešnici, tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš na pravu nas pokoru ganuti, tebe molimo,
Da se dostojiš oganj svete ljubavi svoje u nama upaliti, tebe molimo,
Da se dostojiš svetoga Antu (Antuna) za zaštitnika i zagovornika nama darovati, tebe molimo,
Da se dostojiš po zaslugama svetoga Ante (Antuna) pravo nam pokajanje, duboku poniznost i dar svetoga razmišljanja podijeliti, tebe molimo,
Da se dostojiš po zagovoru svetoga Ante (Antuna) pomoći nas da đavla, svijet i tijelo
uzmognemo potpuno nadvladati, tebe molimo,
Da se dostojiš sve one pomoći koji svetoga Antu (Antuna) u svojim nevoljama zazivaju,
tebe molimo,
Da se dostojiš uslišiti nas, tebe molimo,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se!

– Moli za nas sveti Ante (Antune).
– Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se.
Svemogući, vječni Bože, koji si svetoga Antu (Antuna) odlikovao obilatim milostima i sjajnim čudesima: udijeli nam milost da sve što god od tebe po njegovim zaslugama ištemo, po njegovu moćnom zagovoru zastalno primimo. Po Kristu Gospodinu našemu.

Možete klinknuti na poveznicu ispod i zajedno moliti krunicu.


Podijelite ovo s prijateljima!