.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Prvo čitanje (Izl 19,2-6a)  
Čitanje Knjige Izlaska
U one dane: Izraelci dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave Izraelci tabor tu pred brdom, a Mojsije se popne k Bogu. Gospodin ga zovne s brda pa mu rekne: »Ovo reci domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj: ’Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima; kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali savez moj, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode – ta moj je sav svijet! – vi ćete mi biti kraljevstvo svećenikâ, narod svet.’«Riječ Gospodnja.

 • Psalam     (Ps 100,2-3.5)
 • Pripjev:  Njegov smo narod i ovce paše njegove.
 •  Kliči Gospodinu, sva zemljo!Služite Gospodinu u veselju!Pred lice mu dođite s radosnim klicanjem!
 •  Znajte da je Gospodin Bog:on nas stvori i mi smo njegovi,njegov smo narod i ovce paše njegove.
 • Jer dobar je Gospodin,dovijeka je ljubav njegova,od koljena do koljena vjernost njegova.

Drugo čitanje     (Rim 5,6-11)

 Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
 Braćo! Dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro; ­možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas ­umrije. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po ­njemu od srdžbe? Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim. I ne samo to! Dičimo se u Bogu po Gospodinu na­šemu Isusu Kristu po kojem zadobismo pomirenje.Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja    (Mk 1,15)
Približilo se kraljevstvo Božje:Obratite se i vjerujte evanđelju!   

Evanđelje     (Mt 9,36-10,8)
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
 U ono vrijeme: Kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: »Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.« Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov; Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda. Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih: »K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova! Putom propovije-dajte: ’Približilo se kraljevstvo nebesko!’ Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!«Riječ Gospodnja.


Podijelite ovo s prijateljima!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •