.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

Odlukom Crkve, uz pobožnost Križnog puta vezana je i milost potpunog oprosta. On se zadobiva uz prethodno ispunjene uvjete: osoba prije svega mora biti vjernik u potpunom zajedništvu s Crkvom, mora biti u stanju milosti, potpuno isključiti svaku neurednu navezanost na grijeh, sakramentalno se ispovjediti, pričestiti se (makar i izvan mise), izreći molitvu na nakanu Svetog Oca.

Pratimo Isusa na njegovu križnom putu, da bi i on pratio nas na putu naših životnih križeva.

Premilostivi Bože Isuse Kriste! Evo duša moja s rascviljenom majkom tvojom Marijom ide za tobom i prati te na teškom putu tvoje pregorke muke. Okrijepi me svojom milošću da uzmognem strpljivo nositi svoj
križ što sam ga grijesima svojim zaslužio. Ojači me da ne klonem i ne iznemognem na tom putu te daj
da mi svaka postaja bude korak u nebo. Amen.

KITICE:

Advertisements

RASCVILJENA MAJKA STAŠE 
BLIZU KRIŽA TE PLAKAŠE  
MUKE SINA JEDINOG.

O ŽALOSNA MAJKO SVETA
RANE SINA TVOG PROPETA  
NEK NAM BUDU U SRCU.  

 1. Postaja - Isus osuđen na smrt

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Tebe.
O. Jer si po svojem svetom Križu svijet otkupio.

Gledaj nedužnog Isusa gdje stoji pred sucem! Slušaj kako ga krivo potvaraju i tuže, a on i ne otvara svojih usta! Razdraženi narod, koji ga je prije nekoliko dana slavio kao svoga kralja, sada mahnito viče: »Propni ga, propni!« Osudiše ga, a on drage volje prima osudu samo da nas riješi osude vječnoga prokletstva.

Pomolimo se.
Gospodine Isuse! Na tu nepravednu osudu pristao sam i ja po grijehu; i ja sam te zlim životom svojim osudio. Oprosti mi, i daj mi milost da i ja krotko i strpljivo primam krivi sud te da se oslobodim osude
na vječne muke. Amen.

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj se nama! 

TAD TUŽAŠE I PLAKAŠE   
I DRHTAŠE KAD GLEDAŠE  
MUKE SINA JEDINOG.
O ŽALOSNA MAJKO SVETA
RANE SINA TVOG PROPETA  
NEK NAM BUDU U SRCU.  
2. Postaja: - Isus prima na se Križ

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Tebe.
O. Jer si po svojem svetom Križu svijet otkupio.

Gledaj teški križ što ga metnuše na Isusa neprijatelji njegovi. Ne nosi ga on za sebe, već za tebe i za čitav svijet. Grijesi tvoji i grijesi svih ljudi tište sveta ramena njegova, a ti još nećeš da se popraviš!

Pomolimo se.
Preblagi Spasitelju, Isuse Krste, koji si tako dragovoljno primio na se križ, što ti ga prirediše grijesi moji i grijesi svega svijeta, daj mi milost da osjetim teško breme svojih grijeha i da ih skrušeno oplačem. Amen

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj se nama!  

KOJI ČOVJEK NE B` PLAKAO   
KAD BI MAJKU UGLEDAO   
U TOLIKOJ ŽALOSTI.

O ŽALOSNA MAJKO SVETA
RANE SINA TVOG PROPETA 
NEK NAM BUDU U SRCU. 
3. Postaja: - Isus pada prvi put pod križem

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Tebe.
O. Jer si po svojem svetom Križu svijet otkupio.

Kako su teški grijesi naši! Pod njihovim teretom pada onaj koji sve drži svemoćnom riječju svojom; a pada za to da se mi podignemo iz zloća svojih.

Pomolimo se.
Nedužni Isuse Kriste! Pod težinom grijeha mojih padaš ti da mene bijednika podigneš. Okrijepi me, dragi Isuse, da nikada više ne upadnem u grijeh, i daj mi milost da me nikakvo zlo ne odijeli od ljubavi
tvoje. Amen.

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj se nama!  

TKO SE NE BI RAŽALIO   
MAJKU BOŽJU PROMISLIO   
U TOLIKOJ ŽALOSTI? 

O ŽALOSNA MAJKO SVETA
RANE SINA TVOG PROPETA
NEK NAM BUDE U SRCU
4.Postaja: - Isus susreće svoju svetu majku

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Tebe.
O. Jer si po svojem svetom Križu svijet otkupio.

Gledaj žalosnu Majku Isusovu kako rasplakana ide za Sinom svojim. O, kolika joj bol obuze srce kad ga
vidje onako nagrđena i izmučena! A tko joj prouzroči toliku bol? Mi i grijesi naši. Zar ćemo i nadalje svojim grijesima zadavati bol svetoj Majci Spasiteljevoj?

Pomolimo se.
Predragi Isuse! Molim te za onu tugu što si je podnio kad si sreo Majku svoju; udijeli mi pravu pobožnost prema svetoj Majci svojoj. A ti, prežalosna Majko, pomozi mi da se uvijek sjećam muke Sina tvoga i da po njoj dođem u nebo. Amen.

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj se nama! 

ZARAD GRIJEHA SVOGA PUKA   
VIDI SINA SAD U MUKA,  
OŠTRIM BIĆEM PODLOŽNA.

O ŽALOSNA MAJKO SVETA
RANE SINA TVOG PROPETA  
NEK NAM BUDU U SRCU.  
5.Postaja: - Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Tebe.
O. Jer si po svojem svetom Križu svijet otkupio.

Spasitelj je tako iznemogao da već nije mogao nositi križa; ali tvrdo srce ljudsko nema smilovanja. Isus je mnogoga bolesnika ozdravio, mnogomu mrtvacu život povratio; sada sâm treba pomoći, ali mu nema nikoga u pomoć. Neprijateljima njegovim ne preostade drugo nego da prisile Šimuna da pomogne Isusu nositi križ.

Pomolimo se.
Premili moj Isuse! Prosvijetli me milošću svojom da spoznam križ tvoj, i daj mi milost da križ koji si mi poslao zagrlim i nosim drage volje dokle god ti hoćeš. Amen

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj se nama! 

GLEDA SINA PRELJUBLJENA,  
UMIRUĆI ZAPUŠTENA  
KAKO GORKO UZDAHNU.

O ŽALOSNA MAJKO SVETA
RANE SINA TVOG PROPETA  
NEK NAM BUDU U SRCU.  
6. Postaja: - Veronika pruža Isusu rubac 

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Tebe.
O. Jer si svojim svetim Križem svijet otkupio.

Moj predobri Isuse, na krpi koju ti je pružila Veronika ti si ostavio ubilježeno sveto svoje lice onakvo kakvo je bilo onoga časa: krvavo i popljuvano. Upečati u moje srce i moju dušu svetu svoju muku da bih je uvijek promišljao dokle god bud

Među silnom svjetinom koja se naslađivala mukama Isusovim našla se jedna pobožna žena koja požali Spasitelja. Ona mu pruži rubac da obriše svoje krvavo lice. A za nagradu vraća joj Spasitelj sliku svetoga
lica svoga utisnutu u rubac. Kako je lijepo ogledalo dobila sveta Veronika! Ogledaj se u to ogledalo često.

Pomolimo se.
Predobri Isuse, koji si smrtnim znojem lica svoga meni spasio život; o daj povrati duši mojoj ljepotu, koju
je na krštenju primila! Daj mi onako nježno srce kakvim ti je sveta Veronika pružila rubac, i utisni mi u srce
biljege muke svoje. Amen.

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj se nama! 

VRUTČE ŽIVI OD LJUBAVI 
SRCE MOJE DAJ DA ŽIVI  
I DA S TOBOM PROPLAČE.

O ŽALOSNA MAJKO SVETA
RANE SINA TVOG PROPETA  
NEK NAM BUDU U SRCU.  
7.Postaja: - Isus pada drugi put pod križem

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Tebe.
O. Jer si po svojem svetom Križu svijet otkupio.

Evo i opet pada Isus da iz gliba grijeha podigne tebe i sve ljude. Kako ga moraju vrijeđati rane na
presvetom tijelu! Ali više nego rane vrijeđaju ga grijesi tvoji u koje opet i opet padaš.

Pomolimo se.
Ljubljeni Isuse! Ti opet padaš pod teškim bremenom križa. Molim te za boli što si ih osjetio kod ovoga pada, podigni me iz grijeha mojih i ne daj da ikada više u njih padnem. Amen.

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj se nama!  

TVOGA SINA RANJENOGA   
ZA ME VELE MUČENOGA,   
MUKE SA MNOM RAZDIJELI

O ŽALOSNA MAJKO SVETA
RANE SINA TVOG PROPETA 
NEK NAM BUDU U SRCU. 
8.Postaja: Isus tješi Jeruzalemske žene

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Tebe.
O. Jer si po svojem svetom Križu svijet otkupio.

Žene požališe Isusa kad ga vidješe svega krvava i izranjena te počeše nad njim plakati. A Isus im reče:
»Kćeri jeruzalemske, ne oplakujte mene, nego oplakujte sebe i djecu svoju!« I tebi Isus veli isto što je rekao ženama: »Ne oplakuj, sinko, mene, nego sebe i grijehe svoje!« A gdje su tvoje suze da oplačeš grijehe svoje?

Pomolimo se.
Premili Isuse, koji voliš da oplakujem grijehe svoje negoli muke tvoje: daj mi milost da skrušenim srcem
oplačem grijehe i uvrede koje sam ti nanio, i da zavrijedim veseliti se s tobom u kraljevstvu nebeskom. Amen.u smrti. Daj mi svoju milost da oplakujem svoje grijehe i da ti do smrti vjerno služim. Amen. Zdravo, Marijo…,

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj se nama! 

DAJ DA S TOBOM, MAJKO, TUŽIM, 
PROPETOME VJERNO SLUŽIM
DOKLE BUDEM ŽIVJETI.

O ŽALOSNA MAJKO SVETA
RANE SINA TVOG PROPETA 
NEK NAM BUDU U SRCU. 
9. Postaja: - Isus pada treći put pod križem

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Tebe.
O. Jer si po svojem svetom Križu svijet otkupio.

Po treći put pada Isus pod križem, ali ga ne prestaje nositi dok ne dovrši djelo spasenja ljudskoga.
Zašto se ti ustežeš nositi križ koji te vodi u nebo? U križu je spasenje, u križu je zaštita i obrana, u križu je život. Zato prigrli križ da živiš u vijeke.

Pomolimo se.
Premili Isuse, koji si od silne muke i po treći put pao pod križem, ali se opet podigao i prigrlio teški križ da dovršiš za me žrtvu: daj mi jakost i ustrajnost da sa strahom mislim na spasenje duše svoje, i da me breme grijehâ ne obori u ponor vječni otkuda nema spasenja. Amen.

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj se nama!  

BLIZU KRIŽA S TOBOM STATI, 
MENE TEBI ZDRUŽIVATI,
U ŽALOSTI JA ŽELIM.

O ŽALOSNA MAJKO SVETA
RANE SINA TVOG PROPETA 
NEK NAM BUDU U SRCU. 
10. Postaja: Isusa svlače

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Tebe.
O. Jer si po svojem svetom Križu svijet otkupio.

Gledaj kako krvni neprijatelji Isusovi i odijelo s njega svukoše. O strahote! Gol stoji Bog koji sve odijeva! Njegovo presveto i prečisto tijelo ruglu se izvrgava. Zbog naše taštine i požude tijela mora on podnositi toliku sramotu; mora biti bez odijela da nas zaodjene odjećom nedužnosti koju smo izgubili sramotnim mislima, riječima i djelima.

Pomolimo se.
Nedužni Isuse, koji si na Kalvariji bio sramotno svučen: daj mi milost da i ja svučem sa sebe staru zlu
ćud i zle požude; daj da sve što je grešno meni bude odvratno, a ti jedini da mi budeš prava slast i utjeha. Amen.

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj se nama! 

DJEVO,DJEVA,TI SI DIKA, 
VEĆ MI NEMOJ BITI GORKA,
DAJ DA S TOBOM PROPLAČEM.

O ŽALOSNA MAJKO SVETA
RANE SINA TVOG PROPETA 
NEK NAM BUDU U SRCU. 
11. Postaja: - Isusa pribijaju na križ

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Tebe.
O. Jer si po svojem svetom Križu svijet otkupio.

Promisli kako oštrim čavlima pribijaju na križ svete ruke Isusove koje su toliko dobra učinile ljudima!
Promisli kako mu probijaju noge koje su koračale jedino za spasenje ljudsko. Što zaslužuješ ti koji si rukama svojim tolike nepravde počinio, koji si često stupao zabranjenim i krivim putovima?

Pomolimo se.
Klanjam ti se Isuse moj, i molim te za svetu muku tvoju: daj da protrnem od svetoga strah i da razapnem grešne požude tijela svoga, te da uvijek budem tvoj. Amen.

