.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

Počevši od govornih karizmi (dar jezikâ, dar tumačenja jezikâ i dar proroštva), preko karizmi otkrivenja (riječ spoznanja, riječ mudrosti i razlikovanje duhova), dolazimo do posljednje skupine, do karizmi snage, a to sudar vjere, darovi ozdravljanja i moć čudesa.

Biblija kaže da je vjera već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo (Heb 11, 1). Uz ljubav i ufanje, vjera je dar Božji. Biblija opisuje nekoliko različitih vrsta vjere. Naime, pravednost se Božja od vjere k vjeri otkriva i očituje u pravedniku, koji zapravo i živi od vjere (usp. Rim 1,17).  Osim obične vjere u Božje postojanje, koja nije dovoljna za spasenje, postoji i vjera koja nas dovodi do spasenja – vjera koja nas vodi u Nebo,jer milošću smo spašeni po vjeri (usp. Ef 2, 8-9). Zatim postojivjera kao plod Duha Svetoga – vjera koja donosi Nebo u naše srce (Gal 5, 22-23). Bez ove vrste vjere ne možemo Bogu ugoditi (usp. Heb 11, 6). I konačno, postoji vjera kao izvanredni dar, vjera kao korizma, koja proizlazi izvjere koja spašava i vjere kao ploda Duha. Preko karizme vjere, koja se razvija i raste, Bog nam daje moć da činimo čudesa i znamenja (usp. 2 Sol 1,3).

Vjera dolazi od propovijedanja riječi Božje (usp. Rim 10,17). Kada propovjednik iznosi autentičnu Božju poruku, onako kako je Isus činio, onda se slušatelji otvaraju za dar vjere. Otvoreni i ponizni slušatelji počinju doživljavati Božju blizinu i ljubav. U njima raste povjerenje u Božju dobrotu i milosrđe. Zatim povjerenje prelazi u vjeru. Živa vjera – preko molitve i sakramenata – donosi pročišćenje, prosvjetljenje i blagoslove u naše živote. Osim toga Duh Sveti daje pojedincima i izvanredni dar vjere kojim se može učiniti čudo, nešto što nadilazi ljudske sposobnosti. Naime, preko toga dara, sam Bog, svojom vlašću i izborom, udjeljuje vjerniku moć da učini neko znamenje. I ovu karizmu Duh Sveti daje pojedincima radi izgradnje Crkve i radi proslave Boga.

Karizma vjere je također božanski dar da vjerujemo u Boga bez ikakva sumnjanja, da vjerujemo da će On uslišiti molitve i učiniti velika djela. Po karizmi vjere pobjeđujemo nevjeru. Vjera nam omogućava  da vidimo što Bog želi da se ostvari u pojedinoj situaciji. Vjera nam ne daje smo nutarnje uvjerenje da će Bog učiniti neko znamenje, nego i božanskusnagu se hrabro suočimo s neprijateljskim okolnostima, da nosimo svoje križeve.

Advertisements

Primjera izvanrednog dara vjere nalazimo na mnogim stranicama Biblije. Navedimo ovdje samo primjer starozavjetnog Mojsija i Arona koji izvode znamenja na faraonovu dvoru. Oslonjeni na Božju riječ, oni pred faraonom izvode čudesne znakove: njihovi se štapovi pretvaraju u zmije, koje se kasnije vrate u štapove. Mojsije je imao veliko pouzdanje u Gospodina pa je mogao činite ta i druga čudesa  (usp. Izl 7, 8-12). U Novome zavjetu, osim Isusovih učenika i apostola, postoje i druge osobe koje su posjedovale karizmu vjere. Tako, na primjer, neki gubavac, pun vjere, dolazi pred Isusa i kaže: Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti. Njegova vjera donosi mu ozdravljenje. (Usp. Mt 8,1-3). Isto tako čovjek slijep od rođenja, dobiva vid od Isusa kod kupališta Siloam (Iv 9,1-7).

Duh Sveti nastavlja kroz cijelu povijest Crkve dijeliti svoje karizme onim vjernicima koji su otvoreni, ponizni i hrabri. I nama je danas potreban izvanredni dar vjere da bismo mogli biti svjetlo svijetu koji sve više tone u mrak nevjere, da bismo mogli biti sol zemlji koja sve više zapada u moralnu bljutavost. Zato molimo za dar cjelovite, žive i djelotvorne vjere.

Za Rastimo u Gospodinu fra Josip Ikić


Podijelite ovo s prijateljima!