.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

 

Moli se na običnu krunicu.

Na Križić: Vjerujem…
Naveliko zrno: Oče naš…
Na tri mala zrna: tri Zdravomarije na čast Presvetog Trojstva koje je dalo privilegij Bezgrješnom Srcu Marijinu da moli pred nama.
Slava Ocu…

1. desetica

Na veliko zrno: Vječni Oče, Sveti Oče, Svemogući Vječni Oče, po Presvetom Srcu Isusovu i Bezgrješnom Srcu Marijinu molimo Te da po Križu Sina svoga spasiš svijet!

Advertisements

Oče, Tvoj je Sin trpio gorku Muku u Maslinskom vrtu. Po ovoj njegovoj Muci molimo Te, Oče, da udijeliš svoga Svetog Duha Svetom Ocu Papi, biskupima, svećenicima, redovnicima, redovnicama i svima Tebi posvećenima!

Na mala zrna 10 puta: Oče, Tebi je sve moguće! Hvala Oče!
Na kraju desetice: Zdravo Kraljice…

2. desetica

Vječni Oče, Sveti Oče, Svemogući Vječni Oče, po Presvetom Srcu Isusovu i Bezgrješnom Srcu Marijinu molimo Te da po Križu Sina svoga spasiš svijet!

Oče, Tvoj je Sin bio bičevan. Svi smo ga svojim grijesima bičevali. Po ovom Njegovu trpljenju molimo Te, Oče, da Te svi upoznamo i da se svi mi grešnici obratimo!

Na mala zrna 10 puta: Oče, Tebi je sve moguće! Hvala Oče!
Na kraju desetice: Zdravo Kraljice…

3. desetica:

Vječni Oče, Sveti Oče, Svemogući Vječni Oče, po Presvetom Srcu Isusovu i Bezgrješnom Srcu Marijinu molimo Te da po Križu Sina svoga spasiš svijet!

Oče, Tvoj je Sin bio okrunjen trnjem. Po ovoj Njegovoj Boli molimo Te, Oče, za sve bolesne, da im udijeliš svoga Duha, da Te spoznaju i prihvate svoju bolest!

Na mala zrna 10 puta: Oče, Tebi je sve moguće! Hvala Oče!
Na kraju desetice: Zdravo Kraljice…

4. desetica:

Vječni Oče, Sveti Oče, Svemogući Vječni Oče, po Presvetom Srcu Isusovu i Bezgrješnom Srcu Marijinu molimo Te da po Križu Sina svoga spasiš svijet!

Oče, Tvoj je Sin nosio teški Križ. Po ovoj njegovoj Boli molimo Te, Oče za sve obitelji koje su razorene i koje trpe, da Isus na svom Križu ponese njihove križeve i da ih ozdravi i spasi!
Na mala zrna 10 puta: Oče, Tebi je sve moguće! Hvala Oče!
Na kraju desetice: Zdravo Kraljice…

5. desetica:

Vječni Oče, Sveti Oče, Svemogući Vječni Oče, po Presvetom Srcu Isusovu i Bezgrješnom Srcu Marijinu molimo Te da po Križu Sina svoga spasiš svijet!

Oče, Tvoj je Sin bio raspet na Križu i prolio svoju Presvetu Krv. Po ovoj smrtnoj Muci molimo Te, Oče, za sve umiruće i duše u čistilištu, da ih spasiš i da im se smiluješ!
Na mala zrna 10 puta: Oče, Tebi je sve moguće! Hvala Oče!
Na kraju desetice: Zdravo Kraljice…

Na kraju krunice: Pet Slava Ocu za zahvalu Ocu nebeskom na svim milostima koje smo primili po pet svetih Rana Isusovih!

LITANIJE

Gospodine smiluj se
Kriste, smiluj se
Gospodine, smiluj se
Kriste, čuj nas
Kriste, usliši nas
Oče nebeski, Bože
Sine, Otkupitelju svijeta Bože
Duše Sveti Bože Smiluj se nama
Sveto Trojstvo jedan Bože

Oče naš, koji jesi na nebesima
Oče naš, radi Tvoje neizmjerne Očinske dobrote
Oče naš, radi neizmjerne ljubavi Sina Tvoga premiloga prema nama
Oče naš, radi predragocjenog Tijela i Krvi Isusove
Oče naš, radi pregorke Muke i smrti Isusove
Oče naš, radi zasluga Marije Majke naše i sviju svetih
Oče naš, milosni i brižni
Oče naš , radi slabosti naše
Oče naš, u teškoći našoj Smiluj se nama
Oče naš, u bolesti našoj
Oče naš, u vrijeme kušnja i napasti naše
Oče naš, radi velikih briga naših
Oče naš, zaštitniče naš
Oče naš, u svakoj potrebi našoj
Oče naš, istinski i pravedni
Oče naš, bez čije se volje i dopuštenja ništa ne događa
Oče naš, svemogući
Oče naš, sveznajući
Oče naš, svudašnji
Oče naš, cijeli živote naš
Oče naš, na času smrti naše
Oče naš, pri kojemu će se sve tajne otkriti
Oče naš, vječni

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

Iz ljubavi si nas stvorio na sliku i priliku svoju
I dao si nam sve što je za spasenje potrebno.

POMOLIMO SE:
Svemogući Vječni Gospodine Bože Oče naš, mi Ti se skrušenim i poniznim srcem zaufano molimo radi Tvoje neizmjerne Očinske dobrote u ime Sina Tvoga premilog, Gospodina našeg Isusa Krista, da nam kao predobri naš Otac, dadeš sve što nam je potrebno za dušu i tijelo, pa da bi po tome mogli uvijek, svagdje u svemu Tvoju svetu, veličanstvenu, predobru, preljubaznu, brižljivu i svemožnu volju vršiti, u duhu i istini Te ljubiti i poslije smrti k Tebi u Nebo doći, gdje Ti sa Sinom svojim i Duhom Svetim živiš i kraljuješ – Bog po sve vijeke vjekova, Amen.

Na kraju:
Josipe i Majko čista, Kriste Bože, Djevin Sine!

S vaše kuće našem domu, Svjetlo Božje neka sine.

nebo

Isus govori Mari Visković:
„Ovu molitvu Krunice želi Otac Nebeski, da preko nje pomogne dušama. Božjom Ljubavlju sažižem srca. Ovo činite za svoga Kralja! Sve je to Moje djelo, jer sve Meni pripada! Svima koji mole ovu Krunicu, obećajem Milosti! Pokrivam zemlju blagoslovom svojega Oca! Duše upriješe pogled u Oca i zavapiše! Otac milosrđa i Ljubavi blagoslivlja i ljubi svoju djecu! Po ovoj se Krunici spašavaju duše! Širite je da Vječni Otac spasi svijet!“

Ruža Otajstvena govori: Često se pitate: Koliki je broj zvijezda? Zaista, vaše su molitve moćne da okruže svaku zvijezdu! To Moćni Bog podaruje svakome od vas kada govorite: Hvala, Oče! Vječnom se Ocu svidjela ta molitva koju vam On dade. Vjernici koji je mole, otvorili su put smjele Očeve djece. Djeco Moja, prihvatite Očeve Ruke koje su vam pružene! Pružio vam ih je Vječni Otac. Djeco Moja, Njemu je sve moguće! On vas može dovesti k Sebi u Vječnost! Bogu Hvala!


Podijelite ovo s prijateljima!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*