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj se nama!  

DAJ MI SINKA KRIŽ NOSITI, 
DIONIKOM MUKE BITI,
RANE SVETE ŠTOVATI.

O ŽALOSNA MAJKO SVETA
RANE SINA TVOG PROPETA 
NEK NAM BUDU U SRCU. 
12. Postaja: Isus umire na križu

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Tebe.
O. Jer si po svojem svetom Križu svijet otkupio.

U groznim mukama visi Spasitelj na križu, a neprijatelji ga njegovi ismijavaju i grde. Ali on ih ne
proklinje, on moli za njih. »Oče, oprosti im jer ne znaju što rade«. Opraštaš li ti neprijateljima svojim, i moliš li za one koji te mrze i progone? Isus je umro da mi živimo, svojom smrću pobijedio je smrt.

Pomolimo se.
Strpljivi Isuse, koji si podignut na križu za tri sata izdahnuo, molim te, pritegni me k sebi na sveti križ.
Zaslužio sam nesretnu smrt; ali te molim za pregorku smrt tvoju, smiluj mi se i daj da s križem u ruci umrem u milosti tvojoj. Amen.

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj se nama! 

ČIN ME RANAM IZRANITI, 
KRVLJU SINA NAPOJITI,
I KRIŽ NJEGOV NOSITI.

O ŽALOSNA MAJKO SVETA
RANE SINA TVOG PROPETA 
NEK NAM BUDU U SRCU. 
13. Postaja: - Isusa skidaju s križa 

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Tebe.
O. Jer si po svojem svetom Križu svijet otkupio.

Promisli koliku je bol morala osjetiti Blažena Djevica Marija kad joj mrtvo tijelo predragoga Sina
položiše u krilo! Grijeh pogubi joj dragoga Sina. Grijeh probode mačem gorke žalosti majčino srce njezino. Oplači grijehe svoje i žali Majku koja za tebe toliko trpi!

Pomolimo se.
Rastužena Majko Isusova i Majko moja! Molim te za onu ljutu bol što si je pretrpjela kad si primila u
krilo mrtvo tijelo božanskoga Sina; primi i moju dušu na rastanku s tijelom u svoje materinsko krilo! Amen.

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj se nama! 

DA ME PLAMEN NE OPALI 
SVETA DJEVO,TI ME BRANI
NA DAN SUDA STRAŠNOGA.

O ŽALOSNA MAJKO SVETA
RANE SINA TVOG PROPETA 
NEK NAM BUDU U SRCU. 
14. Postaja: - Isusa polažu u grob

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Tebe.
O. Jer si po svojem svetom Križu svijet otkupio.

Pobožni ljudi Josip Arimatejac i Nikodem iskazaše Spasitelju posljednju počast položivši mu
sveto tijelo u novu grobnicu u kojoj ne bijaše još nitko pokopan. Ali tijelo Isusovo nije ostalo u grobu; za kratko vrijeme ustalo je ono slavno iz groba i združilo se opet s dušom. I tebe će jednom položiti u grob. Gledaj da ti tijelo bude izmučeno trudom i naporom dobrih djela da tako ustane slavno na vječni život.

Pomolimo se.
Isuse, početnice života, daj da na tvom grobu oživim novim životom, i da umrijevši posvema grijehu
s tobom jednom uskrsnem na život vječni. Amen.

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj se nama! 

KADA UMREM JA, ISUSE, 
NEK MI MAJKE TVOJE SUZE 
DUŠU RAJEM OBDARE.

O ŽALOSNA MAJKO SVETA
RANE SINA TVOG PROPETA 
NEK NAM BUDU U SRCU. 
Zaključna molitva

Predobri Isuse, zahvaljujem ti na milosti, koju si mi pri ovoj pobožnosti udijelio. Primi je na slavu svoje muke, na zadovoljštinu za moje grijehe, na utjehu duša u čistilištu. O Isuse, ne dopusti da bude
neizmjerna vrijednost tvoje krvi bude za me izgubljena, nego mi udijeli svoju milost i odvedi me poslije ovoga života u vječnu radost. Amen.


Sada se moli 5 Očenaša, 5 Zdravomarija i 5 Slavaocu na čast 5 rana Isusovih i 1 Očenaš, Zdravomarija i Slavaocu na odluku Svetog Oca.


Podijelite ovo s prijateljima!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*