.

Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen! (2. Petrova 3,18)

Podijelite ovo s prijateljima!

.

Na Veliki Petak Isus je javno umro naočigled svima. Umro je tako da su znali da je umro. Time je stvorio temeljne uvjete za vjeru u uskrsnuće. Isusova smrt morala je biti javna jer bi inače rekli da nije umro i tako bacili sumnju u Njegovo uskrsnuće i u uskrsnuće općenito. Zato dok je svijeta i vijeka istinu Uskrsa neće nitko do kraja popiti. Zato, recimo mucajući, pet istina Uskrsa.

I. Prva je istina da je Isus uskrsnuo.

Uskrsnuti znači podići iz smrti, ponovno oživjeti. Isti Onaj Isus koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Djevice Marije, odrastao u Nazaretu, živio u Kafarnaumu, koji je molio za bolesne, bio odbačen od braće, bio nepravedno osuđen, onaj Isus kojem su proboli ruke i noge, podijelili odjeću, raspet na križu, pokopan u grobu bogatog čovjeka je uistinu uskrsnuo. Bog Otac je uskrsnuo njegovo tijelo. Stoga je Isus pobjednik nad smrću i sigurno Sin Božji. Svojim uskrsnućem pobijedio je đavla i nama dao moć nad đavlom. Hrvatske stare uskrsne pjesme skoro redovito spominju upravo Kristovu pobjedu nad đavlom. Tako pjevamo: “Gospodin slavno uskrsnu. Aleluja aleluja,” treća kitica kaže: “Na križu đavla pobijedi. Aleluja aleluja!”. Uskrsnuće je odgovor na zlo, grijeh. Po svome uskrsnuću Isus živi zauvijek. Više neće okusiti smrti. Na taj način je ubio smrt. Nema više smrti. Pročitajmo izvještaje evanđelista o Isusovom uskrsnuću! Međutim, svatko se može pitati zašto bi na temelju jedne ili dvije stranice izvještaja držao nešto do onoga što ondje piše. Istina je u činjenici da uskrsnuće Kristovo podiglo na noge dvije tisuće godina vjere, kršćanstva, Crkve, mučenika i svetaca. Ta činjenica dokazuje činjenicu uskrsnuća. U tu prvu istinu trebamo vjerovati jer ako ne vjerujemo da je Isus uskrsnuo ne možemo se spasiti. Ne spašava nas vjera u teoriju evolucije i reinkarnaciju već istina uskrslog jutra – vjera u uskrsnuće Isusa Krista.

Advertisements

II. Na prvu istinu nadovezuje se druga istina a to je istina zapečaćenog groba, kasnije praznog groba.

Židovi su htjeli pečatom spriječiti ono što će se dogoditi. Svojim pečatom su doprinijeli Kristovoj pobjedi. Isus je kroz zatvoreni grob (kroz kamen) izašao van. Anđeo je poslije odgurnuo kamen da pokaže ženama da Isusa nema u grobu. Stražari su otišli javiti Židovima da je grob prazan a prazne židovske glave su rekli stražarima: “Kažite: Njegovi učenici dođoše noću te ga ukradoše dok smo mi spavali”2. (Mt 28, 19) Sv. Augustin lijepo kaže Židovima: “Dovodite svjedoke koji su spavali, dok su preplašeni apostoli krali njegovo tijelo”! Apostoli nisu ni vjerovali da će Isus uskrsnuti. Bili su strahu od Židova da ne bi završili kao i njihov Učitelj. Oni su žalili Isusa. Kroz povijest je bilo bezbroj pokušaja da se zapečati Kristov grob, tj. da se poništi činjenica uskrsnuća. Pa i ovogodišnji Uskrs mogao bi biti učenička “izmišljotina” da nije čista i bistra istina Kristove pobjede ne samo nad smrću i grobom nego i pobjeda nad svim pokušajima da se zaniječe činjenica uskrsnuća. Prije nekoliko godina sam hodočastio na Isusov grob. On je prazan. Više od 2. 000 godina Kristov grob u Jeruzalemu je prazan. Ako Isus nije u praznom grobu gdje je onda? Sada je uskrsli Isus prisutan u cijelome svijetu, sakramentima, u svojoj Crkvi i u svome narodu.

