.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

Prije 400 godina objavila ono što se događa danas! Riječ je o porukama koje se još nazivaju i poruke posljednjeg vremena! Sotona će biti poražen, i to zbog nepažnje ljudi koji vode i kontroliraju svijet – kaže proroštvo!

Mladoj redovnici Mariani de Jesus Torres u siječnju 1610. godine dok je bila u dubokoj molitvi ukazala se Majka Božja te joj je naređeno da se sagradi kip Gospe po njezinu viđenju. Kip je sagrađen i štuje se kao kip Gospe od Dobrog Uspjeha. Kasnije je sam kip bilježio čudnovate i mistične pojave.

Marianni Torres izrečene su poruke Blažene Djevice Marije. Te poruke odnose se na tada buduće 20. i 21. stoljeće. Majka Božja poručila je Mariani kako će progoni Crkve pod utjecajem đavla biti strašni te je opisala te događaje u budućnosti. Za ovo stoljeće Majka Božja najavila je velike otpade od vjere, mnoga krivovjerja i opskurnosti u vjeri. No, ona je dala i utjehu rekavši da će oni koji izdrže patnje, biti u velikoj Božjoj milosti i svi grijesi bit će im oprošteni.

Izdvajamo samo neke poruke Blažene Djevice Marije koje su zapisane prije 400 godina dok danas, promatrajući svijet opažamo da je baš sve onako kako je Djevica predvidjela.

Advertisements

“Budući da će u ovoj siromašnoj zemlji nedostajati kršćanskog duha, sakrament pomasti jedva će se primijetiti. Mnogi će ljudi umrijeti bez posljednje pomasti, bilo zbog nemara njihovih obitelji ili zbog lažnih osjećaja, ili zato što su vođeni zlobom đavla ili zato što će se pobuniti protiv Katoličke Crkve. Tolikim dušama bit će uskraćene nebrojene milosti i utjehe, uzeta će im biti i snaga i težak će biti njihov put do vječnosti.

“Sakrament braka koji simbolizira jedinstvo Krista i Crkve bit će napadnut i oskvrnut u punom smislu te riječi. Slobodni zidari, koji će u to vrijeme biti na vlasti, su zlo i oni će donositi zakone kojima je cilj poništenje sakramenata. To će se odražavati tako što će oni zapravo poticati život bez braka, izvanbračnu djecu i oskvrnuti brakove, koje će hrabriti bez odobrenja i blagoslova Crkve. Kršćanski duh brzo će nestati pa će tako zajedno s tim doći do općeg pada morala.

Učenici sekularnog obrazovanja drastično će porasti dok će doći do velike potrage za svećenicima i redovnicima. Sveti sakramenti bit će poniženi, ismijani i potlačeni.

“Vrag će slijediti svećenike Gospodnje na svaki mogući načine okrutne i pokušavati će ih odvratiti od njihova poziva u Duhu. Korumpirani svećenici radit će skandale, izazivati mržnju kod loših kršćana i neprijatelja Katoličke i Apostolske Rimske Crkve.

“To će biti trijumf Sotone; donijet će pastirima Crkve velike i nesnosne patnje”.

“Sram i nevinost više neće postojati čak niti kod djece, a Crkva će biti prisiljena na šutnju.

Ali, znaj ljubljena kćeri, ovo što dolazi od mene bit će proglašeno kao mrsko Bogu, u to vrijeme. Svjetovni kler neće se obazirati na ove poruke, a svećenici će postati neoprezni u svojim dužnostima. Bez Božanskog kompasa, oni će skrenuti s puta Boga, i zaslijepiti se robom i bogatstvom”.

“Crkva će morati trpjeti jako puno u ovoj tamnoj noći koja nam dolazi. U nedostatku Oca koji ju treba voditi onom očinskom ljubavi i nježnosti, snagom, i mudrosti, mnogi svećenici će izgubiti svoj duh i njihove su duše u velikim opasnostima. No, to će pokazati sat mog dolaska i dolaska moga sina”.

“Stjecanjem kontrole nad svim društvenom područjima, sekte će pokušavati napasti srce obitelji, a uništavat će najviše djecu. Vrag će posaditi svoje sjeme u srcima djece. Nevinost djetinjstva gotovo će u potpunosti nestati. Dakle, duhovna zvanja biti će izgubljena. I to će biti prava katastrofa”.

“No, Sotona će biti poražen, i to zbog nepažnje ljudi koji vode i kontroliraju svijet. U trenutku kada se nebo zacrni, a na zemlju se spusti Oblak Presvetog Srca mog Božanskog Sina”.

VAŽNIJE PORUKE: Pet značenja ugasnuća

Na blagdan Pročišćenja 1634. godine, dok se majka Marijana molila pred Presvetim Sakramentom, ugasilo se svjetlo u svetištu. Ukazala joj se blažena Djevica Marija i objasnila joj da to ugasnuće ima pet značenja:

Prvo značenje: „Na kraju devetnaestoga stoljeća, i u dvadesetom, u ovoj će se zemlji, koja će postati slobodna republika, širiti različita krivovjerja. Dragocjeno će se svijetlo vjere ugasnuti u dušama, poradi gotovo posvemašnje moralne korupcije. U to će vrijeme biti velikih tjelesnih i moralnih stradanja, kako osobnih, tako i javnih.

