.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

Karizme pomažu i pojedincima da i sami duhovno sazrijevaju, kao što je slučaj s darom razlikovanja duhova. Isto tako karizme donose duhovno i duševno bogatstvo pojedincima. I konačno, karizme su i znak vjerodostojnosti samih navjestitelja evanđelja. Sam je Isus obećao da će naviještanje (autentičnoga) evanđelja pratiti i čudesni znaci i karizme. Stoga, možemo reći da je svrha karizmi četverostuka.

Osobno duhovno sazrijevanje. Uz posvetnu milost, koju primamo u sv. sakramentima, i karizme nam pomažu da duhovno rastemo i sazrijevamo kao udovi Tijela Kristova. Ako smo sami zreli u vjeri, onda možemo pomagati i drugima (slabijima) da rastu u vjeri i krepostima. Ne možemo, naime, dati drugomu ono što nemamo. Dakle, svrha karizmi je da i sami karizmatici duhovno sazrijevaju kako bi mogli pomagati drugima da rastu u vjeri, nadi i ljubavi – kako bi izgrađivali Crkvu Božju.

Izgradnja Crkve. To je temeljni cilj i svrha karizmi, kao i sv. sakramenata. Crkva kao hijerarhijska zajednica posvećuje i izgrađuje svoje pojedine članove preko sv. sakramenata i evangelizacije, a pojedinci obdareni karizmama izgrađuju i pomlađuju Crkvu po slobodnom izboru Duha. Karizme su, naime, poput alatki koje Duh daruje pojedincima da bi lakše izgrađivali, popravljali i osvježavali Kuću Božju. To su oruđa Duha u rukama zrelih kršćana kojima okopavaju Njivu Gospodnju da donosi više roda. Sjetimo se sv. Franje Asiškog i njegove karizme kojom je obnovio Crkvu u svoje vrijeme. Zato sv. Pavao kaže: Tako i vi, budući da čeznete za darima Duha, nastojte njima obilovati radi izgrađivanja Crkve (1 Kor 14,12).

Znak vjerodostojnosti. Kao što neka značka, uniforma i akreditacija (do)kazuju autentičnost i autoritet neke osobe tako i karizme pokazuju da je netko (pravi) vjernik, da je pravi Kristov apostol. Karizme i drugi duhovni darovi pokazuju autentičnost vjere. To su popratni znakovivjere. Sam Isus kaže: A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju: u ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi; na nemoćnike će ruke polagati, i bit će im dobro… Oni pak odoše i propovijedahu posvuda, a Gospodin surađivaše i utvrđivaše Riječ popratnim znakovima (Mk 16, 17-18, 20). Kao što je Bog pratio čudesnim znacima Isusa dok je propovijedao spasenje, tako On i danas u Crkvi potvrđuje naviještanje evanđelja znamenjima i čudesima, najrazličitijim silnim djelima i darivanjima Duha Svetoga po svojoj volji (usp. Heb 2,4).

Advertisements

Duhovno bogatstvo. Karizme donose duhovni uspjeh i korist onima koji ih posjeduju. Sv. Pavo ističe: A svakomu se daje očitovanje Duha na korist (1 Kor 12,7). Karizma je poput dragoga kamena koji donosi duhovno i duševno obogaćenje. Biblija veli: Dar je čarobni kamen u očima onoga koji ga daje: kamo god se okrene, uspijeva (Izr 17,8).

Sv. Pavo je posjedovao ili se susretao sa svim karizmama u svome apostolatu. Primao ih je i dijelio molitvom i polaganjem ruku. Bio je svjestan njihove važnosti, ali i ovisnosti o kreposti ljubavi. Zato naglašava: Čeznite za višim darima (karizmama)! A najizvrsniji put do njih jest ljubav (usp. 1 Kor 12,31). Bez ljubavi karizme su prazne i beskorisne (usp. 1 Kor 13,1-3). Kad se karizme koriste u poniznosti i ljubavi, one donose plodove i pojedincima i zajednici.

Izvor: Svjetlo riječi

Podijelite ovo s prijateljima!