III. Treća istina Uskrsa jesu Isusova ukazanja.

Evanđelja nam govore o tome da se uskrsli Isus 12 puta ukazao nakon što je uskrsnuo. Sv. Pavao koji je također vidio uskrslog Isusa pred Damaskom je rekao da je Isus umro i uskrsnuo suglasno pismima i nabraja one koji su ga vidjeli. (1 Kor 15, 1-11) U Židovskom zakonu a i danas je dovoljno dvije osobe koje trebaju posvjedočiti da bi nešto bilo istinito. U nedjeljno jutro, u cik zore najprije se ukazao Mariji Magdaleni i drugim ženama koje su iz zahvalnosti došle pomazati njegovo mrtvo tijelo. One nisu vjerovale da će Isus uskrsnuti zato su i došle na grob. Zaboravile su Gospodinove riječi kad je rekao da će treći dan uskrsnuti. Djevica Marija nije bila s njima jer je vjerovala da će njezin Sin uskrsnuti. Vjerujem da se njoj i prvi ukazao iako to evanđelja ne govore. Primjećujemo u evanđeoskim tekstovima o Isusovim ukazanjima da se uskrsli Isus ne ukazuje onima koji su ga osudili, ubili nego onima koji su ga slijedili, koji su bili s njime, vjerovali u Nj. Kao da je jedva čekao da uskrsne da obraduje i utješi svoje najmilije. Isti dan, u nedjeljno jutro ukazao se dvojici učenika koji bježe u selo Emaus, zatim jedanaestorici (bez Tome apostola) skupljeni zajedno na jednome mjestu, zatim jedanaestorici s nevjernim Tomom, na jezeru itd. Sveti Leon Veliki rekao je da se Isusu žurilo uskrsnuti jer je želio što prije utješiti svoju majku i učenike. Kroz Isusova ukazanja apostoli su ozdravili i ojačali u vjeri. Upravo vjera i svjedočenje apostola je najveći dokaz da je uskrsli Isus živ. Svi su oni (osim Ivana apostola) prolili krv za uskrslog Gospodina. Kroz Isusova ukazanja uskrsla je njihova vjera. Više se nisu bojali ni smrti jer su znali da ih Isus čeka u Nebu.

IV. Četvrta istina uskrsa jest da ćemo i mi uskrsnuti.

Njegovo uskrsnuće je naše uskrsnuće. Uistinu, nikakve mi koristi ne bi imali od toga što je Isus uskrsnuo a da nećemo uskrsnuti mi. Svojim uskrsnućem Isus nas je spasio od smrti duše i tijela. Ta, On je zato i došao na ovaj svijet. Ono što se dogodilo Isusu dogodit će se i nama. Svojim uskrsnućem Isus je pobijedio smrt i nama otvorio vrata vječnosti. Njegovo uskrsnuće je garancija našega uskrsnuća. Apostol Pavao kaže Rimljanima i nama: “Ako ustima svojim priznaješ Isusa Gospodina i srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen”. (10,9). I dalje nastavlja: “Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih, oživjet će i smrtna tijela vaša pod Duhu svome koji prebiva u vama (Rim 8,11). Uskrsnuće tijela je potrebno jer tijelo umire. Duša ne umire. Ona je besmrtna. Mi vjerujemo u uskrsnuće tijela i život vječni. Katekizam katoličke Crkve citira Tertulijana koji je rekao: “Tijelo je stožer spasenja”. Mi vjerujemo u Boga koji je stvoritelj tijela; vjerujemo u Riječ koja je postala tijelom da otkupi tijelo; vjerujemo u uskrsnuće tijela, dovršetak stvorenja i otkupljenje tijela4. Još čitamo: “Uskrsnuće tijela” znači da poslije smrti neće živjeti samo duša, nego da će i naša “smrtna tijela” (Rim 8,11) oživjeti.  Uskrsnuće Kristovo pokazuje da Bog voli tijelo i da će naše tijelo uskrsnuti. Mi ćemo dobiti uskrslo tijelo. Da Krist nije uskrsnuo mi bi bili prevareni ljudi. Bog i nas želi usrećiti. Bol nema zadnju riječ, bolest nema zadnju riječ, smrt nema zadnju riječ. Zadnju riječ ima radost uskrsnuća na novi vječni život.

V. Ne možemo zaobići i petu istinu uskrsa a to je istina o uskrslom tijelu koje ćemo dobiti, ako se spasimo na Sudnji dan (neki možda i prije, kao primjerice B. D. Marija).

Koje su to karakteristike uskrslog tijela koje naše smrtno tijelo nema? Uskrslo tijelo može biti vidljivo i nevidljivo. Da ga jedni vide a drugi da ga ne vide. U Međugorju vidioci vide Gospu a drugi je ne vide. To tijelo više ne može umrijeti, trpjeti niti se raspasti. Ono može prolaziti kroz kamen, zatvorena vrata, zidove. To uskrslo tijelo može po potrebi jesti ali i ne mora. Isus je pred apostolima pojeo komad pečene ribe da ih uvjeri da nije duh utvara ni sablast. Uskrslo tijelo može imati rane ali rane više ne bole. Može ga se dotaknuti i zagrliti. Uskrslo tijelo hoda po vodi i kreće se brzinom svjetlosti. Može biti na dva mjesta odjedanput (bilokacija), ili na više mjesta odjedanput (multilokacija). Može mijenjati oblike da ga ne prepoznamo. Imamo primjer učenika iz Emausa koji nisu prepoznali stranca koji im je tumačio Pisma. Marija Magdalena nije odmah prepoznala Krista uskrsloga s proslavljenim tijelom (mislila je da je vrtlar). Uskrslo tijelo je zdravo. Uskrslo tijelo se može pretvoriti u kruh da ga žvačemo. (Euharistija) Apostol Pavao kaže da će uskrslo tijelo biti neraspadljivo, proslavljeno, sjajno, jako, silno, duhovno i nebesko. (v. 1 Kor 15, 42-49). Zato se isplati živjeti s Isusom koji je jedini Put, Istina i Život! Isus je uskrsnuo, On je živ i s nama je Aleluja!

Dr. fra Ivo Pavić

 


Podijelite ovo s prijateljima!