Onaj mali broj duša koji zadrži vjeru i nastavi obdržavati vrline, bit će podvrgnut okrutnim i neizrecivim patnjama… Mnogi će podlegnuti smrti od težine njihovih patnji i oni koji se žrtvuju za Crkvu i njihovu zemlju bit će ubrojeni među mučenike. Kako bi ljude oslobodili ropstva ovih krivovjerja oni koje je milosrdna ljubav moga Svetoga Sina odabrala da izvrše obnovu trebat će veliku snagu volje, stalnost, odvažnost i pouzdanje pravednika. Bit će prilika kad će se sve činiti izgubljeno. To će onda biti sretni početak potpune obnove.“

Drugo značenje: Tjelesnost će prekriti zemlju, što će utrnuti mnoga zvanja. I u Marijanin samostan će ući nepravda, pod krinkom „lažnoga milosrđa“. „Moje će zajednice biti napuštene; bit će preplavljene morem gorčine bez dna, te će se činiti da su se utopile u stradanjima. Koliko li će samo istinskih poziva biti izgubljeno poradi nedostatka vještog i opreznog usmjerenja kojima bi ih se oblikovalo! Svaka će voditeljica novakinja morati biti duša molitve, obdarena darom razlučivanja duša.“

Treće značenje: „U to će vrijeme zrak biti ispunjen duhom nečistoće koji će poput poplave preplavljati ulice, trgove i javna sastajališta. Razuzdanost će biti tolika da na svijetu više gotovo neće biti djevičanskih duša. Ipak će biti nekih dobrih duša u samostanima, gdje će nježni cvijet djevičanstva uzeti korijena, da se odbije Božanski Gnjev.“

Četvrto značenje: „Stjecanjem nadzora nad društvenim slojevima, masonske sekte će s velikom umješnosti nastojati prodrijeti u srca obitelji, trujući srca djece. Dječja će nevinost gotovo u potpunosti nestati. I tako će biti izgubljeni svećenički pozivi. Bit će to prava katastrofa.“

Ipak je obećala da će tijekom ovog vremena biti zajednicâ redovnika koje će održavati Crkvu i svetih službenikâ oltara, sakrivenih i prekrasnih duša, koji će raditi s odvažnosti i nesebičnom gorljivosti za spasenje duša. „Protiv njih će bezbožni voditi okrutan rat, zasipajući ih osudama, lažima i uvredama da bi ih zaustavili da ispune svoju službu. Ali oni, kao čvrsti stupovi, ostat će nepokolebljivi i suočit će se sa svime s duhom poniznosti i žrtve kojim će biti obdareni, putem beskrajnih zasluga moga Presvetoga Sina, koji će ih ljubiti u najdubljim nutarnjim vlaknima Svoga Presvetoga i nježnoga Srca.“

„Nápast će preuzeti nadzor nad ovom zemljom preko zabluda bezbožnika koji će, poput tamnoga oblaka, zastrti jasno nebo republike posvećene Presvetom Srcu moga Božanskoga Sina. Ta će republika, nakon što dopusti ulaz svim mogućim porocima, morati pretrpjeti različite vidove kazni: kugu, glad, rat, otpadništvo, kao i gubitak bezbrojnih duša. Da bi se odagnali ti tamni oblaci koji će priječiti sjajnu zoru slobode Crkve, doći će do strašnoga rata u kojem će teći krv svećenikâ i vjernikâ… Ta će noć biti toliko stravična, da će se činiti kako je zloća pobijedila. Potom će nastupiti moje vrijeme: na čudesan ću način uništiti oholost Neprijatelja, bacivši ga pod svoje noge, okovavši ga u dubinama pakla, te oslobodivši napokon i Crkvu i zemlju njegove okrutne tiranije.“

Peto značenje: „Ljudi koji raspolažu golemim bogatstvom ravnodušno će promatrati progon Crkve, kao i svih vrlina, te pobjedu zla. Oni svoje bogatstvo neće upotrijebiti kako bi se borili protiv zla i povratili vjeru. Ljudi će doći dotle da više uopće neće mariti za Božje stvari, upit će duh zla, te će se prepustiti svim vrstama poroka i strasti neka ih nose. Veliki broj duša će otići u pakao.“

Ove poruke, nazvane su još i porukama posljednjih vremena. Zanimljivo je da sve što Marija govori prije 400 godina, danas je jako vidljivo.

Otpad od vjere, masoni na vlasti, porast sektaštva, napadi na obitelj, oskvrnjenje braka i Svetih sakramenata, svećenički skandali, pad morala, gubitak nevinosti i srama čak i kod djece. Proučavajući znakove, možemo zaključiti samo jedno. Dolazak Spasitelja, Isusa Krista, vrlo je blizu. 

Izvor: dnevno.hr/Z. K.

VIDEO O GOSPINIM UKAZANJIMA I PORUKAMA O POSLJEDNJIM VREMENIMA

 


Podijelite ovo s prijateljima!