.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

Peti plod Duha Svetog jest blagost ili nježnost (usp. Gal 5, 22-23). Biblija upotrebljava grčku riječ hrestotes za blagost. Blagost je, zapravo, nježna ljubav. Osoba čije je srce ispunjeno blagošću neodoljivo privlači druge. Nježna osoba se zauzima i brine za slabe i ranjene. Nježnost smanjuje ili uklanja napetost i bol. Blagost se najbolje može doživjeti u skladnoj obitelji koja zrači toplinom, bliskošću, radošću i sigurnošću. Roditeljska nježnost, uz druge osobine, nužna je zdrav odgoj djece. Blagost Oca nebeskoga dovodi mnoge okorjele grešnike do obraćenja, pokajanja i pomirenja. Naš Bog je ne samo nježan nego i sladak (usp. Ps 147,1).

Krist je osoba puna blagosti i nježnosti. Davno je prorok Izaija najavio da će Mesija biti poput dobrog pastira koji će  pasti stado svoje, u ruke uzimati jaganjce, nositi ih u svome naručju, i brižljivo njegovati dojilice (usp. Iz 40, 11). Isusov život je prožet nježnošću i samilošću prema grešnicima i bolesnicima. On vraća zalutale duše u Očevu kuću poput pastira koji nosi na ramenima izgubljenu ovcu u ovčinjak (usp. Lk 15,1-7). Spašava od kamenovanja ženu zatečenu u preljubu (usp. Iv 8,1-10), blago razgovara sa Samarijankom na Jakovljevu zdencu (usp. Iv 4). Blagost svoju pokazuje i prema djeci (usp. Lk 18, 15-16). Zapravo, Isuspokazuje svoju blagost i nježnost prema svakom čovjeku. Svima poručuje: Onoga tko dođe k meni neću izbaciti (Iv 6,37).A od svoga učenika traži da poput njega – milosrdnog i blagog Samaritanca – iskazuje milosrđe i blagost svojim bližnjim: Idi pa i ti čini tako (Lk 10, 37).

Kršćanska blagost se postiže kroz molitvu i rad na sebi. Kao Kristovi učenici, uz pomoć Duha Svetoga, trebamo neprestano rasti u mudrosti i milosti, u blagosti i nježnosti. Bez Božje milosti nikada žestoki Savao ne bi postao blagi i milosrdni Pavao, niti bi nagli i hvalisavi Šimun postao nježni i ponizni Petar. Duh postupno preobražava naše kameno srce u srce od mesa, u blagost i nježnost. Isus je odsjaj Očeve nježnosti tako smo i mi pozvani da budemo odsjaj nježnosti Sina Božjega. Ali, zbog naše grešne naravi, ranjene istočnim grijehom, ljudska je povijest puna okrutnosti i nasilja.

Danas smo svjedoci da se mnoge ozakonjene okrutnosti čine bratu čovjeku: počevši od onih najmanjih (nerođenih) kojim se oduzima pravo na život  još  u majčinoj utrobi (abortusom) do najstarijih i najbolesnijih koji se usmrćuju iz lažnog milosrđa (eutanazijom), preko zakonitog iskorištavanja radnika, djece, žena i sirotinje, te ideološkog i političkog poniženja i progona neistomišljenika. Danas čovjek čovjeku sve više postaje vuk. Stoga se sve više povećava nasilje. Svjedoci smo da je sve manje blagosti i uljudnosti u našim obiteljima, župama, institucijama. Kao kršćani svjesni smo da nema spasenja bez Božje pomoći, bez sile odozgor. Bezbožni (lažni) humanizam dovodi na koncu do nehumanosti. Treba nam korjenito obraćenje od svake vrste bezbožnosti i duboka vjera u Blagu vijest koju nam je donio Isus. Samo preko Isusa dolazi spasenje i mir u naš svijet.

Advertisements

Stoga, uključimo se u duhovnu borbu za ostvarenje kraljevstva Božjeg koje je Krist započeo i koje će na koncu uspostaviti u punini. Vjerujmo u snagu nježnosti poput sv. Franje A. koji je u svoje vrijeme obnovio Crkvu i društvo. Budimo sol zemlji i svjetlo svijetu. Budimo blaga i ponizna srca poput našeg Učitelja. Prihvatimo poticaje sv. Pavla: Daleko od vas svaka gorčina, i srdžba, i gnjev, i vika, i hula sa svom opakošću! Naprotiv! Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti (Ef 4,23).

Novi svijet počinje u srcu. Stoga često molimo: Isuse blaga i ponizna srca, učini srce moje po srcu svome!

Za Rastimo u Gospodinu fra Josip Ikić


Podijelite ovo s prijateljima!